Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 O3 PM2.5 TEMP HUM AIRPRES WS WD NO
2021-11-30 00:00 N/A 81.71 µg/m3 3.26 µg/m3 11.86 °C N/A 1,002.32 mbar 4.38 m/s 293.35 Deg N/A
2021-11-29 23:00 N/A 83.15 µg/m3 1.59 µg/m3 10.63 °C N/A 1,002.23 mbar 4 m/s 312.6 Deg N/A
2021-11-29 22:00 N/A 82.92 µg/m3 1.78 µg/m3 11 °C N/A 1,001.30 mbar 3.05 m/s 305.8 Deg N/A
2021-11-29 21:00 N/A 81.75 µg/m3 5.32 µg/m3 11.71 °C N/A 1,000.26 mbar 3.11 m/s 325.48 Deg N/A
2021-11-29 20:00 N/A 81.26 µg/m3 8 µg/m3 13.52 °C N/A 999.13 mbar 4.03 m/s 319.62 Deg N/A
2021-11-29 19:00 N/A 80.5 µg/m3 5.22 µg/m3 14.35 °C N/A 997.95 mbar 4.95 m/s 300.98 Deg N/A
2021-11-29 18:00 N/A 76.02 µg/m3 4.11 µg/m3 14.44 °C N/A 996.99 mbar 5.11 m/s 304.89 Deg N/A
2021-11-29 17:00 N/A 72.4 µg/m3 3.54 µg/m3 12.97 °C N/A 996.64 mbar 4.83 m/s 299.28 Deg N/A
2021-11-29 16:00 N/A 72.61 µg/m3 6.02 µg/m3 13.71 °C N/A 995.76 mbar 4.4 m/s 302.6 Deg N/A
2021-11-29 15:00 N/A 73.45 µg/m3 6.21 µg/m3 15.11 °C N/A 995.13 mbar 4.83 m/s 285.92 Deg N/A
2021-11-29 14:00 N/A 72.28 µg/m3 5.47 µg/m3 15.17 °C N/A 995.17 mbar 4.44 m/s 285.24 Deg N/A
2021-11-29 13:00 N/A 71.83 µg/m3 2.5 µg/m3 15.19 °C N/A 995.92 mbar 4.79 m/s 280.22 Deg N/A
2021-11-29 12:00 N/A 70.98 µg/m3 4.24 µg/m3 15.32 °C N/A 996.51 mbar 4.02 m/s 295.1 Deg N/A
2021-11-29 11:00 N/A 69.6 µg/m3 3.03 µg/m3 15.03 °C N/A 996.84 mbar 4.06 m/s 286.07 Deg N/A
2021-11-29 10:00 N/A 67.85 µg/m3 3.35 µg/m3 14.61 °C N/A 996.98 mbar 4.1 m/s 299 Deg N/A
2021-11-29 09:00 N/A 69.09 µg/m3 2.1 µg/m3 14.19 °C N/A 996.87 mbar 4.18 m/s 295.28 Deg N/A
2021-11-29 08:00 N/A 68.29 µg/m3 3.54 µg/m3 13.83 °C N/A 996.41 mbar 4.19 m/s 295.33 Deg N/A
2021-11-29 07:00 N/A 69.11 µg/m3 2.99 µg/m3 13.79 °C N/A 995.76 mbar 3.75 m/s 295.32 Deg N/A
2021-11-29 06:00 N/A 70.69 µg/m3 1.88 µg/m3 14 °C N/A 995.29 mbar 4.15 m/s 299.4 Deg N/A
2021-11-29 05:00 N/A 71.95 µg/m3 1.08 µg/m3 13.75 °C N/A 995.04 mbar 3.55 m/s 303.23 Deg N/A
2021-11-29 04:00 N/A 72.73 µg/m3 1.59 µg/m3 13.51 °C N/A 994.79 mbar 2.73 m/s 313.17 Deg N/A
2021-11-29 03:00 N/A 74.35 µg/m3 2.39 µg/m3 14.08 °C N/A 994.45 mbar 3.06 m/s 314.23 Deg N/A
2021-11-29 02:00 N/A 74.98 µg/m3 2.71 µg/m3 13.76 °C N/A 994.31 mbar 2.3 m/s 313.6 Deg N/A
2021-11-29 01:00 N/A 72.82 µg/m3 1.86 µg/m3 13.28 °C N/A 994.56 mbar 1.86 m/s 315.3 Deg N/A
2021-11-29 00:00 N/A 74.22 µg/m3 3.79 µg/m3 13.98 °C N/A 994.44 mbar 1.8 m/s 317.03 Deg N/A
2021-11-28 23:00 N/A 73.65 µg/m3 3.58 µg/m3 14.47 °C N/A 994.30 mbar 1.59 m/s 312.45 Deg N/A
2021-11-28 22:00 N/A 76.35 µg/m3 3.71 µg/m3 14.67 °C N/A 994.30 mbar 1.94 m/s 309.52 Deg N/A
2021-11-28 21:00 N/A 79.52 µg/m3 3.73 µg/m3 15.21 °C N/A 993.77 mbar 2.1 m/s 303.77 Deg N/A
2021-11-28 20:00 N/A 81.14 µg/m3 2.22 µg/m3 15.3 °C N/A 993.53 mbar 2.04 m/s 312.65 Deg N/A
2021-11-28 19:00 N/A 79.98 µg/m3 1.8 µg/m3 14.81 °C N/A 993.12 mbar 2.11 m/s 311.13 Deg N/A
2021-11-28 18:00 N/A 80.18 µg/m3 1.76 µg/m3 14.72 °C N/A 992.44 mbar 2.85 m/s 311.88 Deg N/A
2021-11-28 17:00 N/A 78.88 µg/m3 0.21 µg/m3 14.66 °C N/A 991.91 mbar 2.61 m/s 311.45 Deg N/A
2021-11-28 16:00 N/A 76.87 µg/m3 3.77 µg/m3 16.64 °C N/A 991.51 mbar 2.58 m/s 290 Deg N/A
2021-11-28 15:00 N/A 74.2 µg/m3 2.39 µg/m3 16.3 °C N/A 991.61 mbar 1.8 m/s 289.5 Deg N/A
2021-11-28 14:00 N/A 76.55 µg/m3 0.21 µg/m3 16.14 °C N/A 992.12 mbar 2.95 m/s 270.78 Deg N/A
2021-11-28 13:00 N/A 74.3 µg/m3 -0.22 µg/m3 15.56 °C N/A 992.57 mbar 2.86 m/s 235.76 Deg N/A
2021-11-28 12:00 N/A 73.2 µg/m3 -0.22 µg/m3 14.59 °C N/A 994.76 mbar 2.38 m/s 236.87 Deg N/A
2021-11-28 11:00 N/A 82.23 µg/m3 1.99 µg/m3 13.78 °C N/A 995.53 mbar 2.87 m/s 219.5 Deg N/A
2021-11-28 10:00 N/A 84.01 µg/m3 0.44 µg/m3 13.26 °C N/A 996.01 mbar 2.9 m/s 253.77 Deg N/A
2021-11-28 09:00 N/A 86.02 µg/m3 -1.09 µg/m3 13.24 °C N/A 996.31 mbar 2.69 m/s 268.65 Deg N/A
2021-11-28 08:00 N/A 84.89 µg/m3 5.11 µg/m3 13.41 °C N/A 995.68 mbar 2.12 m/s 285.12 Deg N/A
2021-11-28 07:00 N/A 86.62 µg/m3 -0.58 µg/m3 13.48 °C N/A 995.90 mbar 3 m/s 282.28 Deg N/A
2021-11-28 06:00 N/A 86.09 µg/m3 1.08 µg/m3 14.42 °C N/A 995.36 mbar 2.89 m/s 288.55 Deg N/A
2021-11-28 05:00 N/A 85.95 µg/m3 5.3 µg/m3 16.98 °C N/A 995.11 mbar 3.53 m/s 285.58 Deg N/A
2021-11-28 04:00 N/A 85.27 µg/m3 4.64 µg/m3 17.6 °C N/A 994.92 mbar 3.33 m/s 283.36 Deg N/A
2021-11-28 03:00 N/A 86.22 µg/m3 3.92 µg/m3 17.43 °C N/A 995.08 mbar 2.62 m/s 283.55 Deg N/A
2021-11-28 02:00 N/A 86.77 µg/m3 3.16 µg/m3 17.61 °C N/A 995.38 mbar 2.84 m/s 288.85 Deg N/A
2021-11-28 01:00 N/A 87.01 µg/m3 4.83 µg/m3 17.73 °C N/A 995.97 mbar 3.83 m/s 280.78 Deg N/A
2021-11-28 00:00 N/A 84.79 µg/m3 4.83 µg/m3 17.69 °C N/A 995.56 mbar 2.86 m/s 273.86 Deg N/A
2021-11-27 23:00 N/A 85.36 µg/m3 6.98 µg/m3 18.12 °C N/A 995.80 mbar 3.05 m/s 284.43 Deg N/A
2021-11-27 22:00 N/A 84.67 µg/m3 7.06 µg/m3 17.97 °C N/A 996.21 mbar 2.51 m/s 280.33 Deg N/A
2021-11-27 21:00 N/A 83.88 µg/m3 4.79 µg/m3 17.67 °C N/A 996.42 mbar 2.07 m/s 290.38 Deg N/A
2021-11-27 20:00 N/A 83.41 µg/m3 3.67 µg/m3 17.5 °C N/A 996.16 mbar 2.28 m/s 290.92 Deg N/A
2021-11-27 19:00 N/A 81.45 µg/m3 4.35 µg/m3 17.03 °C N/A 995.63 mbar 2.05 m/s 299.03 Deg N/A
2021-11-27 18:00 N/A 75.79 µg/m3 5.19 µg/m3 16.66 °C N/A 995.11 mbar 1.83 m/s 312.4 Deg N/A
2021-11-27 17:00 N/A 76.26 µg/m3 5.45 µg/m3 17.02 °C N/A 994.52 mbar 1.55 m/s 312.81 Deg N/A
2021-11-27 16:00 N/A 76.2 µg/m3 5.28 µg/m3 17.88 °C N/A 993.71 mbar 1.19 m/s 317.26 Deg N/A
2021-11-27 15:00 N/A 78.03 µg/m3 6.04 µg/m3 18.16 °C N/A 993.16 mbar 1.45 m/s 324.4 Deg N/A
2021-11-27 14:00 N/A 76.34 µg/m3 6.45 µg/m3 17.8 °C N/A 992.64 mbar 1.8 m/s 337.47 Deg N/A
2021-11-27 13:00 N/A 68.47 µg/m3 7.44 µg/m3 16.33 °C N/A 993.34 mbar 1.48 m/s 260.95 Deg N/A
2021-11-27 12:00 N/A 61.06 µg/m3 6.49 µg/m3 15.16 °C N/A 994.09 mbar 1.72 m/s 350.9 Deg N/A
2021-11-27 11:00 N/A 50.86 µg/m3 6 µg/m3 14.67 °C N/A 995.06 mbar 1.5 m/s 180.27 Deg N/A
2021-11-27 10:00 N/A 47.86 µg/m3 7.44 µg/m3 14.19 °C N/A 995.81 mbar 0.73 m/s 331.89 Deg N/A
2021-11-27 09:00 N/A 63.66 µg/m3 8.25 µg/m3 14.5 °C N/A 996.11 mbar 1.39 m/s 296.4 Deg N/A
2021-11-27 08:00 N/A 61.71 µg/m3 10.33 µg/m3 17.39 °C N/A 995.31 mbar 1.78 m/s 260.47 Deg N/A
2021-11-27 07:00 N/A 67.84 µg/m3 12.52 µg/m3 17.99 °C N/A 995.02 mbar 1.6 m/s 262.22 Deg N/A
2021-11-27 06:00 N/A 73.77 µg/m3 7.87 µg/m3 17.95 °C N/A 995.23 mbar 1.99 m/s 255.02 Deg N/A
2021-11-27 05:00 N/A 78.15 µg/m3 6.6 µg/m3 17.82 °C N/A 995.41 mbar 2.14 m/s 271.37 Deg N/A
2021-11-27 04:00 N/A 78.6 µg/m3 3.05 µg/m3 17.68 °C N/A 995.85 mbar 2.33 m/s 273.63 Deg N/A
2021-11-27 03:00 N/A 78.09 µg/m3 1.18 µg/m3 17.58 °C N/A 996.73 mbar 2.01 m/s 275.42 Deg N/A
2021-11-27 02:00 N/A 79.25 µg/m3 0.46 µg/m3 17.55 °C N/A 997.48 mbar 2.08 m/s 283.32 Deg N/A
2021-11-27 01:00 N/A 80.61 µg/m3 1.44 µg/m3 16.9 °C N/A 998.01 mbar 1.82 m/s 272.58 Deg N/A
2021-11-27 00:00 N/A 73.77 µg/m3 -0.28 µg/m3 15.96 °C N/A 998.24 mbar 1.19 m/s 263.58 Deg N/A
2021-11-26 23:00 N/A 75.04 µg/m3 0.86 µg/m3 16.07 °C N/A 998.56 mbar 1.03 m/s 283.83 Deg N/A
2021-11-26 22:00 N/A 78.35 µg/m3 1.48 µg/m3 16.41 °C N/A 998.64 mbar 1.41 m/s 287.33 Deg N/A
2021-11-26 21:00 N/A 80.1 µg/m3 1.74 µg/m3 16.6 °C N/A 998.61 mbar 1.52 m/s 298.73 Deg N/A
2021-11-26 20:00 N/A 80 µg/m3 0.86 µg/m3 16.72 °C N/A 998.54 mbar 2.32 m/s 298.45 Deg N/A
2021-11-26 19:00 N/A 79.53 µg/m3 0.42 µg/m3 16.7 °C N/A 998.41 mbar 1.98 m/s 298.95 Deg N/A
2021-11-26 18:00 N/A 77.97 µg/m3 1.97 µg/m3 16.53 °C N/A 998.03 mbar 2.42 m/s 296.02 Deg N/A
2021-11-26 17:00 N/A 73.72 µg/m3 3.2 µg/m3 16.76 °C N/A 997.38 mbar 2.44 m/s 292.93 Deg N/A
2021-11-26 16:00 N/A 74.66 µg/m3 3.31 µg/m3 17.59 °C N/A 996.89 mbar 2.98 m/s 299.33 Deg N/A
2021-11-26 15:00 N/A 76.69 µg/m3 3.01 µg/m3 18.37 °C N/A 996.58 mbar 3.06 m/s 306.3 Deg N/A
2021-11-26 14:00 N/A 72.73 µg/m3 4.71 µg/m3 18.75 °C N/A 996.78 mbar 3.33 m/s 296.92 Deg N/A
2021-11-26 13:00 N/A 76.73 µg/m3 6.7 µg/m3 18.97 °C N/A 996.59 mbar 3.68 m/s 298.37 Deg N/A
2021-11-26 12:00 N/A 70.64 µg/m3 4.88 µg/m3 19.11 °C N/A 996.84 mbar 3.62 m/s 285.66 Deg N/A
2021-11-26 11:00 N/A 69.21 µg/m3 4.94 µg/m3 18.98 °C N/A 996.98 mbar 2.82 m/s 275.12 Deg N/A
2021-11-26 10:00 N/A 65 µg/m3 7.7 µg/m3 18.2 °C N/A 997.02 mbar 2.13 m/s 280.83 Deg N/A
2021-11-26 09:00 N/A 56.42 µg/m3 8.46 µg/m3 17.86 °C N/A 996.85 mbar 1.5 m/s 285.23 Deg N/A
2021-11-26 08:00 N/A 15.21 µg/m3 5.26 µg/m3 15.45 °C N/A 996.74 mbar 0.83 m/s 284.11 Deg N/A
2021-11-26 07:00 N/A 43.22 µg/m3 4.64 µg/m3 15.45 °C N/A 996.37 mbar 0.79 m/s 298.95 Deg N/A
2021-11-26 06:00 N/A 65.09 µg/m3 3.9 µg/m3 15.46 °C N/A 995.88 mbar 0.83 m/s 307.01 Deg N/A
2021-11-26 05:00 N/A 73.1 µg/m3 2.78 µg/m3 15 °C N/A 995.63 mbar 0.75 m/s 309.02 Deg N/A
2021-11-26 04:00 N/A 78.95 µg/m3 2.44 µg/m3 15.84 °C N/A 995.61 mbar 1.38 m/s 317.75 Deg N/A
2021-11-26 03:00 N/A 78.68 µg/m3 3.37 µg/m3 16.46 °C N/A 995.40 mbar 1.41 m/s 310.05 Deg N/A
2021-11-26 02:00 N/A 76.85 µg/m3 4.58 µg/m3 16.45 °C N/A 995.20 mbar 1.32 m/s 312.53 Deg N/A
2021-11-26 01:00 N/A 74.45 µg/m3 4.3 µg/m3 16.34 °C N/A 995.41 mbar 1.33 m/s 310.23 Deg N/A
2021-11-26 00:00 N/A 72.7 µg/m3 5.64 µg/m3 16.59 °C N/A 995.54 mbar 1.19 m/s 306.05 Deg N/A
2021-11-25 23:00 N/A 71.51 µg/m3 7.3 µg/m3 16.57 °C N/A 995.90 mbar 0.98 m/s 309.84 Deg N/A
2021-11-25 22:00 N/A 66.67 µg/m3 5.83 µg/m3 16.27 °C N/A 995.90 mbar 0.48 m/s 313.39 Deg N/A
2021-11-25 21:00 N/A 71.64 µg/m3 4.26 µg/m3 16.87 °C N/A 995.33 mbar 0.84 m/s 326.76 Deg N/A
2021-11-25 20:00 N/A 73.48 µg/m3 9.35 µg/m3 16.62 °C N/A 995.13 mbar 0.99 m/s 311.19 Deg N/A
2021-11-25 19:00 N/A 68.27 µg/m3 9.38 µg/m3 17.84 °C N/A 994.82 mbar 1.02 m/s 329.02 Deg N/A
2021-11-25 18:00 N/A 60.36 µg/m3 6.74 µg/m3 18.36 °C N/A 994.19 mbar 1.04 m/s 313.54 Deg N/A
2021-11-25 17:00 N/A 57.46 µg/m3 5.75 µg/m3 19.13 °C N/A 994.08 mbar 1.14 m/s 281.95 Deg N/A
2021-11-25 16:00 N/A 70.36 µg/m3 8.51 µg/m3 20.06 °C N/A 993.99 mbar 1.7 m/s 272.88 Deg N/A
2021-11-25 15:00 N/A 71.31 µg/m3 8.7 µg/m3 20.51 °C N/A 994.34 mbar 2.07 m/s 265.2 Deg N/A
2021-11-25 14:00 N/A 62.87 µg/m3 7.36 µg/m3 19.11 °C N/A 995.02 mbar 2.11 m/s 216.62 Deg N/A
2021-11-25 13:00 N/A 50.18 µg/m3 5.47 µg/m3 16.48 °C N/A 996.25 mbar 0.99 m/s 215.67 Deg N/A
2021-11-25 12:00 N/A 62.23 µg/m3 4.13 µg/m3 15.13 °C N/A 997.27 mbar 0.99 m/s 246.16 Deg N/A
2021-11-25 11:00 N/A 75.87 µg/m3 8.76 µg/m3 15.41 °C N/A 998.09 mbar 2.79 m/s 273.45 Deg N/A
2021-11-25 10:00 N/A 51.08 µg/m3 6.7 µg/m3 17.15 °C N/A 998.10 mbar 2.35 m/s 171.32 Deg N/A
2021-11-25 09:00 N/A 45.15 µg/m3 6.49 µg/m3 16.27 °C N/A 999.37 mbar 1.96 m/s 244.35 Deg N/A
2021-11-25 08:00 N/A 50.63 µg/m3 4.66 µg/m3 16.02 °C N/A 999.48 mbar 1.7 m/s 276.8 Deg N/A
2021-11-25 07:00 N/A 51.15 µg/m3 9.04 µg/m3 16.41 °C N/A 999.66 mbar 2.69 m/s 152.53 Deg N/A
2021-11-25 06:00 N/A 37.68 µg/m3 7.68 µg/m3 15.48 °C N/A 999.97 mbar 0.98 m/s 166.05 Deg N/A
2021-11-25 05:00 N/A 39.77 µg/m3 4.18 µg/m3 14.78 °C N/A 1,000.57 mbar 0.48 m/s 198.89 Deg N/A
2021-11-25 04:00 N/A 49.24 µg/m3 4.56 µg/m3 14.64 °C N/A 1,001.41 mbar 0.43 m/s 217.72 Deg N/A
2021-11-25 03:00 N/A 45.37 µg/m3 4.9 µg/m3 14.56 °C N/A 1,002.02 mbar 0.42 m/s 196.63 Deg N/A
2021-11-25 02:00 N/A 41.28 µg/m3 6.6 µg/m3 14.33 °C N/A 1,002.44 mbar 0.45 m/s 242.58 Deg N/A
2021-11-25 01:00 N/A 40.3 µg/m3 8.12 µg/m3 14.3 °C N/A 1,003.03 mbar 0.44 m/s 241.15 Deg N/A
2021-11-25 00:00 N/A 31.65 µg/m3 9.65 µg/m3 14.02 °C N/A 1,003.62 mbar 0.51 m/s 271.92 Deg N/A
2021-11-24 23:00 N/A 26.92 µg/m3 10.69 µg/m3 14.29 °C N/A 1,004.06 mbar 0.38 m/s 275.79 Deg N/A
2021-11-24 22:00 N/A 21.44 µg/m3 11.22 µg/m3 14.34 °C N/A 1,004.34 mbar 0.67 m/s 289.01 Deg N/A
2021-11-24 21:00 N/A 9.85 µg/m3 12.22 µg/m3 14.82 °C N/A 1,004.43 mbar 0.33 m/s 281.27 Deg N/A
2021-11-24 20:00 N/A 7.24 µg/m3 18.57 µg/m3 15.31 °C N/A 1,004.46 mbar 0.5 m/s 285.4 Deg N/A
2021-11-24 19:00 N/A 1.18 µg/m3 15.49 µg/m3 16.04 °C N/A 1,004.27 mbar 0.67 m/s 278.52 Deg N/A
2021-11-24 18:00 N/A 4.85 µg/m3 10.16 µg/m3 17.23 °C N/A 1,004.08 mbar 0.38 m/s 232.66 Deg N/A
2021-11-24 17:00 N/A 28.24 µg/m3 6.28 µg/m3 18.05 °C N/A 1,003.92 mbar 0.53 m/s 212.33 Deg N/A
2021-11-24 16:00 N/A 54.32 µg/m3 5.13 µg/m3 18.57 °C N/A 1,003.92 mbar 0.93 m/s 326.32 Deg N/A
2021-11-24 15:00 N/A 76.03 µg/m3 5.05 µg/m3 19.19 °C N/A 1,003.88 mbar 1.13 m/s 93.66 Deg N/A
2021-11-24 14:00 N/A 79.6 µg/m3 4.73 µg/m3 19.3 °C N/A 1,004.11 mbar 1.23 m/s 20.61 Deg N/A
2021-11-24 13:00 N/A 82.89 µg/m3 4.37 µg/m3 20.43 °C N/A 1,004.35 mbar 0.87 m/s 261.55 Deg N/A
2021-11-24 12:00 N/A 81.59 µg/m3 4.35 µg/m3 20.35 °C N/A 1,004.92 mbar 0.85 m/s 168.28 Deg N/A
2021-11-24 11:00 N/A 78.76 µg/m3 6.98 µg/m3 19.86 °C N/A 1,005.56 mbar 1.01 m/s 96.78 Deg N/A
2021-11-24 10:00 N/A 53.47 µg/m3 22.94 µg/m3 19.25 °C N/A 1,005.89 mbar 0.65 m/s 310.14 Deg N/A
2021-11-24 09:00 N/A 13.51 µg/m3 22.88 µg/m3 16.63 °C N/A 1,005.81 mbar 0.55 m/s 280.82 Deg N/A
2021-11-24 08:00 N/A 1.97 µg/m3 12.45 µg/m3 13.64 °C N/A 1,005.70 mbar 0.61 m/s 278.85 Deg N/A
2021-11-24 07:00 N/A 1.09 µg/m3 6.43 µg/m3 13.21 °C N/A 1,005.41 mbar 0.54 m/s 292.65 Deg N/A
2021-11-24 06:00 N/A 23.85 µg/m3 5.51 µg/m3 13.49 °C N/A 1,005.25 mbar 0.64 m/s 292.28 Deg N/A
2021-11-24 05:00 N/A 27.46 µg/m3 5.49 µg/m3 13.49 °C N/A 1,004.93 mbar 0.69 m/s 297.34 Deg N/A
2021-11-24 04:00 N/A 34.45 µg/m3 6.11 µg/m3 13.63 °C N/A 1,004.94 mbar 0.58 m/s 286.9 Deg N/A
2021-11-24 03:00 N/A 30.87 µg/m3 6.19 µg/m3 13.81 °C N/A 1,005.03 mbar 0.46 m/s 291.27 Deg N/A
2021-11-24 02:00 N/A 29.24 µg/m3 6.53 µg/m3 13.66 °C N/A 1,005.00 mbar 0.58 m/s 284.62 Deg N/A
2021-11-24 01:00 N/A 15.78 µg/m3 5.13 µg/m3 13.97 °C N/A 1,005.02 mbar 0.48 m/s 284.72 Deg N/A
2021-11-24 00:00 N/A 31.19 µg/m3 7.11 µg/m3 14.67 °C N/A 1,005.22 mbar 0.35 m/s 290.96 Deg N/A
2021-11-23 23:00 N/A 55.58 µg/m3 8.51 µg/m3 15.31 °C N/A 1,005.42 mbar 0.46 m/s 298.71 Deg N/A
2021-11-23 22:00 N/A 33.73 µg/m3 7.23 µg/m3 15.1 °C N/A 1,005.12 mbar 0.47 m/s 293.58 Deg N/A
2021-11-23 21:00 N/A 39.55 µg/m3 7.32 µg/m3 15.55 °C N/A 1,004.81 mbar 0.32 m/s 289.21 Deg N/A
2021-11-23 20:00 N/A 52.41 µg/m3 8.97 µg/m3 16 °C N/A 1,004.53 mbar 0.4 m/s 303.26 Deg N/A
2021-11-23 19:00 N/A 34.68 µg/m3 10.93 µg/m3 16.42 °C N/A 1,004.19 mbar 0.34 m/s 308.95 Deg N/A
2021-11-23 18:00 N/A 33.15 µg/m3 7.02 µg/m3 17.22 °C N/A 1,003.59 mbar 0.45 m/s 303.48 Deg N/A
2021-11-23 17:00 N/A 68.07 µg/m3 6 µg/m3 18.75 °C N/A 1,002.93 mbar 0.72 m/s 319.61 Deg N/A
2021-11-23 16:00 N/A 81.45 µg/m3 7.87 µg/m3 20.3 °C N/A 1,002.44 mbar 0.86 m/s 322.29 Deg N/A
2021-11-23 15:00 N/A 74.57 µg/m3 7.23 µg/m3 20.7 °C N/A 1,002.13 mbar 1.08 m/s 317.23 Deg N/A
2021-11-23 14:00 N/A 69.72 µg/m3 7.66 µg/m3 21.22 °C N/A 1,002.08 mbar 1.11 m/s 320.23 Deg N/A
2021-11-23 13:00 N/A 64.06 µg/m3 7.04 µg/m3 21.56 °C N/A 1,002.26 mbar 1.58 m/s 317.77 Deg N/A
2021-11-23 12:00 N/A 64.55 µg/m3 6.43 µg/m3 21.35 °C N/A 1,002.59 mbar 1.74 m/s 302.23 Deg N/A
2021-11-23 11:00 N/A 68.22 µg/m3 6.96 µg/m3 20.97 °C N/A 1,002.73 mbar 2.19 m/s 277.75 Deg N/A
2021-11-23 10:00 N/A 63.9 µg/m3 8.89 µg/m3 20.6 °C N/A 1,002.57 mbar 1.82 m/s 276.28 Deg N/A
2021-11-23 09:00 N/A 39.42 µg/m3 11.69 µg/m3 19.23 °C N/A 1,002.26 mbar 1.29 m/s 261.89 Deg N/A
2021-11-23 08:00 N/A 2.25 µg/m3 9.63 µg/m3 15.84 °C N/A 1,002.20 mbar 0.36 m/s 297.83 Deg N/A
2021-11-23 07:00 N/A 2.94 µg/m3 6.28 µg/m3 15.36 °C N/A 1,001.72 mbar 0.41 m/s 285.2 Deg N/A
2021-11-23 06:00 N/A 18.65 µg/m3 5.09 µg/m3 15.73 °C N/A 1,001.57 mbar 0.3 m/s 313.7 Deg N/A
2021-11-23 05:00 N/A 34.34 µg/m3 4.64 µg/m3 15.93 °C N/A 1,001.51 mbar 0.33 m/s 230.44 Deg N/A
2021-11-23 04:00 N/A 38.78 µg/m3 4.79 µg/m3 15.67 °C N/A 1,001.49 mbar 0.37 m/s 301.9 Deg N/A
2021-11-23 03:00 N/A 32.56 µg/m3 4.18 µg/m3 15.84 °C N/A 1,001.69 mbar 0.28 m/s 231.22 Deg N/A
2021-11-23 02:00 N/A 31.05 µg/m3 6.23 µg/m3 15.52 °C N/A 1,001.93 mbar 0.31 m/s 295.84 Deg N/A

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt