Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 SO2 O3 PM10 TEMP HUM AIRPRES WS WD NO
2021-08-02 16:00 11.45 ug/m3 1.37 ug/m3 105.79 ug/m3 81.37 ug/m3 33.37 C 59.85 % 1,005.23 mbar 2.04 m/s 71.47 Deg 1.64 ug/m3
2021-08-02 15:00 8 ug/m3 1.41 ug/m3 116.5 ug/m3 33.77 ug/m3 34.59 C 51.23 % 1,005.42 mbar 1.98 m/s 101.35 Deg 1.11 ug/m3
2021-08-02 14:00 7.08 ug/m3 1.49 ug/m3 104.05 ug/m3 26.77 ug/m3 36.26 C 36.33 % 1,005.53 mbar 1.74 m/s 191.57 Deg 1.02 ug/m3
2021-08-02 13:00 4.82 ug/m3 1.49 ug/m3 98.92 ug/m3 43 ug/m3 36.25 C 31.17 % 1,005.63 mbar 2.57 m/s 220.1 Deg 0.91 ug/m3
2021-08-02 12:00 3.5 ug/m3 1.62 ug/m3 104.76 ug/m3 80.02 ug/m3 34.81 C 36.06 % 1,005.73 mbar 2.38 m/s 209.98 Deg 0.72 ug/m3
2021-08-02 11:00 18.71 ug/m3 1.29 ug/m3 88.05 ug/m3 87.25 ug/m3 31.67 C 65.62 % 1,005.70 mbar 3.32 m/s 165.48 Deg 3.53 ug/m3
2021-08-02 10:00 38.01 ug/m3 1.54 ug/m3 72.05 ug/m3 108.26 ug/m3 32.09 C 55.83 % 1,005.55 mbar 2.47 m/s 170.48 Deg 8.24 ug/m3
2021-08-02 09:00 49.89 ug/m3 1.62 ug/m3 55.18 ug/m3 133.09 ug/m3 31.95 C 55.91 % 1,005.37 mbar 1.99 m/s 132.3 Deg 11.58 ug/m3
2021-08-02 08:00 62.94 ug/m3 1.82 ug/m3 34.04 ug/m3 117.91 ug/m3 31.23 C 56.42 % 1,005.20 mbar 0.95 m/s 172.25 Deg 21.12 ug/m3
2021-08-02 07:00 76.14 ug/m3 2.2 ug/m3 8.71 ug/m3 74.46 ug/m3 29.74 C 52.03 % 1,004.97 mbar 1.08 m/s 300.12 Deg 47.17 ug/m3
2021-08-02 06:00 38.65 ug/m3 1.43 ug/m3 40.85 ug/m3 55.23 ug/m3 29.31 C 52.56 % 1,004.61 mbar 1.08 m/s 217.4 Deg 7.05 ug/m3
2021-08-02 05:00 19.18 ug/m3 1.61 ug/m3 61.48 ug/m3 38.98 ug/m3 29.25 C 52.16 % 1,004.40 mbar 0.67 m/s 202.22 Deg 0.85 ug/m3
2021-08-02 04:00 23.85 ug/m3 1.35 ug/m3 56.22 ug/m3 29.62 ug/m3 29.84 C 52.52 % 1,004.13 mbar 0.88 m/s 283.97 Deg 0.93 ug/m3
2021-08-02 03:00 14.57 ug/m3 1.41 ug/m3 68.58 ug/m3 29.44 ug/m3 30.35 C 52.67 % 1,004.07 mbar 1.44 m/s 318.4 Deg 0.78 ug/m3
2021-08-02 02:00 41.11 ug/m3 1.27 ug/m3 53.09 ug/m3 48.29 ug/m3 30.48 C 53.02 % 1,004.34 mbar 2.12 m/s 304.8 Deg 1.29 ug/m3
2021-08-02 01:00 37.1 ug/m3 1.37 ug/m3 52.38 ug/m3 88.61 ug/m3 29.97 C 60.06 % 1,004.41 mbar 2.92 m/s 251.97 Deg 1.71 ug/m3
2021-08-02 00:00 9.71 ug/m3 1.35 ug/m3 67.94 ug/m3 91.81 ug/m3 29.11 C 81.96 % 1,004.64 mbar 3.09 m/s 256.42 Deg 0.6 ug/m3
2021-08-01 23:00 17.22 ug/m3 1.32 ug/m3 57.3 ug/m3 75.64 ug/m3 29.81 C 69.17 % 1,004.90 mbar 2.62 m/s 179.88 Deg 1.24 ug/m3
2021-08-01 22:00 22.02 ug/m3 1.45 ug/m3 54.87 ug/m3 86.65 ug/m3 30.24 C 61.25 % 1,005.06 mbar 2.22 m/s 176.4 Deg 1.79 ug/m3
2021-08-01 21:00 27.29 ug/m3 1.43 ug/m3 51.13 ug/m3 99.31 ug/m3 30.61 C 64.61 % 1,004.88 mbar 1 m/s 115.62 Deg 1.41 ug/m3
2021-08-01 20:00 19.9 ug/m3 1.65 ug/m3 63.07 ug/m3 116.18 ug/m3 31.01 C 64.59 % 1,004.44 mbar 1.32 m/s 70.42 Deg 1.09 ug/m3
2021-08-01 19:00 8.57 ug/m3 1.68 ug/m3 83.81 ug/m3 84.9 ug/m3 32.15 C 59.56 % 1,003.97 mbar 1.16 m/s 105.07 Deg 0.62 ug/m3
2021-08-01 18:00 9.09 ug/m3 1.84 ug/m3 89.44 ug/m3 53.97 ug/m3 35.41 C 32.99 % 1,003.77 mbar 1.39 m/s 194.62 Deg 0.86 ug/m3
2021-08-01 17:00 3.65 ug/m3 1.93 ug/m3 91.06 ug/m3 35.18 ug/m3 36.51 C 23.03 % 1,003.66 mbar 2.73 m/s 227.57 Deg 0.53 ug/m3
2021-08-01 16:00 1.92 ug/m3 1.73 ug/m3 92.86 ug/m3 52.21 ug/m3 36.44 C 23.69 % 1,003.85 mbar 3.2 m/s 214.27 Deg 0.42 ug/m3
2021-08-01 15:00 2.51 ug/m3 1.54 ug/m3 100.65 ug/m3 40.72 ug/m3 36.31 C 28.67 % 1,003.93 mbar 3.04 m/s 206.48 Deg 0.47 ug/m3
2021-08-01 14:00 2.54 ug/m3 1.48 ug/m3 99.9 ug/m3 43.69 ug/m3 35.55 C 33.01 % 1,004.13 mbar 2.95 m/s 216.08 Deg 0.52 ug/m3
2021-08-01 13:00 4.72 ug/m3 1.32 ug/m3 96.67 ug/m3 42.67 ug/m3 34.8 C 39.29 % 1,004.28 mbar 3.92 m/s 187.83 Deg 0.82 ug/m3
2021-08-01 12:00 7.49 ug/m3 1.6 ug/m3 98.9 ug/m3 43.5 ug/m3 34.53 C 35.23 % 1,004.57 mbar 3.24 m/s 180.07 Deg 1.12 ug/m3
2021-08-01 11:00 10.33 ug/m3 1.47 ug/m3 98.39 ug/m3 69.96 ug/m3 32.95 C 42.91 % 1,004.67 mbar 2.55 m/s 159.25 Deg 1.66 ug/m3
2021-08-01 10:00 8.2 ug/m3 1.55 ug/m3 90.49 ug/m3 73.07 ug/m3 31.42 C 59.26 % 1,004.53 mbar 3.21 m/s 151.45 Deg 1.47 ug/m3
2021-08-01 09:00 15.67 ug/m3 1.61 ug/m3 78.25 ug/m3 82.7 ug/m3 32.18 C 53.59 % 1,004.42 mbar 2.18 m/s 133.33 Deg 2.64 ug/m3
2021-08-01 08:00 12.32 ug/m3 1.58 ug/m3 71.62 ug/m3 75.17 ug/m3 31.2 C 56.26 % 1,004.51 mbar 1.21 m/s 143.72 Deg 1.92 ug/m3
2021-08-01 07:00 14.33 ug/m3 1.65 ug/m3 64.75 ug/m3 78.7 ug/m3 30.07 C 55.33 % 1,004.16 mbar 1.84 m/s 237.18 Deg 1.73 ug/m3
2021-08-01 06:00 17.69 ug/m3 1.7 ug/m3 57.84 ug/m3 78.12 ug/m3 29.28 C 56.17 % 1,003.70 mbar 2.46 m/s 290.62 Deg 2.31 ug/m3
2021-08-01 05:00 50.61 ug/m3 1.53 ug/m3 13.87 ug/m3 78.75 ug/m3 28.16 C 72.43 % 1,002.64 mbar 1.77 m/s 249.02 Deg 10.24 ug/m3
2021-08-01 04:00 40.23 ug/m3 1.45 ug/m3 20.59 ug/m3 41.24 ug/m3 28.06 C 74.57 % 1,002.58 mbar 1.53 m/s 201.4 Deg 1.83 ug/m3
2021-08-01 03:00 19.36 ug/m3 1.28 ug/m3 55.68 ug/m3 28.03 ug/m3 30.23 C 45.34 % 1,003.20 mbar 1 m/s 257.2 Deg 0.89 ug/m3
2021-08-01 02:00 25.67 ug/m3 1.43 ug/m3 49.22 ug/m3 44.66 ug/m3 30.03 C 55.59 % 1,003.94 mbar 1.27 m/s 261.85 Deg 3.03 ug/m3
2021-08-01 01:00 41.67 ug/m3 1.5 ug/m3 21.97 ug/m3 47 ug/m3 29.52 C 68.02 % 1,004.41 mbar 1.1 m/s 290.17 Deg 2.49 ug/m3
2021-08-01 00:00 24.39 ug/m3 1.15 ug/m3 51.51 ug/m3 67.54 ug/m3 29.58 C 67.07 % 1,004.56 mbar 1.34 m/s 305.52 Deg 0.91 ug/m3
2021-07-31 23:00 15.63 ug/m3 1.23 ug/m3 64.48 ug/m3 78.42 ug/m3 28.92 C 77.79 % 1,004.40 mbar 0.83 m/s 216.5 Deg 0.72 ug/m3
2021-07-31 22:00 5.89 ug/m3 1.51 ug/m3 84.3 ug/m3 84.64 ug/m3 28.98 C 79.83 % 1,004.38 mbar 0.67 m/s 115.25 Deg 0.54 ug/m3
2021-07-31 21:00 6.77 ug/m3 1.41 ug/m3 94.45 ug/m3 77.12 ug/m3 29.6 C 76.96 % 1,004.12 mbar 1.53 m/s 41.63 Deg 0.56 ug/m3
2021-07-31 20:00 6.43 ug/m3 1.38 ug/m3 100.86 ug/m3 49.4 ug/m3 30.03 C 70.12 % 1,003.44 mbar 1.21 m/s 57.95 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-31 19:00 15.59 ug/m3 1.33 ug/m3 85.29 ug/m3 62.75 ug/m3 30.73 C 63.41 % 1,002.93 mbar 1.67 m/s 123.08 Deg 0.97 ug/m3
2021-07-31 18:00 15.03 ug/m3 1.29 ug/m3 92.46 ug/m3 56.69 ug/m3 31.89 C 63.92 % 1,002.61 mbar 1.64 m/s 161.28 Deg 1.26 ug/m3
2021-07-31 17:00 4.22 ug/m3 1.12 ug/m3 110.24 ug/m3 59.33 ug/m3 32.6 C 61.12 % 1,002.78 mbar 1.88 m/s 110.47 Deg 0.59 ug/m3
2021-07-31 16:00 3.15 ug/m3 1.49 ug/m3 109.33 ug/m3 76.4 ug/m3 32.53 C 63.59 % 1,003.10 mbar 1.96 m/s 100.3 Deg 0.53 ug/m3
2021-07-31 15:00 3.31 ug/m3 1.28 ug/m3 113.79 ug/m3 72.35 ug/m3 32.55 C 64.86 % 1,003.34 mbar 2.15 m/s 99.92 Deg 0.57 ug/m3
2021-07-31 14:00 3.65 ug/m3 1.56 ug/m3 113 ug/m3 65.7 ug/m3 32.66 C 64.67 % 1,003.52 mbar 2.78 m/s 96 Deg 0.6 ug/m3
2021-07-31 13:00 5.42 ug/m3 1.53 ug/m3 114.25 ug/m3 67.76 ug/m3 33.64 C 56.76 % 1,003.63 mbar 2.52 m/s 99.93 Deg 0.77 ug/m3
2021-07-31 12:00 8.58 ug/m3 1.35 ug/m3 114.51 ug/m3 63.46 ug/m3 33.98 C 50.13 % 1,003.77 mbar 2.39 m/s 95.87 Deg 1.31 ug/m3
2021-07-31 11:00 8.68 ug/m3 1.29 ug/m3 116.87 ug/m3 67.37 ug/m3 33.47 C 48.95 % 1,003.82 mbar 2.46 m/s 109.05 Deg 1.13 ug/m3
2021-07-31 10:00 15.08 ug/m3 1.42 ug/m3 94.11 ug/m3 40.99 ug/m3 33.41 C 53.3 % 1,004.12 mbar 2.33 m/s 108.73 Deg 2.38 ug/m3
2021-07-31 09:00 19.24 ug/m3 1.63 ug/m3 80.79 ug/m3 49.49 ug/m3 34.46 C 33.95 % 1,004.30 mbar 2.33 m/s 263.45 Deg 3.42 ug/m3
2021-07-31 08:00 17.99 ug/m3 1.5 ug/m3 77.87 ug/m3 65.3 ug/m3 31.32 C 53.34 % 1,004.18 mbar 2.44 m/s 282.9 Deg 3.25 ug/m3
2021-07-31 07:00 24.13 ug/m3 1.43 ug/m3 67.62 ug/m3 54.18 ug/m3 28.61 C 71.19 % 1,003.82 mbar 1.89 m/s 264.1 Deg 2.67 ug/m3
2021-07-31 06:00 23.12 ug/m3 1.62 ug/m3 58.71 ug/m3 42.58 ug/m3 27.16 C 76.94 % 1,003.34 mbar 1.43 m/s 244.53 Deg 1.81 ug/m3
2021-07-31 05:00 7.43 ug/m3 1.43 ug/m3 86.2 ug/m3 45 ug/m3 27.42 C 81.62 % 1,003.26 mbar 2.74 m/s 280.45 Deg 0.48 ug/m3
2021-07-31 04:00 3.87 ug/m3 1.35 ug/m3 90.09 ug/m3 34.54 ug/m3 27.61 C 77.83 % 1,003.29 mbar 2.04 m/s 259.93 Deg 0.51 ug/m3
2021-07-31 03:00 3.07 ug/m3 1.33 ug/m3 85.35 ug/m3 33.14 ug/m3 27.91 C 75.26 % 1,003.74 mbar 2.61 m/s 291.45 Deg 0.51 ug/m3
2021-07-31 02:00 2.74 ug/m3 1.34 ug/m3 82.58 ug/m3 29.01 ug/m3 27.8 C 76.14 % 1,004.00 mbar 2.54 m/s 273.48 Deg 0.49 ug/m3
2021-07-31 01:00 5.89 ug/m3 1.47 ug/m3 73.31 ug/m3 22.61 ug/m3 27.56 C 75.71 % 1,004.66 mbar 1.87 m/s 248.5 Deg 1.14 ug/m3
2021-07-31 00:00 8.79 ug/m3 1.6 ug/m3 69.54 ug/m3 29.41 ug/m3 28.12 C 71.97 % 1,005.00 mbar 1.51 m/s 262.45 Deg 0.56 ug/m3
2021-07-30 23:00 9.72 ug/m3 1.51 ug/m3 57.8 ug/m3 49.31 ug/m3 27.87 C 76.09 % 1,005.15 mbar 1.25 m/s 260.2 Deg 0.55 ug/m3
2021-07-30 22:00 4.76 ug/m3 1.68 ug/m3 55 ug/m3 83.87 ug/m3 27.36 C 85.85 % 1,005.02 mbar 1.41 m/s 221.25 Deg 0.43 ug/m3
2021-07-30 21:00 4.15 ug/m3 1.82 ug/m3 55.83 ug/m3 105.31 ug/m3 27.61 C 86.06 % 1,005.04 mbar 2.08 m/s 220.12 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-30 20:00 4.43 ug/m3 1.8 ug/m3 65.02 ug/m3 91.36 ug/m3 28.49 C 78.32 % 1,004.70 mbar 2.36 m/s 221.87 Deg 0.49 ug/m3
2021-07-30 19:00 11.54 ug/m3 1.97 ug/m3 71.13 ug/m3 63.74 ug/m3 31.1 C 49.2 % 1,004.57 mbar 2.51 m/s 263.47 Deg 1.01 ug/m3
2021-07-30 18:00 9.17 ug/m3 2.43 ug/m3 70.67 ug/m3 53.79 ug/m3 33.35 C 32.34 % 1,004.49 mbar 3.15 m/s 279.4 Deg 1.36 ug/m3
2021-07-30 17:00 8.36 ug/m3 2.44 ug/m3 71.39 ug/m3 54.68 ug/m3 34.74 C 26.85 % 1,004.71 mbar 3.71 m/s 279.67 Deg 1.44 ug/m3
2021-07-30 16:00 8.71 ug/m3 2.93 ug/m3 75.88 ug/m3 48.86 ug/m3 35.25 C 25.97 % 1,005.17 mbar 3.55 m/s 282.38 Deg 1.81 ug/m3
2021-07-30 15:00 9.35 ug/m3 2.12 ug/m3 79.12 ug/m3 44.73 ug/m3 35.6 C 28.14 % 1,005.56 mbar 3.41 m/s 281.85 Deg 2.03 ug/m3
2021-07-30 14:00 8.1 ug/m3 2.33 ug/m3 82.68 ug/m3 41.46 ug/m3 35.91 C 27.54 % 1,005.95 mbar 2.83 m/s 269.78 Deg 1.41 ug/m3
2021-07-30 13:00 8.72 ug/m3 2.17 ug/m3 91.04 ug/m3 60.05 ug/m3 35.27 C 28.78 % 1,006.24 mbar 2.85 m/s 252.13 Deg 1.52 ug/m3
2021-07-30 12:00 8.79 ug/m3 1.88 ug/m3 111.82 ug/m3 65.96 ug/m3 33.91 C 38.43 % 1,006.57 mbar 2.52 m/s 120.95 Deg 1.57 ug/m3
2021-07-30 11:00 18.83 ug/m3 1.79 ug/m3 97.85 ug/m3 79.84 ug/m3 34.92 C 36.47 % 1,006.70 mbar 1.97 m/s 144.1 Deg 2.68 ug/m3
2021-07-30 10:00 23.49 ug/m3 2.19 ug/m3 82.1 ug/m3 84.21 ug/m3 36.09 C 26.12 % 1,006.99 mbar 1.48 m/s 224.53 Deg 4.05 ug/m3
2021-07-30 09:00 47.84 ug/m3 2.15 ug/m3 63.47 ug/m3 81.03 ug/m3 33.86 C 29.49 % 1,006.91 mbar 1.22 m/s 221.67 Deg 9.06 ug/m3
2021-07-30 08:00 55.72 ug/m3 2.15 ug/m3 49.84 ug/m3 57.55 ug/m3 31.74 C 33.19 % 1,006.76 mbar 1.23 m/s 250.92 Deg 12.71 ug/m3
2021-07-30 07:00 66.89 ug/m3 2.33 ug/m3 30.58 ug/m3 51.43 ug/m3 29.42 C 38.83 % 1,006.41 mbar 0.87 m/s 281.22 Deg 16.65 ug/m3
2021-07-30 06:00 53 ug/m3 2.29 ug/m3 38.69 ug/m3 44.32 ug/m3 28.14 C 39.57 % 1,006.11 mbar 1.23 m/s 319.02 Deg 5.28 ug/m3
2021-07-30 05:00 25.95 ug/m3 1.98 ug/m3 61.99 ug/m3 37.52 ug/m3 27.92 C 38.75 % 1,005.90 mbar 1.35 m/s 298.27 Deg 1.03 ug/m3
2021-07-30 04:00 11.41 ug/m3 1.97 ug/m3 70.81 ug/m3 34.13 ug/m3 28.42 C 35.55 % 1,005.84 mbar 1.38 m/s 318.63 Deg 0.63 ug/m3
2021-07-30 03:00 11.12 ug/m3 1.9 ug/m3 67.6 ug/m3 27.99 ug/m3 28.82 C 34.01 % 1,006.15 mbar 1.17 m/s 305.8 Deg 0.45 ug/m3
2021-07-30 02:00 19.89 ug/m3 1.98 ug/m3 57.25 ug/m3 26.47 ug/m3 29.37 C 32.55 % 1,006.53 mbar 0.88 m/s 316.63 Deg 0.51 ug/m3
2021-07-30 01:00 19.82 ug/m3 1.94 ug/m3 61.01 ug/m3 32.43 ug/m3 30.04 C 31.01 % 1,006.79 mbar 0.64 m/s 278.17 Deg 0.91 ug/m3
2021-07-30 00:00 16.6 ug/m3 2.05 ug/m3 75.94 ug/m3 52.35 ug/m3 30 C 31.5 % 1,006.99 mbar 0.77 m/s 277.92 Deg 0.48 ug/m3
2021-07-29 23:00 20.91 ug/m3 1.87 ug/m3 68.91 ug/m3 92.44 ug/m3 29.67 C 39.1 % 1,007.12 mbar 1.1 m/s 297.75 Deg 1.04 ug/m3
2021-07-29 22:00 25.87 ug/m3 1.98 ug/m3 48.31 ug/m3 52.46 ug/m3 29.26 C 53.95 % 1,007.10 mbar 0.56 m/s 119.27 Deg 0.88 ug/m3
2021-07-29 21:00 33.1 ug/m3 1.92 ug/m3 65.3 ug/m3 46.48 ug/m3 31.44 C 32.71 % 1,006.85 mbar 1 m/s 277.68 Deg 1.26 ug/m3
2021-07-29 20:00 31.98 ug/m3 2.05 ug/m3 70.08 ug/m3 39.84 ug/m3 32.28 C 31.25 % 1,006.50 mbar 1.29 m/s 306.98 Deg 1.39 ug/m3
2021-07-29 19:00 29.86 ug/m3 2.01 ug/m3 74.65 ug/m3 39.12 ug/m3 33.72 C 29.22 % 1,006.10 mbar 1.55 m/s 300.27 Deg 2.2 ug/m3
2021-07-29 18:00 21.53 ug/m3 1.91 ug/m3 88.14 ug/m3 39.84 ug/m3 34.81 C 29.44 % 1,005.93 mbar 1.93 m/s 309.3 Deg 1.76 ug/m3
2021-07-29 17:00 16.91 ug/m3 2.03 ug/m3 96.6 ug/m3 54.68 ug/m3 35.36 C 29.7 % 1,006.02 mbar 2.5 m/s 282.32 Deg 1.93 ug/m3
2021-07-29 16:00 21.74 ug/m3 2.07 ug/m3 81.95 ug/m3 37.07 ug/m3 34.94 C 35.86 % 1,006.35 mbar 2.55 m/s 174.73 Deg 3 ug/m3
2021-07-29 15:00 16.03 ug/m3 1.75 ug/m3 103.34 ug/m3 46.07 ug/m3 34.99 C 33.05 % 1,006.57 mbar 3.16 m/s 152.53 Deg 2.45 ug/m3
2021-07-29 14:00 16.13 ug/m3 1.86 ug/m3 103.49 ug/m3 36.67 ug/m3 34.61 C 32.3 % 1,006.84 mbar 3.74 m/s 174.1 Deg 2.85 ug/m3
2021-07-29 13:00 20.14 ug/m3 1.9 ug/m3 104.87 ug/m3 39.37 ug/m3 34.05 C 28.06 % 1,007.30 mbar 4.02 m/s 200.12 Deg 5.61 ug/m3
2021-07-29 12:00 16.18 ug/m3 1.92 ug/m3 104.19 ug/m3 45.39 ug/m3 33.53 C 32.81 % 1,007.66 mbar 3.82 m/s 138.4 Deg 3.41 ug/m3
2021-07-29 11:00 30.17 ug/m3 2.28 ug/m3 87.89 ug/m3 44.54 ug/m3 32.96 C 30.26 % 1,007.69 mbar 3.86 m/s 241.87 Deg 5.47 ug/m3
2021-07-29 10:00 24.44 ug/m3 2.32 ug/m3 90.17 ug/m3 41.34 ug/m3 32.79 C 26.99 % 1,007.73 mbar 3.67 m/s 244.67 Deg 5.58 ug/m3
2021-07-29 09:00 41.15 ug/m3 2.54 ug/m3 67.68 ug/m3 54.71 ug/m3 32.66 C 24.62 % 1,007.49 mbar 3.08 m/s 241.88 Deg 10.91 ug/m3
2021-07-29 08:00 64.54 ug/m3 3.06 ug/m3 39 ug/m3 54.66 ug/m3 31.33 C 28.62 % 1,007.24 mbar 2.42 m/s 273.32 Deg 17.79 ug/m3
2021-07-29 07:00 75.93 ug/m3 2.91 ug/m3 22.35 ug/m3 45.7 ug/m3 29.22 C 35.13 % 1,006.86 mbar 1.86 m/s 319.13 Deg 22.53 ug/m3
2021-07-29 06:00 61.17 ug/m3 2.54 ug/m3 33.43 ug/m3 30.94 ug/m3 28.53 C 35 % 1,006.70 mbar 2.31 m/s 320.1 Deg 7.42 ug/m3
2021-07-29 05:00 35.61 ug/m3 2.72 ug/m3 50.6 ug/m3 22.81 ug/m3 28.46 C 36.69 % 1,006.43 mbar 1.59 m/s 308.83 Deg 2.29 ug/m3
2021-07-29 04:00 12.69 ug/m3 2.01 ug/m3 77.87 ug/m3 16.74 ug/m3 28.53 C 37.54 % 1,006.29 mbar 1.52 m/s 314.85 Deg 0.43 ug/m3
2021-07-29 03:00 8.34 ug/m3 1.75 ug/m3 80.3 ug/m3 17.45 ug/m3 28.23 C 40.19 % 1,006.52 mbar 1.29 m/s 313.17 Deg 0.38 ug/m3
2021-07-29 02:00 11.25 ug/m3 2.04 ug/m3 75.22 ug/m3 27.55 ug/m3 28.41 C 41.54 % 1,006.77 mbar 1.19 m/s 329.77 Deg 0.47 ug/m3
2021-07-29 01:00 13.99 ug/m3 1.64 ug/m3 76.16 ug/m3 27.3 ug/m3 28.49 C 42.56 % 1,007.06 mbar 1.52 m/s 307.12 Deg 0.49 ug/m3
2021-07-29 00:00 16.06 ug/m3 1.86 ug/m3 80.04 ug/m3 22.67 ug/m3 28.86 C 40.89 % 1,007.40 mbar 1.71 m/s 299.4 Deg 0.65 ug/m3
2021-07-28 23:00 17.74 ug/m3 1.84 ug/m3 82.47 ug/m3 24.72 ug/m3 28.92 C 45.57 % 1,007.47 mbar 2.42 m/s 314.35 Deg 0.6 ug/m3
2021-07-28 22:00 34.44 ug/m3 1.62 ug/m3 53.3 ug/m3 41.07 ug/m3 28.73 C 52.18 % 1,007.67 mbar 2.9 m/s 272.75 Deg 0.85 ug/m3
2021-07-28 21:00 36.27 ug/m3 1.65 ug/m3 65.71 ug/m3 35.61 ug/m3 29.15 C 49.21 % 1,007.76 mbar 2.43 m/s 276.9 Deg 1.14 ug/m3
2021-07-28 20:00 31.15 ug/m3 1.82 ug/m3 78.38 ug/m3 43.51 ug/m3 29.33 C 49.04 % 1,007.55 mbar 3.22 m/s 263.3 Deg 0.94 ug/m3
2021-07-28 19:00 20.05 ug/m3 1.74 ug/m3 95.05 ug/m3 45.67 ug/m3 30.44 C 45.81 % 1,007.38 mbar 2.65 m/s 191.73 Deg 2.23 ug/m3
2021-07-28 18:00 16.43 ug/m3 1.81 ug/m3 100.59 ug/m3 51.58 ug/m3 31.59 C 42.16 % 1,007.15 mbar 3.03 m/s 131.22 Deg 1.58 ug/m3
2021-07-28 17:00 13.32 ug/m3 1.95 ug/m3 108.26 ug/m3 34 ug/m3 32.45 C 39.79 % 1,007.13 mbar 2.63 m/s 61.95 Deg 1.42 ug/m3
2021-07-28 16:00 12.65 ug/m3 2.22 ug/m3 108.6 ug/m3 29.42 ug/m3 32.66 C 34.68 % 1,007.48 mbar 2.64 m/s 38.08 Deg 1.59 ug/m3
2021-07-28 15:00 15.01 ug/m3 2.24 ug/m3 102.89 ug/m3 19.38 ug/m3 32.83 C 31.64 % 1,007.82 mbar 2.84 m/s 104.87 Deg 2.13 ug/m3
2021-07-28 14:00 7.91 ug/m3 2.22 ug/m3 111.88 ug/m3 16.39 ug/m3 32.73 C 30.1 % 1,008.18 mbar 2.64 m/s 138.43 Deg 1.32 ug/m3
2021-07-28 13:00 8.83 ug/m3 2.2 ug/m3 115.48 ug/m3 17.03 ug/m3 33.16 C 27.63 % 1,008.26 mbar 1.92 m/s 91.1 Deg 1.27 ug/m3
2021-07-28 12:00 10.18 ug/m3 1.96 ug/m3 111.03 ug/m3 16.66 ug/m3 32.73 C 26.13 % 1,008.40 mbar 2.74 m/s 114.1 Deg 1.43 ug/m3
2021-07-28 11:00 12.9 ug/m3 2.02 ug/m3 107.24 ug/m3 24.01 ug/m3 32.22 C 27 % 1,008.47 mbar 2.8 m/s 148.07 Deg 2.04 ug/m3
2021-07-28 10:00 17.23 ug/m3 2.22 ug/m3 101.82 ug/m3 35.15 ug/m3 31.95 C 27.51 % 1,008.53 mbar 2.56 m/s 134.22 Deg 2.85 ug/m3
2021-07-28 09:00 26.24 ug/m3 2.02 ug/m3 88.36 ug/m3 39.4 ug/m3 30.96 C 30.57 % 1,008.34 mbar 2.3 m/s 228.12 Deg 3.88 ug/m3
2021-07-28 08:00 56.29 ug/m3 2.06 ug/m3 53.72 ug/m3 40.36 ug/m3 29.66 C 35.45 % 1,008.48 mbar 1.77 m/s 222.72 Deg 12.36 ug/m3
2021-07-28 07:00 69.89 ug/m3 1.98 ug/m3 30.72 ug/m3 33.13 ug/m3 27.66 C 45.48 % 1,008.36 mbar 1 m/s 297.85 Deg 15.36 ug/m3
2021-07-28 06:00 43.8 ug/m3 1.96 ug/m3 50 ug/m3 25.78 ug/m3 26.08 C 57.53 % 1,008.13 mbar 1.82 m/s 304.03 Deg 4.02 ug/m3
2021-07-28 05:00 25.7 ug/m3 1.51 ug/m3 65.66 ug/m3 22.26 ug/m3 26.11 C 58.5 % 1,008.00 mbar 1.59 m/s 311.98 Deg 1.54 ug/m3
2021-07-28 04:00 11.01 ug/m3 1.59 ug/m3 81.93 ug/m3 11.17 ug/m3 26.21 C 55.6 % 1,007.93 mbar 1.69 m/s 312.3 Deg 0.54 ug/m3
2021-07-28 03:00 12.47 ug/m3 1.86 ug/m3 74.95 ug/m3 9.54 ug/m3 26.63 C 45.28 % 1,008.11 mbar 1.47 m/s 320.37 Deg 0.58 ug/m3
2021-07-28 02:00 30.75 ug/m3 1.65 ug/m3 52.55 ug/m3 12.1 ug/m3 27.35 C 43.07 % 1,008.37 mbar 1.63 m/s 319.8 Deg 0.78 ug/m3
2021-07-28 01:00 30.95 ug/m3 1.64 ug/m3 59.4 ug/m3 12.99 ug/m3 27.91 C 41.52 % 1,008.69 mbar 1.27 m/s 314.47 Deg 0.7 ug/m3
2021-07-28 00:00 22.23 ug/m3 1.55 ug/m3 81.28 ug/m3 20.81 ug/m3 28.19 C 38.98 % 1,009.14 mbar 1.22 m/s 279.97 Deg 1.12 ug/m3
2021-07-27 23:00 18.34 ug/m3 1.54 ug/m3 81.78 ug/m3 33.11 ug/m3 27.11 C 64.72 % 1,009.47 mbar 0.93 m/s 152.97 Deg 1.26 ug/m3
2021-07-27 22:00 19.42 ug/m3 1.35 ug/m3 72.72 ug/m3 30 ug/m3 26.54 C 81.58 % 1,009.60 mbar 0.41 m/s 195.97 Deg 0.69 ug/m3
2021-07-27 21:00 12.54 ug/m3 1.31 ug/m3 83.51 ug/m3 19.72 ug/m3 26.82 C 80.3 % 1,009.59 mbar 0.69 m/s 135.17 Deg 0.61 ug/m3
2021-07-27 20:00 28.83 ug/m3 1.3 ug/m3 72.77 ug/m3 21.37 ug/m3 27.31 C 78.28 % 1,009.23 mbar 1.2 m/s 149.15 Deg 0.82 ug/m3
2021-07-27 19:00 4.4 ug/m3 1.39 ug/m3 102.56 ug/m3 26.86 ug/m3 27.93 C 80.71 % 1,009.14 mbar 1.53 m/s 130.57 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-27 18:00 3.22 ug/m3 1.37 ug/m3 105.16 ug/m3 24.87 ug/m3 28.46 C 77.66 % 1,009.09 mbar 1.85 m/s 111.33 Deg 0.68 ug/m3
2021-07-27 17:00 3.05 ug/m3 1.37 ug/m3 110.41 ug/m3 17.48 ug/m3 28.94 C 76.45 % 1,009.28 mbar 2.17 m/s 115.82 Deg 0.77 ug/m3
2021-07-27 16:00 2.3 ug/m3 1.52 ug/m3 110.86 ug/m3 17.1 ug/m3 28.89 C 78.11 % 1,009.67 mbar 2.2 m/s 101.6 Deg 0.55 ug/m3
2021-07-27 15:00 2.74 ug/m3 1.34 ug/m3 112.78 ug/m3 11.77 ug/m3 29.12 C 78.32 % 1,009.91 mbar 2.7 m/s 111.88 Deg 0.56 ug/m3
2021-07-27 14:00 2.91 ug/m3 1.3 ug/m3 113.1 ug/m3 5.29 ug/m3 28.97 C 77.73 % 1,010.26 mbar 3.15 m/s 114.83 Deg 0.66 ug/m3
2021-07-27 13:00 3.62 ug/m3 1.12 ug/m3 111.44 ug/m3 4.57 ug/m3 29.54 C 72.88 % 1,010.67 mbar 2.37 m/s 87.65 Deg 0.56 ug/m3
2021-07-27 12:00 6.23 ug/m3 N/A 104.08 ug/m3 6.39 ug/m3 29.44 C 72.87 % 1,010.73 mbar 2.63 m/s 62.67 Deg 1.04 ug/m3
2021-07-27 11:00 5.75 ug/m3 N/A 106.41 ug/m3 10.03 ug/m3 30.78 C 46.96 % 1,010.72 mbar 2.49 m/s 185.47 Deg 0.79 ug/m3
2021-07-27 10:00 8.42 ug/m3 N/A 97.25 ug/m3 15.51 ug/m3 28.89 C 66.41 % 1,010.75 mbar 2.89 m/s 190.57 Deg 1.23 ug/m3
2021-07-27 09:00 14.97 ug/m3 N/A 80.47 ug/m3 25.46 ug/m3 27.36 C 82.54 % 1,010.70 mbar 2.69 m/s 166.32 Deg 2.58 ug/m3
2021-07-27 08:00 29.09 ug/m3 N/A 61.9 ug/m3 43.59 ug/m3 26.61 C 87.51 % 1,010.60 mbar 2.4 m/s 161.42 Deg 5.54 ug/m3
2021-07-27 07:00 14.7 ug/m3 N/A 68.14 ug/m3 42.91 ug/m3 25.73 C 94.36 % 1,010.28 mbar 1.05 m/s 150.63 Deg 1.76 ug/m3
2021-07-27 06:00 14.32 ug/m3 N/A 65.17 ug/m3 21.36 ug/m3 25.12 C 97.48 % 1,010.04 mbar 0.71 m/s 155.4 Deg 0.77 ug/m3
2021-07-27 05:00 6.4 ug/m3 1.6 ug/m3 72.55 ug/m3 21.56 ug/m3 25.28 C 96.03 % 1,009.62 mbar 1.38 m/s 169.48 Deg 0.29 ug/m3
2021-07-27 04:00 3.97 ug/m3 1.37 ug/m3 78.17 ug/m3 22.08 ug/m3 25.45 C 95.07 % 1,009.32 mbar 2.21 m/s 174.3 Deg 0.26 ug/m3
2021-07-27 03:00 4.9 ug/m3 1.21 ug/m3 82.89 ug/m3 29.43 ug/m3 25.57 C 95.35 % 1,009.34 mbar 2.48 m/s 171.75 Deg 0.29 ug/m3
2021-07-27 02:00 11.56 ug/m3 1.4 ug/m3 71.48 ug/m3 19.96 ug/m3 25.7 C 95.85 % 1,009.38 mbar 2.77 m/s 166.8 Deg 0.34 ug/m3
2021-07-27 01:00 0.92 ug/m3 1.26 ug/m3 84.57 ug/m3 18.37 ug/m3 25.89 C 93.11 % 1,009.58 mbar 3.49 m/s 165.93 Deg 0.19 ug/m3
2021-07-27 00:00 2.81 ug/m3 1.2 ug/m3 82.71 ug/m3 25.95 ug/m3 25.93 C 92.65 % 1,009.69 mbar 2.98 m/s 157.63 Deg 0.21 ug/m3
2021-07-26 23:00 6.15 ug/m3 1.41 ug/m3 73.94 ug/m3 25.08 ug/m3 26.08 C 91.19 % 1,009.56 mbar 2.76 m/s 159.02 Deg 0.27 ug/m3
2021-07-26 22:00 2.25 ug/m3 1.44 ug/m3 68.91 ug/m3 25.22 ug/m3 26.15 C 92.01 % 1,009.39 mbar 3.44 m/s 150.45 Deg 0.24 ug/m3
2021-07-26 21:00 0.86 ug/m3 1.13 ug/m3 69.98 ug/m3 38.68 ug/m3 26.25 C 92.61 % 1,009.21 mbar 3.41 m/s 149.78 Deg 0.23 ug/m3
2021-07-26 20:00 1.93 ug/m3 1.19 ug/m3 71.77 ug/m3 36.58 ug/m3 26.41 C 92.96 % 1,008.65 mbar 3.8 m/s 142.58 Deg 0.29 ug/m3
2021-07-26 19:00 3.05 ug/m3 1.21 ug/m3 66.92 ug/m3 34.3 ug/m3 26.86 C 90.79 % 1,008.32 mbar 4 m/s 150.12 Deg 0.46 ug/m3
2021-07-26 18:00 5.94 ug/m3 1.31 ug/m3 66.28 ug/m3 35.64 ug/m3 27.25 C 89.02 % 1,008.20 mbar 4.35 m/s 169.02 Deg 0.9 ug/m3

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt