Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5 TEMP HUM AIRPRES WS WD NO
2021-08-04 07:00 20.07 ug/m3 1.04 ug/m3 75.1 ug/m3 52.47 ug/m3 ug/m3 28.55 C 83.78 % 1,006.68 mbar 3.88 m/s 189.4 Deg 1.5 ug/m3
2021-08-04 06:00 16.13 ug/m3 1.16 ug/m3 81.48 ug/m3 62.79 ug/m3 ug/m3 27.43 C 96.09 % 1,006.49 mbar 3.91 m/s 182.57 Deg 0.87 ug/m3
2021-08-04 05:00 3.57 ug/m3 1.04 ug/m3 94.54 ug/m3 57.04 ug/m3 ug/m3 27.33 C 99.65 % 1,006.43 mbar 4.62 m/s 171.6 Deg 0.33 ug/m3
2021-08-04 04:00 2.5 ug/m3 0.93 ug/m3 93.61 ug/m3 64.2 ug/m3 ug/m3 27.28 C 97.93 % 1,006.56 mbar 3.86 m/s 165.82 Deg 0.31 ug/m3
2021-08-04 03:00 6.26 ug/m3 1.26 ug/m3 82.8 ug/m3 61.19 ug/m3 ug/m3 27.1 C 96.11 % 1,006.76 mbar 2.86 m/s 150.38 Deg 0.37 ug/m3
2021-08-04 02:00 3.13 ug/m3 1.14 ug/m3 87.15 ug/m3 71.39 ug/m3 ug/m3 26.97 C 97.32 % 1,007.08 mbar 2.44 m/s 146.33 Deg 0.33 ug/m3
2021-08-04 01:00 1.65 ug/m3 1.08 ug/m3 93.07 ug/m3 89.87 ug/m3 ug/m3 27.15 C 97.74 % 1,007.71 mbar 2.29 m/s 123.6 Deg 0.31 ug/m3
2021-08-04 00:00 2.4 ug/m3 1.22 ug/m3 96.49 ug/m3 100.9 ug/m3 ug/m3 27.33 C 97.83 % 1,008.20 mbar 2.31 m/s 112.05 Deg 0.32 ug/m3
2021-08-03 23:00 5.37 ug/m3 1.05 ug/m3 98.12 ug/m3 117.62 ug/m3 ug/m3 27.51 C 97.4 % 1,008.36 mbar 2.32 m/s 117.67 Deg 0.36 ug/m3
2021-08-03 22:00 8.74 ug/m3 1.2 ug/m3 89.87 ug/m3 106.51 ug/m3 ug/m3 27.95 C 95.04 % 1,008.48 mbar 2.15 m/s 110.47 Deg 0.39 ug/m3
2021-08-03 21:00 11.34 ug/m3 1.15 ug/m3 98.57 ug/m3 91.74 ug/m3 ug/m3 28.42 C 89.02 % 1,008.16 mbar 1.74 m/s 83.2 Deg 0.42 ug/m3
2021-08-03 20:00 10.94 ug/m3 0.95 ug/m3 101.99 ug/m3 54.55 ug/m3 ug/m3 28.82 C 84.95 % 1,007.71 mbar 1.65 m/s 69.57 Deg 2.26 ug/m3
2021-08-03 19:00 6.64 ug/m3 1.16 ug/m3 101.7 ug/m3 40.71 ug/m3 ug/m3 29.41 C 77.91 % 1,007.28 mbar 2.21 m/s 109.9 Deg 0.64 ug/m3
2021-08-03 18:00 3.46 ug/m3 1.25 ug/m3 105.77 ug/m3 42.38 ug/m3 ug/m3 29.64 C 77.89 % 1,007.07 mbar 3.15 m/s 103.83 Deg 0.43 ug/m3
2021-08-03 17:00 2.96 ug/m3 1.18 ug/m3 95.8 ug/m3 23.71 ug/m3 ug/m3 30.57 C 71.98 % 1,007.12 mbar 3.28 m/s 94.78 Deg 0.51 ug/m3
2021-08-03 16:00 3.69 ug/m3 1.14 ug/m3 97.89 ug/m3 22.33 ug/m3 ug/m3 30.94 C 71.35 % 1,007.31 mbar 3.35 m/s 96.52 Deg 0.54 ug/m3
2021-08-03 15:00 4.62 ug/m3 1.25 ug/m3 84.5 ug/m3 14.83 ug/m3 ug/m3 31.63 C 71.62 % 1,007.34 mbar 2.55 m/s 85.55 Deg 0.89 ug/m3
2021-08-03 14:00 5.52 ug/m3 1.27 ug/m3 81.37 ug/m3 12.15 ug/m3 ug/m3 32.86 C 66.21 % 1,007.59 mbar 2.23 m/s 65.83 Deg 0.99 ug/m3
2021-08-03 13:00 6.09 ug/m3 1.16 ug/m3 80.81 ug/m3 16.21 ug/m3 ug/m3 32.1 C 70.8 % 1,007.88 mbar 2.28 m/s 55.88 Deg 1.12 ug/m3
2021-08-03 12:00 7.53 ug/m3 1.31 ug/m3 82.9 ug/m3 21.02 ug/m3 ug/m3 31.57 C 74.98 % 1,008.04 mbar 2.62 m/s 69.57 Deg 1.85 ug/m3
2021-08-03 11:00 7.72 ug/m3 1.2 ug/m3 85.15 ug/m3 31.58 ug/m3 ug/m3 32.53 C 67.15 % 1,007.82 mbar 2.3 m/s 78.98 Deg 1.2 ug/m3
2021-08-03 10:00 4.12 ug/m3 1.15 ug/m3 87.65 ug/m3 53.88 ug/m3 ug/m3 31.41 C 74.89 % 1,007.51 mbar 1.56 m/s 112.8 Deg 0.72 ug/m3
2021-08-03 09:00 3.98 ug/m3 1.19 ug/m3 88.1 ug/m3 99.8 ug/m3 ug/m3 29.96 C 83.29 % 1,007.31 mbar 1.46 m/s 91.15 Deg 0.62 ug/m3
2021-08-03 08:00 6.58 ug/m3 1.14 ug/m3 82.14 ug/m3 117.29 ug/m3 ug/m3 27.99 C 97.51 % 1,006.82 mbar 2.17 m/s 121.92 Deg 0.96 ug/m3
2021-08-03 07:00 11.63 ug/m3 1.43 ug/m3 66.47 ug/m3 116.94 ug/m3 ug/m3 27.44 C 99.91 % 1,006.47 mbar 2.08 m/s 95.31 Deg 1.01 ug/m3
2021-08-03 06:00 15.83 ug/m3 1.12 ug/m3 65.11 ug/m3 99.61 ug/m3 ug/m3 27.45 C 99.92 % 1,006.20 mbar 1.47 m/s 53.73 Deg 1.24 ug/m3
2021-08-03 05:00 12.22 ug/m3 1.13 ug/m3 62.82 ug/m3 82.99 ug/m3 ug/m3 27.74 C 96.98 % 1,005.80 mbar 1.43 m/s 64.55 Deg 0.77 ug/m3
2021-08-03 04:00 14.88 ug/m3 1.15 ug/m3 52.61 ug/m3 79.88 ug/m3 ug/m3 28.21 C 88.56 % 1,005.83 mbar 2 m/s 193.22 Deg 0.85 ug/m3
2021-08-03 03:00 9.37 ug/m3 1.26 ug/m3 67.65 ug/m3 70.02 ug/m3 ug/m3 28.45 C 84.55 % 1,005.72 mbar 1.08 m/s 129.1 Deg 0.54 ug/m3
2021-08-03 02:00 8.88 ug/m3 1.4 ug/m3 66.84 ug/m3 109.19 ug/m3 ug/m3 28.5 C 82.92 % 1,005.98 mbar 0.81 m/s 116.9 Deg 0.41 ug/m3
2021-08-03 01:00 7.58 ug/m3 1.35 ug/m3 66.37 ug/m3 159.14 ug/m3 ug/m3 28 C 92.18 % 1,006.34 mbar 1.32 m/s 156.73 Deg 0.39 ug/m3
2021-08-03 00:00 6.61 ug/m3 1.45 ug/m3 77.67 ug/m3 98 ug/m3 ug/m3 28.55 C 89.26 % 1,006.78 mbar 1 m/s 111.7 Deg 0.44 ug/m3
2021-08-02 23:00 19.22 ug/m3 1.47 ug/m3 75.96 ug/m3 34.91 ug/m3 ug/m3 30.45 C 56.34 % 1,006.72 mbar 1.39 m/s 51.7 Deg 0.72 ug/m3
2021-08-02 22:00 13.04 ug/m3 1.42 ug/m3 79.35 ug/m3 34.87 ug/m3 ug/m3 31.74 C 39.87 % 1,006.64 mbar 1.06 m/s 40.92 Deg 0.82 ug/m3
2021-08-02 21:00 27.19 ug/m3 1.51 ug/m3 56.84 ug/m3 59.86 ug/m3 ug/m3 32.05 C 45.92 % 1,006.09 mbar 0.85 m/s 79.62 Deg 1.49 ug/m3
2021-08-02 20:00 30 ug/m3 1.49 ug/m3 57.59 ug/m3 68.19 ug/m3 ug/m3 31.74 C 59.16 % 1,005.65 mbar 0.65 m/s 117.72 Deg 1.89 ug/m3
2021-08-02 19:00 24.19 ug/m3 1.38 ug/m3 75.69 ug/m3 83.93 ug/m3 ug/m3 32.39 C 59.26 % 1,005.25 mbar 1.01 m/s 81.62 Deg 1.26 ug/m3
2021-08-02 18:00 11.88 ug/m3 1.29 ug/m3 96.36 ug/m3 59.82 ug/m3 ug/m3 33.41 C 58.53 % 1,004.95 mbar 1.3 m/s 96.63 Deg 1.06 ug/m3
2021-08-02 17:00 10.1 ug/m3 1.23 ug/m3 103.4 ug/m3 79.08 ug/m3 ug/m3 34.17 C 53.36 % 1,004.98 mbar 1.46 m/s 133.1 Deg 1.16 ug/m3
2021-08-02 16:00 11.45 ug/m3 1.37 ug/m3 105.79 ug/m3 81.37 ug/m3 ug/m3 33.37 C 59.85 % 1,005.23 mbar 2.04 m/s 71.47 Deg 1.64 ug/m3
2021-08-02 15:00 8 ug/m3 1.41 ug/m3 116.5 ug/m3 33.77 ug/m3 ug/m3 34.59 C 51.23 % 1,005.42 mbar 1.98 m/s 101.35 Deg 1.11 ug/m3
2021-08-02 14:00 7.08 ug/m3 1.49 ug/m3 104.05 ug/m3 26.77 ug/m3 ug/m3 36.26 C 36.33 % 1,005.53 mbar 1.74 m/s 191.57 Deg 1.02 ug/m3
2021-08-02 13:00 4.82 ug/m3 1.49 ug/m3 98.92 ug/m3 43 ug/m3 ug/m3 36.25 C 31.17 % 1,005.63 mbar 2.57 m/s 220.1 Deg 0.91 ug/m3
2021-08-02 12:00 3.5 ug/m3 1.62 ug/m3 104.76 ug/m3 80.02 ug/m3 ug/m3 34.81 C 36.06 % 1,005.73 mbar 2.38 m/s 209.98 Deg 0.72 ug/m3
2021-08-02 11:00 18.71 ug/m3 1.29 ug/m3 88.05 ug/m3 87.25 ug/m3 ug/m3 31.67 C 65.62 % 1,005.70 mbar 3.32 m/s 165.48 Deg 3.53 ug/m3
2021-08-02 10:00 38.01 ug/m3 1.54 ug/m3 72.05 ug/m3 108.26 ug/m3 ug/m3 32.09 C 55.83 % 1,005.55 mbar 2.47 m/s 170.48 Deg 8.24 ug/m3
2021-08-02 09:00 49.89 ug/m3 1.62 ug/m3 55.18 ug/m3 133.09 ug/m3 ug/m3 31.95 C 55.91 % 1,005.37 mbar 1.99 m/s 132.3 Deg 11.58 ug/m3
2021-08-02 08:00 62.94 ug/m3 1.82 ug/m3 34.04 ug/m3 117.91 ug/m3 ug/m3 31.23 C 56.42 % 1,005.20 mbar 0.95 m/s 172.25 Deg 21.12 ug/m3
2021-08-02 07:00 76.14 ug/m3 2.2 ug/m3 8.71 ug/m3 74.46 ug/m3 ug/m3 29.74 C 52.03 % 1,004.97 mbar 1.08 m/s 300.12 Deg 47.17 ug/m3
2021-08-02 06:00 38.65 ug/m3 1.43 ug/m3 40.85 ug/m3 55.23 ug/m3 ug/m3 29.31 C 52.56 % 1,004.61 mbar 1.08 m/s 217.4 Deg 7.05 ug/m3
2021-08-02 05:00 19.18 ug/m3 1.61 ug/m3 61.48 ug/m3 38.98 ug/m3 ug/m3 29.25 C 52.16 % 1,004.40 mbar 0.67 m/s 202.22 Deg 0.85 ug/m3
2021-08-02 04:00 23.85 ug/m3 1.35 ug/m3 56.22 ug/m3 29.62 ug/m3 ug/m3 29.84 C 52.52 % 1,004.13 mbar 0.88 m/s 283.97 Deg 0.93 ug/m3
2021-08-02 03:00 14.57 ug/m3 1.41 ug/m3 68.58 ug/m3 29.44 ug/m3 ug/m3 30.35 C 52.67 % 1,004.07 mbar 1.44 m/s 318.4 Deg 0.78 ug/m3
2021-08-02 02:00 41.11 ug/m3 1.27 ug/m3 53.09 ug/m3 48.29 ug/m3 ug/m3 30.48 C 53.02 % 1,004.34 mbar 2.12 m/s 304.8 Deg 1.29 ug/m3
2021-08-02 01:00 37.1 ug/m3 1.37 ug/m3 52.38 ug/m3 88.61 ug/m3 ug/m3 29.97 C 60.06 % 1,004.41 mbar 2.92 m/s 251.97 Deg 1.71 ug/m3
2021-08-02 00:00 9.71 ug/m3 1.35 ug/m3 67.94 ug/m3 91.81 ug/m3 ug/m3 29.11 C 81.96 % 1,004.64 mbar 3.09 m/s 256.42 Deg 0.6 ug/m3
2021-08-01 23:00 17.22 ug/m3 1.32 ug/m3 57.3 ug/m3 75.64 ug/m3 ug/m3 29.81 C 69.17 % 1,004.90 mbar 2.62 m/s 179.88 Deg 1.24 ug/m3
2021-08-01 22:00 22.02 ug/m3 1.45 ug/m3 54.87 ug/m3 86.65 ug/m3 ug/m3 30.24 C 61.25 % 1,005.06 mbar 2.22 m/s 176.4 Deg 1.79 ug/m3
2021-08-01 21:00 27.29 ug/m3 1.43 ug/m3 51.13 ug/m3 99.31 ug/m3 ug/m3 30.61 C 64.61 % 1,004.88 mbar 1 m/s 115.62 Deg 1.41 ug/m3
2021-08-01 20:00 19.9 ug/m3 1.65 ug/m3 63.07 ug/m3 116.18 ug/m3 ug/m3 31.01 C 64.59 % 1,004.44 mbar 1.32 m/s 70.42 Deg 1.09 ug/m3
2021-08-01 19:00 8.57 ug/m3 1.68 ug/m3 83.81 ug/m3 84.9 ug/m3 ug/m3 32.15 C 59.56 % 1,003.97 mbar 1.16 m/s 105.07 Deg 0.62 ug/m3
2021-08-01 18:00 9.09 ug/m3 1.84 ug/m3 89.44 ug/m3 53.97 ug/m3 ug/m3 35.41 C 32.99 % 1,003.77 mbar 1.39 m/s 194.62 Deg 0.86 ug/m3
2021-08-01 17:00 3.65 ug/m3 1.93 ug/m3 91.06 ug/m3 35.18 ug/m3 ug/m3 36.51 C 23.03 % 1,003.66 mbar 2.73 m/s 227.57 Deg 0.53 ug/m3
2021-08-01 16:00 1.92 ug/m3 1.73 ug/m3 92.86 ug/m3 52.21 ug/m3 ug/m3 36.44 C 23.69 % 1,003.85 mbar 3.2 m/s 214.27 Deg 0.42 ug/m3
2021-08-01 15:00 2.51 ug/m3 1.54 ug/m3 100.65 ug/m3 40.72 ug/m3 ug/m3 36.31 C 28.67 % 1,003.93 mbar 3.04 m/s 206.48 Deg 0.47 ug/m3
2021-08-01 14:00 2.54 ug/m3 1.48 ug/m3 99.9 ug/m3 43.69 ug/m3 ug/m3 35.55 C 33.01 % 1,004.13 mbar 2.95 m/s 216.08 Deg 0.52 ug/m3
2021-08-01 13:00 4.72 ug/m3 1.32 ug/m3 96.67 ug/m3 42.67 ug/m3 ug/m3 34.8 C 39.29 % 1,004.28 mbar 3.92 m/s 187.83 Deg 0.82 ug/m3
2021-08-01 12:00 7.49 ug/m3 1.6 ug/m3 98.9 ug/m3 43.5 ug/m3 ug/m3 34.53 C 35.23 % 1,004.57 mbar 3.24 m/s 180.07 Deg 1.12 ug/m3
2021-08-01 11:00 10.33 ug/m3 1.47 ug/m3 98.39 ug/m3 69.96 ug/m3 ug/m3 32.95 C 42.91 % 1,004.67 mbar 2.55 m/s 159.25 Deg 1.66 ug/m3
2021-08-01 10:00 8.2 ug/m3 1.55 ug/m3 90.49 ug/m3 73.07 ug/m3 ug/m3 31.42 C 59.26 % 1,004.53 mbar 3.21 m/s 151.45 Deg 1.47 ug/m3
2021-08-01 09:00 15.67 ug/m3 1.61 ug/m3 78.25 ug/m3 82.7 ug/m3 ug/m3 32.18 C 53.59 % 1,004.42 mbar 2.18 m/s 133.33 Deg 2.64 ug/m3
2021-08-01 08:00 12.32 ug/m3 1.58 ug/m3 71.62 ug/m3 75.17 ug/m3 ug/m3 31.2 C 56.26 % 1,004.51 mbar 1.21 m/s 143.72 Deg 1.92 ug/m3
2021-08-01 07:00 14.33 ug/m3 1.65 ug/m3 64.75 ug/m3 78.7 ug/m3 ug/m3 30.07 C 55.33 % 1,004.16 mbar 1.84 m/s 237.18 Deg 1.73 ug/m3
2021-08-01 06:00 17.69 ug/m3 1.7 ug/m3 57.84 ug/m3 78.12 ug/m3 ug/m3 29.28 C 56.17 % 1,003.70 mbar 2.46 m/s 290.62 Deg 2.31 ug/m3
2021-08-01 05:00 50.61 ug/m3 1.53 ug/m3 13.87 ug/m3 78.75 ug/m3 ug/m3 28.16 C 72.43 % 1,002.64 mbar 1.77 m/s 249.02 Deg 10.24 ug/m3
2021-08-01 04:00 40.23 ug/m3 1.45 ug/m3 20.59 ug/m3 41.24 ug/m3 ug/m3 28.06 C 74.57 % 1,002.58 mbar 1.53 m/s 201.4 Deg 1.83 ug/m3
2021-08-01 03:00 19.36 ug/m3 1.28 ug/m3 55.68 ug/m3 28.03 ug/m3 ug/m3 30.23 C 45.34 % 1,003.20 mbar 1 m/s 257.2 Deg 0.89 ug/m3
2021-08-01 02:00 25.67 ug/m3 1.43 ug/m3 49.22 ug/m3 44.66 ug/m3 ug/m3 30.03 C 55.59 % 1,003.94 mbar 1.27 m/s 261.85 Deg 3.03 ug/m3
2021-08-01 01:00 41.67 ug/m3 1.5 ug/m3 21.97 ug/m3 47 ug/m3 ug/m3 29.52 C 68.02 % 1,004.41 mbar 1.1 m/s 290.17 Deg 2.49 ug/m3
2021-08-01 00:00 24.39 ug/m3 1.15 ug/m3 51.51 ug/m3 67.54 ug/m3 ug/m3 29.58 C 67.07 % 1,004.56 mbar 1.34 m/s 305.52 Deg 0.91 ug/m3
2021-07-31 23:00 15.63 ug/m3 1.23 ug/m3 64.48 ug/m3 78.42 ug/m3 ug/m3 28.92 C 77.79 % 1,004.40 mbar 0.83 m/s 216.5 Deg 0.72 ug/m3
2021-07-31 22:00 5.89 ug/m3 1.51 ug/m3 84.3 ug/m3 84.64 ug/m3 ug/m3 28.98 C 79.83 % 1,004.38 mbar 0.67 m/s 115.25 Deg 0.54 ug/m3
2021-07-31 21:00 6.77 ug/m3 1.41 ug/m3 94.45 ug/m3 77.12 ug/m3 ug/m3 29.6 C 76.96 % 1,004.12 mbar 1.53 m/s 41.63 Deg 0.56 ug/m3
2021-07-31 20:00 6.43 ug/m3 1.38 ug/m3 100.86 ug/m3 49.4 ug/m3 ug/m3 30.03 C 70.12 % 1,003.44 mbar 1.21 m/s 57.95 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-31 19:00 15.59 ug/m3 1.33 ug/m3 85.29 ug/m3 62.75 ug/m3 ug/m3 30.73 C 63.41 % 1,002.93 mbar 1.67 m/s 123.08 Deg 0.97 ug/m3
2021-07-31 18:00 15.03 ug/m3 1.29 ug/m3 92.46 ug/m3 56.69 ug/m3 ug/m3 31.89 C 63.92 % 1,002.61 mbar 1.64 m/s 161.28 Deg 1.26 ug/m3
2021-07-31 17:00 4.22 ug/m3 1.12 ug/m3 110.24 ug/m3 59.33 ug/m3 ug/m3 32.6 C 61.12 % 1,002.78 mbar 1.88 m/s 110.47 Deg 0.59 ug/m3
2021-07-31 16:00 3.15 ug/m3 1.49 ug/m3 109.33 ug/m3 76.4 ug/m3 ug/m3 32.53 C 63.59 % 1,003.10 mbar 1.96 m/s 100.3 Deg 0.53 ug/m3
2021-07-31 15:00 3.31 ug/m3 1.28 ug/m3 113.79 ug/m3 72.35 ug/m3 ug/m3 32.55 C 64.86 % 1,003.34 mbar 2.15 m/s 99.92 Deg 0.57 ug/m3
2021-07-31 14:00 3.65 ug/m3 1.56 ug/m3 113 ug/m3 65.7 ug/m3 ug/m3 32.66 C 64.67 % 1,003.52 mbar 2.78 m/s 96 Deg 0.6 ug/m3
2021-07-31 13:00 5.42 ug/m3 1.53 ug/m3 114.25 ug/m3 67.76 ug/m3 ug/m3 33.64 C 56.76 % 1,003.63 mbar 2.52 m/s 99.93 Deg 0.77 ug/m3
2021-07-31 12:00 8.58 ug/m3 1.35 ug/m3 114.51 ug/m3 63.46 ug/m3 ug/m3 33.98 C 50.13 % 1,003.77 mbar 2.39 m/s 95.87 Deg 1.31 ug/m3
2021-07-31 11:00 8.68 ug/m3 1.29 ug/m3 116.87 ug/m3 67.37 ug/m3 ug/m3 33.47 C 48.95 % 1,003.82 mbar 2.46 m/s 109.05 Deg 1.13 ug/m3
2021-07-31 10:00 15.08 ug/m3 1.42 ug/m3 94.11 ug/m3 40.99 ug/m3 ug/m3 33.41 C 53.3 % 1,004.12 mbar 2.33 m/s 108.73 Deg 2.38 ug/m3
2021-07-31 09:00 19.24 ug/m3 1.63 ug/m3 80.79 ug/m3 49.49 ug/m3 ug/m3 34.46 C 33.95 % 1,004.30 mbar 2.33 m/s 263.45 Deg 3.42 ug/m3
2021-07-31 08:00 17.99 ug/m3 1.5 ug/m3 77.87 ug/m3 65.3 ug/m3 ug/m3 31.32 C 53.34 % 1,004.18 mbar 2.44 m/s 282.9 Deg 3.25 ug/m3
2021-07-31 07:00 24.13 ug/m3 1.43 ug/m3 67.62 ug/m3 54.18 ug/m3 ug/m3 28.61 C 71.19 % 1,003.82 mbar 1.89 m/s 264.1 Deg 2.67 ug/m3
2021-07-31 06:00 23.12 ug/m3 1.62 ug/m3 58.71 ug/m3 42.58 ug/m3 ug/m3 27.16 C 76.94 % 1,003.34 mbar 1.43 m/s 244.53 Deg 1.81 ug/m3
2021-07-31 05:00 7.43 ug/m3 1.43 ug/m3 86.2 ug/m3 45 ug/m3 ug/m3 27.42 C 81.62 % 1,003.26 mbar 2.74 m/s 280.45 Deg 0.48 ug/m3
2021-07-31 04:00 3.87 ug/m3 1.35 ug/m3 90.09 ug/m3 34.54 ug/m3 ug/m3 27.61 C 77.83 % 1,003.29 mbar 2.04 m/s 259.93 Deg 0.51 ug/m3
2021-07-31 03:00 3.07 ug/m3 1.33 ug/m3 85.35 ug/m3 33.14 ug/m3 ug/m3 27.91 C 75.26 % 1,003.74 mbar 2.61 m/s 291.45 Deg 0.51 ug/m3
2021-07-31 02:00 2.74 ug/m3 1.34 ug/m3 82.58 ug/m3 29.01 ug/m3 ug/m3 27.8 C 76.14 % 1,004.00 mbar 2.54 m/s 273.48 Deg 0.49 ug/m3
2021-07-31 01:00 5.89 ug/m3 1.47 ug/m3 73.31 ug/m3 22.61 ug/m3 ug/m3 27.56 C 75.71 % 1,004.66 mbar 1.87 m/s 248.5 Deg 1.14 ug/m3
2021-07-31 00:00 8.79 ug/m3 1.6 ug/m3 69.54 ug/m3 29.41 ug/m3 ug/m3 28.12 C 71.97 % 1,005.00 mbar 1.51 m/s 262.45 Deg 0.56 ug/m3
2021-07-30 23:00 9.72 ug/m3 1.51 ug/m3 57.8 ug/m3 49.31 ug/m3 ug/m3 27.87 C 76.09 % 1,005.15 mbar 1.25 m/s 260.2 Deg 0.55 ug/m3
2021-07-30 22:00 4.76 ug/m3 1.68 ug/m3 55 ug/m3 83.87 ug/m3 ug/m3 27.36 C 85.85 % 1,005.02 mbar 1.41 m/s 221.25 Deg 0.43 ug/m3
2021-07-30 21:00 4.15 ug/m3 1.82 ug/m3 55.83 ug/m3 105.31 ug/m3 ug/m3 27.61 C 86.06 % 1,005.04 mbar 2.08 m/s 220.12 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-30 20:00 4.43 ug/m3 1.8 ug/m3 65.02 ug/m3 91.36 ug/m3 ug/m3 28.49 C 78.32 % 1,004.70 mbar 2.36 m/s 221.87 Deg 0.49 ug/m3
2021-07-30 19:00 11.54 ug/m3 1.97 ug/m3 71.13 ug/m3 63.74 ug/m3 ug/m3 31.1 C 49.2 % 1,004.57 mbar 2.51 m/s 263.47 Deg 1.01 ug/m3
2021-07-30 18:00 9.17 ug/m3 2.43 ug/m3 70.67 ug/m3 53.79 ug/m3 ug/m3 33.35 C 32.34 % 1,004.49 mbar 3.15 m/s 279.4 Deg 1.36 ug/m3
2021-07-30 17:00 8.36 ug/m3 2.44 ug/m3 71.39 ug/m3 54.68 ug/m3 ug/m3 34.74 C 26.85 % 1,004.71 mbar 3.71 m/s 279.67 Deg 1.44 ug/m3
2021-07-30 16:00 8.71 ug/m3 2.93 ug/m3 75.88 ug/m3 48.86 ug/m3 ug/m3 35.25 C 25.97 % 1,005.17 mbar 3.55 m/s 282.38 Deg 1.81 ug/m3
2021-07-30 15:00 9.35 ug/m3 2.12 ug/m3 79.12 ug/m3 44.73 ug/m3 ug/m3 35.6 C 28.14 % 1,005.56 mbar 3.41 m/s 281.85 Deg 2.03 ug/m3
2021-07-30 14:00 8.1 ug/m3 2.33 ug/m3 82.68 ug/m3 41.46 ug/m3 ug/m3 35.91 C 27.54 % 1,005.95 mbar 2.83 m/s 269.78 Deg 1.41 ug/m3
2021-07-30 13:00 8.72 ug/m3 2.17 ug/m3 91.04 ug/m3 60.05 ug/m3 ug/m3 35.27 C 28.78 % 1,006.24 mbar 2.85 m/s 252.13 Deg 1.52 ug/m3
2021-07-30 12:00 8.79 ug/m3 1.88 ug/m3 111.82 ug/m3 65.96 ug/m3 ug/m3 33.91 C 38.43 % 1,006.57 mbar 2.52 m/s 120.95 Deg 1.57 ug/m3
2021-07-30 11:00 18.83 ug/m3 1.79 ug/m3 97.85 ug/m3 79.84 ug/m3 ug/m3 34.92 C 36.47 % 1,006.70 mbar 1.97 m/s 144.1 Deg 2.68 ug/m3
2021-07-30 10:00 23.49 ug/m3 2.19 ug/m3 82.1 ug/m3 84.21 ug/m3 ug/m3 36.09 C 26.12 % 1,006.99 mbar 1.48 m/s 224.53 Deg 4.05 ug/m3
2021-07-30 09:00 47.84 ug/m3 2.15 ug/m3 63.47 ug/m3 81.03 ug/m3 ug/m3 33.86 C 29.49 % 1,006.91 mbar 1.22 m/s 221.67 Deg 9.06 ug/m3
2021-07-30 08:00 55.72 ug/m3 2.15 ug/m3 49.84 ug/m3 57.55 ug/m3 ug/m3 31.74 C 33.19 % 1,006.76 mbar 1.23 m/s 250.92 Deg 12.71 ug/m3
2021-07-30 07:00 66.89 ug/m3 2.33 ug/m3 30.58 ug/m3 51.43 ug/m3 ug/m3 29.42 C 38.83 % 1,006.41 mbar 0.87 m/s 281.22 Deg 16.65 ug/m3
2021-07-30 06:00 53 ug/m3 2.29 ug/m3 38.69 ug/m3 44.32 ug/m3 ug/m3 28.14 C 39.57 % 1,006.11 mbar 1.23 m/s 319.02 Deg 5.28 ug/m3
2021-07-30 05:00 25.95 ug/m3 1.98 ug/m3 61.99 ug/m3 37.52 ug/m3 ug/m3 27.92 C 38.75 % 1,005.90 mbar 1.35 m/s 298.27 Deg 1.03 ug/m3
2021-07-30 04:00 11.41 ug/m3 1.97 ug/m3 70.81 ug/m3 34.13 ug/m3 ug/m3 28.42 C 35.55 % 1,005.84 mbar 1.38 m/s 318.63 Deg 0.63 ug/m3
2021-07-30 03:00 11.12 ug/m3 1.9 ug/m3 67.6 ug/m3 27.99 ug/m3 ug/m3 28.82 C 34.01 % 1,006.15 mbar 1.17 m/s 305.8 Deg 0.45 ug/m3
2021-07-30 02:00 19.89 ug/m3 1.98 ug/m3 57.25 ug/m3 26.47 ug/m3 ug/m3 29.37 C 32.55 % 1,006.53 mbar 0.88 m/s 316.63 Deg 0.51 ug/m3
2021-07-30 01:00 19.82 ug/m3 1.94 ug/m3 61.01 ug/m3 32.43 ug/m3 ug/m3 30.04 C 31.01 % 1,006.79 mbar 0.64 m/s 278.17 Deg 0.91 ug/m3
2021-07-30 00:00 16.6 ug/m3 2.05 ug/m3 75.94 ug/m3 52.35 ug/m3 ug/m3 30 C 31.5 % 1,006.99 mbar 0.77 m/s 277.92 Deg 0.48 ug/m3
2021-07-29 23:00 20.91 ug/m3 1.87 ug/m3 68.91 ug/m3 92.44 ug/m3 ug/m3 29.67 C 39.1 % 1,007.12 mbar 1.1 m/s 297.75 Deg 1.04 ug/m3
2021-07-29 22:00 25.87 ug/m3 1.98 ug/m3 48.31 ug/m3 52.46 ug/m3 ug/m3 29.26 C 53.95 % 1,007.10 mbar 0.56 m/s 119.27 Deg 0.88 ug/m3
2021-07-29 21:00 33.1 ug/m3 1.92 ug/m3 65.3 ug/m3 46.48 ug/m3 ug/m3 31.44 C 32.71 % 1,006.85 mbar 1 m/s 277.68 Deg 1.26 ug/m3
2021-07-29 20:00 31.98 ug/m3 2.05 ug/m3 70.08 ug/m3 39.84 ug/m3 ug/m3 32.28 C 31.25 % 1,006.50 mbar 1.29 m/s 306.98 Deg 1.39 ug/m3
2021-07-29 19:00 29.86 ug/m3 2.01 ug/m3 74.65 ug/m3 39.12 ug/m3 ug/m3 33.72 C 29.22 % 1,006.10 mbar 1.55 m/s 300.27 Deg 2.2 ug/m3
2021-07-29 18:00 21.53 ug/m3 1.91 ug/m3 88.14 ug/m3 39.84 ug/m3 ug/m3 34.81 C 29.44 % 1,005.93 mbar 1.93 m/s 309.3 Deg 1.76 ug/m3
2021-07-29 17:00 16.91 ug/m3 2.03 ug/m3 96.6 ug/m3 54.68 ug/m3 ug/m3 35.36 C 29.7 % 1,006.02 mbar 2.5 m/s 282.32 Deg 1.93 ug/m3
2021-07-29 16:00 21.74 ug/m3 2.07 ug/m3 81.95 ug/m3 37.07 ug/m3 ug/m3 34.94 C 35.86 % 1,006.35 mbar 2.55 m/s 174.73 Deg 3 ug/m3
2021-07-29 15:00 16.03 ug/m3 1.75 ug/m3 103.34 ug/m3 46.07 ug/m3 ug/m3 34.99 C 33.05 % 1,006.57 mbar 3.16 m/s 152.53 Deg 2.45 ug/m3
2021-07-29 14:00 16.13 ug/m3 1.86 ug/m3 103.49 ug/m3 36.67 ug/m3 ug/m3 34.61 C 32.3 % 1,006.84 mbar 3.74 m/s 174.1 Deg 2.85 ug/m3
2021-07-29 13:00 20.14 ug/m3 1.9 ug/m3 104.87 ug/m3 39.37 ug/m3 ug/m3 34.05 C 28.06 % 1,007.30 mbar 4.02 m/s 200.12 Deg 5.61 ug/m3
2021-07-29 12:00 16.18 ug/m3 1.92 ug/m3 104.19 ug/m3 45.39 ug/m3 ug/m3 33.53 C 32.81 % 1,007.66 mbar 3.82 m/s 138.4 Deg 3.41 ug/m3
2021-07-29 11:00 30.17 ug/m3 2.28 ug/m3 87.89 ug/m3 44.54 ug/m3 ug/m3 32.96 C 30.26 % 1,007.69 mbar 3.86 m/s 241.87 Deg 5.47 ug/m3
2021-07-29 10:00 24.44 ug/m3 2.32 ug/m3 90.17 ug/m3 41.34 ug/m3 ug/m3 32.79 C 26.99 % 1,007.73 mbar 3.67 m/s 244.67 Deg 5.58 ug/m3
2021-07-29 09:00 41.15 ug/m3 2.54 ug/m3 67.68 ug/m3 54.71 ug/m3 ug/m3 32.66 C 24.62 % 1,007.49 mbar 3.08 m/s 241.88 Deg 10.91 ug/m3
2021-07-29 08:00 64.54 ug/m3 3.06 ug/m3 39 ug/m3 54.66 ug/m3 ug/m3 31.33 C 28.62 % 1,007.24 mbar 2.42 m/s 273.32 Deg 17.79 ug/m3
2021-07-29 07:00 75.93 ug/m3 2.91 ug/m3 22.35 ug/m3 45.7 ug/m3 ug/m3 29.22 C 35.13 % 1,006.86 mbar 1.86 m/s 319.13 Deg 22.53 ug/m3
2021-07-29 06:00 61.17 ug/m3 2.54 ug/m3 33.43 ug/m3 30.94 ug/m3 ug/m3 28.53 C 35 % 1,006.70 mbar 2.31 m/s 320.1 Deg 7.42 ug/m3
2021-07-29 05:00 35.61 ug/m3 2.72 ug/m3 50.6 ug/m3 22.81 ug/m3 ug/m3 28.46 C 36.69 % 1,006.43 mbar 1.59 m/s 308.83 Deg 2.29 ug/m3
2021-07-29 04:00 12.69 ug/m3 2.01 ug/m3 77.87 ug/m3 16.74 ug/m3 ug/m3 28.53 C 37.54 % 1,006.29 mbar 1.52 m/s 314.85 Deg 0.43 ug/m3
2021-07-29 03:00 8.34 ug/m3 1.75 ug/m3 80.3 ug/m3 17.45 ug/m3 ug/m3 28.23 C 40.19 % 1,006.52 mbar 1.29 m/s 313.17 Deg 0.38 ug/m3
2021-07-29 02:00 11.25 ug/m3 2.04 ug/m3 75.22 ug/m3 27.55 ug/m3 ug/m3 28.41 C 41.54 % 1,006.77 mbar 1.19 m/s 329.77 Deg 0.47 ug/m3
2021-07-29 01:00 13.99 ug/m3 1.64 ug/m3 76.16 ug/m3 27.3 ug/m3 ug/m3 28.49 C 42.56 % 1,007.06 mbar 1.52 m/s 307.12 Deg 0.49 ug/m3
2021-07-29 00:00 16.06 ug/m3 1.86 ug/m3 80.04 ug/m3 22.67 ug/m3 ug/m3 28.86 C 40.89 % 1,007.40 mbar 1.71 m/s 299.4 Deg 0.65 ug/m3
2021-07-28 23:00 17.74 ug/m3 1.84 ug/m3 82.47 ug/m3 24.72 ug/m3 ug/m3 28.92 C 45.57 % 1,007.47 mbar 2.42 m/s 314.35 Deg 0.6 ug/m3
2021-07-28 22:00 34.44 ug/m3 1.62 ug/m3 53.3 ug/m3 41.07 ug/m3 ug/m3 28.73 C 52.18 % 1,007.67 mbar 2.9 m/s 272.75 Deg 0.85 ug/m3
2021-07-28 21:00 36.27 ug/m3 1.65 ug/m3 65.71 ug/m3 35.61 ug/m3 ug/m3 29.15 C 49.21 % 1,007.76 mbar 2.43 m/s 276.9 Deg 1.14 ug/m3
2021-07-28 20:00 31.15 ug/m3 1.82 ug/m3 78.38 ug/m3 43.51 ug/m3 ug/m3 29.33 C 49.04 % 1,007.55 mbar 3.22 m/s 263.3 Deg 0.94 ug/m3
2021-07-28 19:00 20.05 ug/m3 1.74 ug/m3 95.05 ug/m3 45.67 ug/m3 ug/m3 30.44 C 45.81 % 1,007.38 mbar 2.65 m/s 191.73 Deg 2.23 ug/m3
2021-07-28 18:00 16.43 ug/m3 1.81 ug/m3 100.59 ug/m3 51.58 ug/m3 ug/m3 31.59 C 42.16 % 1,007.15 mbar 3.03 m/s 131.22 Deg 1.58 ug/m3
2021-07-28 17:00 13.32 ug/m3 1.95 ug/m3 108.26 ug/m3 34 ug/m3 ug/m3 32.45 C 39.79 % 1,007.13 mbar 2.63 m/s 61.95 Deg 1.42 ug/m3
2021-07-28 16:00 12.65 ug/m3 2.22 ug/m3 108.6 ug/m3 29.42 ug/m3 ug/m3 32.66 C 34.68 % 1,007.48 mbar 2.64 m/s 38.08 Deg 1.59 ug/m3
2021-07-28 15:00 15.01 ug/m3 2.24 ug/m3 102.89 ug/m3 19.38 ug/m3 ug/m3 32.83 C 31.64 % 1,007.82 mbar 2.84 m/s 104.87 Deg 2.13 ug/m3
2021-07-28 14:00 7.91 ug/m3 2.22 ug/m3 111.88 ug/m3 16.39 ug/m3 ug/m3 32.73 C 30.1 % 1,008.18 mbar 2.64 m/s 138.43 Deg 1.32 ug/m3
2021-07-28 13:00 8.83 ug/m3 2.2 ug/m3 115.48 ug/m3 17.03 ug/m3 ug/m3 33.16 C 27.63 % 1,008.26 mbar 1.92 m/s 91.1 Deg 1.27 ug/m3
2021-07-28 12:00 10.18 ug/m3 1.96 ug/m3 111.03 ug/m3 16.66 ug/m3 ug/m3 32.73 C 26.13 % 1,008.40 mbar 2.74 m/s 114.1 Deg 1.43 ug/m3
2021-07-28 11:00 12.9 ug/m3 2.02 ug/m3 107.24 ug/m3 24.01 ug/m3 ug/m3 32.22 C 27 % 1,008.47 mbar 2.8 m/s 148.07 Deg 2.04 ug/m3
2021-07-28 10:00 17.23 ug/m3 2.22 ug/m3 101.82 ug/m3 35.15 ug/m3 ug/m3 31.95 C 27.51 % 1,008.53 mbar 2.56 m/s 134.22 Deg 2.85 ug/m3
2021-07-28 09:00 26.24 ug/m3 2.02 ug/m3 88.36 ug/m3 39.4 ug/m3 ug/m3 30.96 C 30.57 % 1,008.34 mbar 2.3 m/s 228.12 Deg 3.88 ug/m3
2021-07-28 08:00 56.29 ug/m3 2.06 ug/m3 53.72 ug/m3 40.36 ug/m3 ug/m3 29.66 C 35.45 % 1,008.48 mbar 1.77 m/s 222.72 Deg 12.36 ug/m3
2021-07-28 07:00 69.89 ug/m3 1.98 ug/m3 30.72 ug/m3 33.13 ug/m3 ug/m3 27.66 C 45.48 % 1,008.36 mbar 1 m/s 297.85 Deg 15.36 ug/m3
2021-07-28 06:00 43.8 ug/m3 1.96 ug/m3 50 ug/m3 25.78 ug/m3 ug/m3 26.08 C 57.53 % 1,008.13 mbar 1.82 m/s 304.03 Deg 4.02 ug/m3
2021-07-28 05:00 25.7 ug/m3 1.51 ug/m3 65.66 ug/m3 22.26 ug/m3 ug/m3 26.11 C 58.5 % 1,008.00 mbar 1.59 m/s 311.98 Deg 1.54 ug/m3
2021-07-28 04:00 11.01 ug/m3 1.59 ug/m3 81.93 ug/m3 11.17 ug/m3 ug/m3 26.21 C 55.6 % 1,007.93 mbar 1.69 m/s 312.3 Deg 0.54 ug/m3
2021-07-28 03:00 12.47 ug/m3 1.86 ug/m3 74.95 ug/m3 9.54 ug/m3 ug/m3 26.63 C 45.28 % 1,008.11 mbar 1.47 m/s 320.37 Deg 0.58 ug/m3
2021-07-28 02:00 30.75 ug/m3 1.65 ug/m3 52.55 ug/m3 12.1 ug/m3 ug/m3 27.35 C 43.07 % 1,008.37 mbar 1.63 m/s 319.8 Deg 0.78 ug/m3
2021-07-28 01:00 30.95 ug/m3 1.64 ug/m3 59.4 ug/m3 12.99 ug/m3 ug/m3 27.91 C 41.52 % 1,008.69 mbar 1.27 m/s 314.47 Deg 0.7 ug/m3
2021-07-28 00:00 22.23 ug/m3 1.55 ug/m3 81.28 ug/m3 20.81 ug/m3 ug/m3 28.19 C 38.98 % 1,009.14 mbar 1.22 m/s 279.97 Deg 1.12 ug/m3
2021-07-27 23:00 18.34 ug/m3 1.54 ug/m3 81.78 ug/m3 33.11 ug/m3 ug/m3 27.11 C 64.72 % 1,009.47 mbar 0.93 m/s 152.97 Deg 1.26 ug/m3
2021-07-27 22:00 19.42 ug/m3 1.35 ug/m3 72.72 ug/m3 30 ug/m3 ug/m3 26.54 C 81.58 % 1,009.60 mbar 0.41 m/s 195.97 Deg 0.69 ug/m3
2021-07-27 21:00 12.54 ug/m3 1.31 ug/m3 83.51 ug/m3 19.72 ug/m3 ug/m3 26.82 C 80.3 % 1,009.59 mbar 0.69 m/s 135.17 Deg 0.61 ug/m3
2021-07-27 20:00 28.83 ug/m3 1.3 ug/m3 72.77 ug/m3 21.37 ug/m3 ug/m3 27.31 C 78.28 % 1,009.23 mbar 1.2 m/s 149.15 Deg 0.82 ug/m3
2021-07-27 19:00 4.4 ug/m3 1.39 ug/m3 102.56 ug/m3 26.86 ug/m3 ug/m3 27.93 C 80.71 % 1,009.14 mbar 1.53 m/s 130.57 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-27 18:00 3.22 ug/m3 1.37 ug/m3 105.16 ug/m3 24.87 ug/m3 ug/m3 28.46 C 77.66 % 1,009.09 mbar 1.85 m/s 111.33 Deg 0.68 ug/m3
2021-07-27 17:00 3.05 ug/m3 1.37 ug/m3 110.41 ug/m3 17.48 ug/m3 ug/m3 28.94 C 76.45 % 1,009.28 mbar 2.17 m/s 115.82 Deg 0.77 ug/m3
2021-07-27 16:00 2.3 ug/m3 1.52 ug/m3 110.86 ug/m3 17.1 ug/m3 ug/m3 28.89 C 78.11 % 1,009.67 mbar 2.2 m/s 101.6 Deg 0.55 ug/m3
2021-07-27 15:00 2.74 ug/m3 1.34 ug/m3 112.78 ug/m3 11.77 ug/m3 ug/m3 29.12 C 78.32 % 1,009.91 mbar 2.7 m/s 111.88 Deg 0.56 ug/m3
2021-07-27 14:00 2.91 ug/m3 1.3 ug/m3 113.1 ug/m3 5.29 ug/m3 ug/m3 28.97 C 77.73 % 1,010.26 mbar 3.15 m/s 114.83 Deg 0.66 ug/m3
2021-07-27 13:00 3.62 ug/m3 1.12 ug/m3 111.44 ug/m3 4.57 ug/m3 ug/m3 29.54 C 72.88 % 1,010.67 mbar 2.37 m/s 87.65 Deg 0.56 ug/m3
2021-07-27 12:00 6.23 ug/m3 N/A 104.08 ug/m3 6.39 ug/m3 ug/m3 29.44 C 72.87 % 1,010.73 mbar 2.63 m/s 62.67 Deg 1.04 ug/m3
2021-07-27 11:00 5.75 ug/m3 N/A 106.41 ug/m3 10.03 ug/m3 ug/m3 30.78 C 46.96 % 1,010.72 mbar 2.49 m/s 185.47 Deg 0.79 ug/m3
2021-07-27 10:00 8.42 ug/m3 N/A 97.25 ug/m3 15.51 ug/m3 ug/m3 28.89 C 66.41 % 1,010.75 mbar 2.89 m/s 190.57 Deg 1.23 ug/m3
2021-07-27 09:00 14.97 ug/m3 N/A 80.47 ug/m3 25.46 ug/m3 ug/m3 27.36 C 82.54 % 1,010.70 mbar 2.69 m/s 166.32 Deg 2.58 ug/m3
2021-07-27 08:00 29.09 ug/m3 N/A 61.9 ug/m3 43.59 ug/m3 ug/m3 26.61 C 87.51 % 1,010.60 mbar 2.4 m/s 161.42 Deg 5.54 ug/m3
2021-07-27 07:00 14.7 ug/m3 N/A 68.14 ug/m3 42.91 ug/m3 ug/m3 25.73 C 94.36 % 1,010.28 mbar 1.05 m/s 150.63 Deg 1.76 ug/m3
2021-07-27 06:00 14.32 ug/m3 N/A 65.17 ug/m3 21.36 ug/m3 ug/m3 25.12 C 97.48 % 1,010.04 mbar 0.71 m/s 155.4 Deg 0.77 ug/m3
2021-07-27 05:00 6.4 ug/m3 1.6 ug/m3 72.55 ug/m3 21.56 ug/m3 ug/m3 25.28 C 96.03 % 1,009.62 mbar 1.38 m/s 169.48 Deg 0.29 ug/m3
2021-07-27 04:00 3.97 ug/m3 1.37 ug/m3 78.17 ug/m3 22.08 ug/m3 ug/m3 25.45 C 95.07 % 1,009.32 mbar 2.21 m/s 174.3 Deg 0.26 ug/m3
2021-07-27 03:00 4.9 ug/m3 1.21 ug/m3 82.89 ug/m3 29.43 ug/m3 ug/m3 25.57 C 95.35 % 1,009.34 mbar 2.48 m/s 171.75 Deg 0.29 ug/m3
2021-07-27 02:00 11.56 ug/m3 1.4 ug/m3 71.48 ug/m3 19.96 ug/m3 ug/m3 25.7 C 95.85 % 1,009.38 mbar 2.77 m/s 166.8 Deg 0.34 ug/m3
2021-07-27 01:00 0.92 ug/m3 1.26 ug/m3 84.57 ug/m3 18.37 ug/m3 ug/m3 25.89 C 93.11 % 1,009.58 mbar 3.49 m/s 165.93 Deg 0.19 ug/m3
2021-07-27 00:00 2.81 ug/m3 1.2 ug/m3 82.71 ug/m3 25.95 ug/m3 ug/m3 25.93 C 92.65 % 1,009.69 mbar 2.98 m/s 157.63 Deg 0.21 ug/m3
2021-07-26 23:00 6.15 ug/m3 1.41 ug/m3 73.94 ug/m3 25.08 ug/m3 ug/m3 26.08 C 91.19 % 1,009.56 mbar 2.76 m/s 159.02 Deg 0.27 ug/m3
2021-07-26 22:00 2.25 ug/m3 1.44 ug/m3 68.91 ug/m3 25.22 ug/m3 ug/m3 26.15 C 92.01 % 1,009.39 mbar 3.44 m/s 150.45 Deg 0.24 ug/m3
2021-07-26 21:00 0.86 ug/m3 1.13 ug/m3 69.98 ug/m3 38.68 ug/m3 ug/m3 26.25 C 92.61 % 1,009.21 mbar 3.41 m/s 149.78 Deg 0.23 ug/m3
2021-07-26 20:00 1.93 ug/m3 1.19 ug/m3 71.77 ug/m3 36.58 ug/m3 ug/m3 26.41 C 92.96 % 1,008.65 mbar 3.8 m/s 142.58 Deg 0.29 ug/m3
2021-07-26 19:00 3.05 ug/m3 1.21 ug/m3 66.92 ug/m3 34.3 ug/m3 ug/m3 26.86 C 90.79 % 1,008.32 mbar 4 m/s 150.12 Deg 0.46 ug/m3
2021-07-26 18:00 5.94 ug/m3 1.31 ug/m3 66.28 ug/m3 35.64 ug/m3 ug/m3 27.25 C 89.02 % 1,008.20 mbar 4.35 m/s 169.02 Deg 0.9 ug/m3
2021-07-26 17:00 4.67 ug/m3 1.18 ug/m3 73.05 ug/m3 19.04 ug/m3 ug/m3 27.59 C 86.4 % 1,008.34 mbar 4.57 m/s 165.68 Deg 1.01 ug/m3
2021-07-26 16:00 7.81 ug/m3 1.17 ug/m3 75.56 ug/m3 9.84 ug/m3 ug/m3 28.1 C 78.21 % 1,008.62 mbar 4.35 m/s 168.18 Deg 1.72 ug/m3
2021-07-26 15:00 7.56 ug/m3 1.38 ug/m3 75.72 ug/m3 8.52 ug/m3 ug/m3 28.47 C 76.63 % 1,008.93 mbar 4.52 m/s 166.17 Deg 1.79 ug/m3
2021-07-26 14:00 6.25 ug/m3 1.57 ug/m3 84.97 ug/m3 8.38 ug/m3 ug/m3 28.62 C 67.94 % 1,009.15 mbar 3.89 m/s 169.52 Deg 1.41 ug/m3
2021-07-26 13:00 4.42 ug/m3 1.39 ug/m3 88.24 ug/m3 9.43 ug/m3 ug/m3 28.47 C 66.61 % 1,009.25 mbar 4.07 m/s 170.2 Deg 1.58 ug/m3
2021-07-26 12:00 7.94 ug/m3 1.04 ug/m3 77.72 ug/m3 10.45 ug/m3 ug/m3 27.86 C 78.14 % 1,009.27 mbar 4.15 m/s 160.43 Deg 2.19 ug/m3
2021-07-26 11:00 5.79 ug/m3 1.32 ug/m3 80.98 ug/m3 10.78 ug/m3 ug/m3 27.79 C 79.36 % 1,009.33 mbar 4.47 m/s 151.48 Deg 1.31 ug/m3
2021-07-26 10:00 2.51 ug/m3 N/A 86.12 ug/m3 11.26 ug/m3 ug/m3 27.34 C 82.08 % 1,009.08 mbar 4.54 m/s 154.88 Deg 0.57 ug/m3
2021-07-26 09:00 5.2 ug/m3 N/A 82.18 ug/m3 16.47 ug/m3 ug/m3 27.03 C 84.05 % 1,008.78 mbar 4.27 m/s 156.92 Deg 0.99 ug/m3
2021-07-26 08:00 9.03 ug/m3 N/A 71.21 ug/m3 26.98 ug/m3 ug/m3 26.66 C 87.12 % 1,008.54 mbar 3.62 m/s 159.53 Deg 1.55 ug/m3
2021-07-26 07:00 6.82 ug/m3 1.26 ug/m3 68.2 ug/m3 39.84 ug/m3 ug/m3 25.95 C 90.09 % 1,008.18 mbar 2.99 m/s 161.04 Deg 0.97 ug/m3
2021-07-26 06:00 4.61 ug/m3 1.36 ug/m3 64.45 ug/m3 25.88 ug/m3 ug/m3 25.11 C 95.61 % 1,007.68 mbar 2.29 m/s 154.42 Deg 0.43 ug/m3
2021-07-26 05:00 3.52 ug/m3 1.28 ug/m3 67.57 ug/m3 14.3 ug/m3 ug/m3 25.06 C 95.01 % 1,007.22 mbar 2.08 m/s 150.38 Deg 0.28 ug/m3
2021-07-26 04:00 3.15 ug/m3 1.35 ug/m3 68.77 ug/m3 16.79 ug/m3 ug/m3 25.34 C 93 % 1,006.83 mbar 2.06 m/s 156.95 Deg 0.27 ug/m3
2021-07-26 03:00 1.85 ug/m3 1.64 ug/m3 71.61 ug/m3 24.57 ug/m3 ug/m3 25.44 C 91.27 % 1,006.74 mbar 2.57 m/s 159.15 Deg 0.25 ug/m3
2021-07-26 02:00 3.75 ug/m3 1.51 ug/m3 68.38 ug/m3 28.57 ug/m3 ug/m3 25.47 C 90.53 % 1,006.74 mbar 2.18 m/s 166.32 Deg 0.29 ug/m3
2021-07-26 01:00 4.03 ug/m3 1.17 ug/m3 64.52 ug/m3 24.2 ug/m3 ug/m3 25.55 C 91.49 % 1,007.05 mbar 1.89 m/s 160.3 Deg 0.32 ug/m3
2021-07-26 00:00 6.52 ug/m3 1.36 ug/m3 64.78 ug/m3 27.44 ug/m3 ug/m3 25.81 C 90.04 % 1,007.47 mbar 1.91 m/s 171.22 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-25 23:00 8.08 ug/m3 1.31 ug/m3 66.15 ug/m3 36.48 ug/m3 ug/m3 26.08 C 86.92 % 1,007.62 mbar 2.19 m/s 168.42 Deg 0.54 ug/m3
2021-07-25 22:00 21.15 ug/m3 1.41 ug/m3 51.89 ug/m3 40.7 ug/m3 ug/m3 26.25 C 84.56 % 1,007.49 mbar 2.07 m/s 168.82 Deg 1.11 ug/m3
2021-07-25 21:00 36.12 ug/m3 1.56 ug/m3 36.36 ug/m3 50.97 ug/m3 ug/m3 26.56 C 82.2 % 1,007.04 mbar 1.81 m/s 175.03 Deg 1.23 ug/m3
2021-07-25 20:00 30.07 ug/m3 1.74 ug/m3 43.22 ug/m3 51.4 ug/m3 ug/m3 26.93 C 78.72 % 1,006.61 mbar 1.74 m/s 181.98 Deg 1.01 ug/m3
2021-07-25 19:00 29.02 ug/m3 1.61 ug/m3 46.92 ug/m3 53.73 ug/m3 ug/m3 27.42 C 75.3 % 1,006.51 mbar 2.6 m/s 170.07 Deg 3.44 ug/m3
2021-07-25 18:00 10.02 ug/m3 1.73 ug/m3 73.02 ug/m3 40.27 ug/m3 ug/m3 28 C 71.29 % 1,006.70 mbar 3.41 m/s 165.18 Deg 1.16 ug/m3
2021-07-25 17:00 17.72 ug/m3 1.77 ug/m3 68.32 ug/m3 35.98 ug/m3 ug/m3 29.62 C 54.69 % 1,006.84 mbar 3.43 m/s 153.53 Deg 3.48 ug/m3
2021-07-25 16:00 3.78 ug/m3 1.59 ug/m3 92.4 ug/m3 16.48 ug/m3 ug/m3 31.26 C 40.53 % 1,006.88 mbar 3.33 m/s 200.38 Deg 0.61 ug/m3
2021-07-25 15:00 3.44 ug/m3 1.82 ug/m3 110.32 ug/m3 12.16 ug/m3 ug/m3 31.28 C 37.74 % 1,007.19 mbar 2.28 m/s 85.37 Deg 0.57 ug/m3
2021-07-25 14:00 4.8 ug/m3 1.72 ug/m3 125.09 ug/m3 15.53 ug/m3 ug/m3 31.41 C 38.92 % 1,007.45 mbar 2.36 m/s 55.67 Deg 0.55 ug/m3
2021-07-25 13:00 6.12 ug/m3 1.93 ug/m3 128.15 ug/m3 22.95 ug/m3 ug/m3 31.66 C 37.83 % 1,007.58 mbar 2.1 m/s 90.8 Deg 0.61 ug/m3
2021-07-25 12:00 7.39 ug/m3 1.61 ug/m3 113.41 ug/m3 36.7 ug/m3 ug/m3 31.63 C 39.39 % 1,007.61 mbar 2.07 m/s 147.43 Deg 0.89 ug/m3
2021-07-25 11:00 3.31 ug/m3 1.69 ug/m3 94.2 ug/m3 21.51 ug/m3 ug/m3 30.85 C 42.83 % 1,007.85 mbar 2.61 m/s 220 Deg 0.62 ug/m3
2021-07-25 10:00 2.97 ug/m3 1.74 ug/m3 96.75 ug/m3 19.31 ug/m3 ug/m3 30.33 C 38.02 % 1,007.55 mbar 3.26 m/s 216.25 Deg 0.49 ug/m3
2021-07-25 09:00 12.79 ug/m3 1.72 ug/m3 99.07 ug/m3 14.78 ug/m3 ug/m3 30.19 C 35.62 % 1,007.17 mbar 1.46 m/s 216.63 Deg 1.47 ug/m3
2021-07-25 08:00 13.94 ug/m3 1.56 ug/m3 90.07 ug/m3 16.56 ug/m3 ug/m3 28.47 C 42.06 % 1,007.23 mbar 0.84 m/s 263.55 Deg 1.59 ug/m3
2021-07-25 07:00 21.75 ug/m3 1.65 ug/m3 62.57 ug/m3 16.23 ug/m3 ug/m3 26.52 C 54.11 % 1,006.95 mbar 0.72 m/s 265.95 Deg 2.56 ug/m3
2021-07-25 06:00 39.03 ug/m3 1.53 ug/m3 29.16 ug/m3 15.59 ug/m3 ug/m3 25.38 C 62.3 % 1,006.75 mbar 0.56 m/s 314.92 Deg 5.93 ug/m3
2021-07-25 05:00 16.86 ug/m3 1.74 ug/m3 51.02 ug/m3 20.29 ug/m3 ug/m3 24.87 C 71.88 % 1,006.36 mbar 0.43 m/s 213.43 Deg 0.71 ug/m3
2021-07-25 04:00 6.7 ug/m3 1.35 ug/m3 65.9 ug/m3 29.17 ug/m3 ug/m3 24.91 C 79.68 % 1,006.15 mbar 0.66 m/s 290.23 Deg 0.47 ug/m3
2021-07-25 03:00 5.16 ug/m3 1.67 ug/m3 69.74 ug/m3 48.57 ug/m3 ug/m3 24.82 C 85.42 % 1,006.25 mbar 1.1 m/s 289.7 Deg 0.37 ug/m3
2021-07-25 02:00 3.89 ug/m3 1.62 ug/m3 73.14 ug/m3 43.42 ug/m3 ug/m3 24.56 C 88.1 % 1,006.42 mbar 1.42 m/s 247.05 Deg 0.31 ug/m3
2021-07-25 01:00 9.5 ug/m3 1.61 ug/m3 71.53 ug/m3 37.68 ug/m3 ug/m3 25.17 C 70.85 % 1,006.77 mbar 1.63 m/s 244.65 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-25 00:00 23.71 ug/m3 1.77 ug/m3 57.63 ug/m3 49.51 ug/m3 ug/m3 26.44 C 52.24 % 1,007.26 mbar 0.87 m/s 265.57 Deg 0.71 ug/m3
2021-07-24 23:00 14.44 ug/m3 1.67 ug/m3 77 ug/m3 46.15 ug/m3 ug/m3 26.8 C 55.52 % 1,007.56 mbar 1.25 m/s 305.52 Deg 0.66 ug/m3
2021-07-24 22:00 15.25 ug/m3 1.61 ug/m3 81.78 ug/m3 34.21 ug/m3 ug/m3 27.47 C 49.72 % 1,007.70 mbar 1.49 m/s 294.58 Deg 0.76 ug/m3
2021-07-24 21:00 15.81 ug/m3 1.76 ug/m3 80.44 ug/m3 19.61 ug/m3 ug/m3 28.27 C 40.7 % 1,007.40 mbar 1.48 m/s 295.18 Deg 0.76 ug/m3
2021-07-24 20:00 17.07 ug/m3 1.84 ug/m3 79.88 ug/m3 18.92 ug/m3 ug/m3 28.76 C 42.37 % 1,006.99 mbar 1.4 m/s 250.58 Deg 0.85 ug/m3
2021-07-24 19:00 5.63 ug/m3 1.39 ug/m3 99.55 ug/m3 25.53 ug/m3 ug/m3 29.7 C 50.35 % 1,006.69 mbar 0.88 m/s 151.63 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-24 18:00 3.15 ug/m3 1.45 ug/m3 108.38 ug/m3 24.98 ug/m3 ug/m3 29.67 C 54.58 % 1,006.39 mbar 1.91 m/s 117.1 Deg 0.4 ug/m3
2021-07-24 17:00 3.77 ug/m3 1.72 ug/m3 110.32 ug/m3 18.89 ug/m3 ug/m3 30.03 C 53.61 % 1,006.44 mbar 2.63 m/s 112.63 Deg 0.54 ug/m3
2021-07-24 16:00 3.93 ug/m3 1.46 ug/m3 110.87 ug/m3 20.46 ug/m3 ug/m3 29.85 C 56.72 % 1,006.52 mbar 3.93 m/s 127.52 Deg 0.6 ug/m3
2021-07-24 15:00 5.23 ug/m3 1.68 ug/m3 110.13 ug/m3 16.68 ug/m3 ug/m3 30 C 58.16 % 1,006.65 mbar 3.45 m/s 129.95 Deg 0.81 ug/m3
2021-07-24 14:00 4.93 ug/m3 1.55 ug/m3 105.9 ug/m3 18.51 ug/m3 ug/m3 30.38 C 54.57 % 1,006.88 mbar 3.17 m/s 58.58 Deg 0.85 ug/m3
2021-07-24 13:00 5.69 ug/m3 1.52 ug/m3 110.68 ug/m3 25.85 ug/m3 ug/m3 30.53 C 53.26 % 1,007.23 mbar 2.95 m/s 54.23 Deg 0.92 ug/m3
2021-07-24 12:00 7.98 ug/m3 1.37 ug/m3 106.27 ug/m3 26.94 ug/m3 ug/m3 29.8 C 62.8 % 1,007.50 mbar 2.76 m/s 107.82 Deg 1.3 ug/m3
2021-07-24 11:00 19.1 ug/m3 1.63 ug/m3 94.35 ug/m3 31.53 ug/m3 ug/m3 28.92 C 66.2 % 1,007.58 mbar 3.65 m/s 166.82 Deg 4.13 ug/m3
2021-07-24 10:00 18.75 ug/m3 1.57 ug/m3 87.2 ug/m3 43.96 ug/m3 ug/m3 29.87 C 55.96 % 1,007.34 mbar 2.26 m/s 138.07 Deg 3.68 ug/m3
2021-07-24 09:00 23.28 ug/m3 1.71 ug/m3 82.12 ug/m3 37.46 ug/m3 ug/m3 29.38 C 58.11 % 1,007.11 mbar 1.84 m/s 136.35 Deg 4.36 ug/m3
2021-07-24 08:00 23.14 ug/m3 1.41 ug/m3 82.37 ug/m3 54.31 ug/m3 ug/m3 27.99 C 61.43 % 1,007.07 mbar 1.9 m/s 305.03 Deg 3.63 ug/m3
2021-07-24 07:00 25.98 ug/m3 1.57 ug/m3 69.38 ug/m3 38.37 ug/m3 ug/m3 26.18 C 74.88 % 1,006.82 mbar 1.59 m/s 286.83 Deg 3.48 ug/m3
2021-07-24 06:00 21.96 ug/m3 1.53 ug/m3 70.6 ug/m3 20.46 ug/m3 ug/m3 25.31 C 71.18 % 1,006.68 mbar 1.57 m/s 298.48 Deg 2.08 ug/m3
2021-07-24 05:00 11.52 ug/m3 1.46 ug/m3 80.98 ug/m3 12.17 ug/m3 ug/m3 25.16 C 63.09 % 1,006.50 mbar 1.57 m/s 308.45 Deg 0.7 ug/m3
2021-07-24 04:00 9.26 ug/m3 1.6 ug/m3 80.95 ug/m3 13.49 ug/m3 ug/m3 25.08 C 60.66 % 1,006.62 mbar 1.41 m/s 297.37 Deg 0.46 ug/m3
2021-07-24 03:00 5.46 ug/m3 1.65 ug/m3 82.88 ug/m3 18.66 ug/m3 ug/m3 25.22 C 70.6 % 1,006.92 mbar 1.38 m/s 297.45 Deg 0.43 ug/m3
2021-07-24 02:00 4.34 ug/m3 1.56 ug/m3 85.08 ug/m3 26.78 ug/m3 ug/m3 25.75 C 70.28 % 1,007.29 mbar 1.53 m/s 270.52 Deg 0.37 ug/m3
2021-07-24 01:00 9.18 ug/m3 1.52 ug/m3 76.05 ug/m3 45.8 ug/m3 ug/m3 25.89 C 69.32 % 1,007.55 mbar 1.5 m/s 272.15 Deg 0.53 ug/m3
2021-07-24 00:00 19.73 ug/m3 1.48 ug/m3 65.48 ug/m3 36.73 ug/m3 ug/m3 25.85 C 74.42 % 1,007.79 mbar 1.62 m/s 246.15 Deg 0.73 ug/m3
2021-07-23 23:00 29.39 ug/m3 1.58 ug/m3 58.65 ug/m3 18.29 ug/m3 ug/m3 26.61 C 63.18 % 1,007.89 mbar 0.94 m/s 251.18 Deg 1.23 ug/m3
2021-07-23 22:00 10.17 ug/m3 1.37 ug/m3 86.72 ug/m3 17.28 ug/m3 ug/m3 26.66 C 60.29 % 1,007.81 mbar 0.53 m/s 108.95 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-23 21:00 9.82 ug/m3 1.48 ug/m3 95.31 ug/m3 24.78 ug/m3 ug/m3 26.58 C 67.54 % 1,007.55 mbar 1 m/s 48.8 Deg 0.45 ug/m3
2021-07-23 20:00 7.01 ug/m3 1.61 ug/m3 103.1 ug/m3 38.23 ug/m3 ug/m3 26.78 C 72.84 % 1,007.08 mbar 1.78 m/s 75.3 Deg 0.52 ug/m3
2021-07-23 19:00 10.76 ug/m3 1.53 ug/m3 105.11 ug/m3 47.74 ug/m3 ug/m3 27.41 C 71.97 % 1,006.88 mbar 2.78 m/s 112.07 Deg 1.06 ug/m3
2021-07-23 18:00 7.93 ug/m3 1.4 ug/m3 113.63 ug/m3 23.46 ug/m3 ug/m3 28.5 C 69.4 % 1,006.52 mbar 3.11 m/s 92.1 Deg 0.98 ug/m3
2021-07-23 17:00 8.85 ug/m3 1.72 ug/m3 117.58 ug/m3 11.72 ug/m3 ug/m3 30.42 C 54.47 % 1,006.53 mbar 2.63 m/s 173.92 Deg 1.05 ug/m3
2021-07-23 16:00 3.66 ug/m3 1.6 ug/m3 110.85 ug/m3 10.02 ug/m3 ug/m3 30.37 C 49.9 % 1,006.86 mbar 3.59 m/s 223.63 Deg 0.65 ug/m3
2021-07-23 15:00 6.68 ug/m3 1.59 ug/m3 112.64 ug/m3 8.6 ug/m3 ug/m3 29.13 C 61.82 % 1,007.24 mbar 4.24 m/s 190.3 Deg 1.07 ug/m3
2021-07-23 14:00 11.21 ug/m3 1.44 ug/m3 110.5 ug/m3 7.67 ug/m3 ug/m3 28.75 C 58.53 % 1,007.60 mbar 4.12 m/s 156.7 Deg 1.69 ug/m3
2021-07-23 13:00 5.81 ug/m3 1.59 ug/m3 112.42 ug/m3 9.66 ug/m3 ug/m3 29.12 C 52.2 % 1,007.93 mbar 3.65 m/s 156.3 Deg 0.89 ug/m3
2021-07-23 12:00 4.76 ug/m3 1.51 ug/m3 110.43 ug/m3 11.49 ug/m3 ug/m3 29.01 C 57.16 % 1,008.25 mbar 3.21 m/s 133.35 Deg 0.78 ug/m3
2021-07-23 11:00 3.24 ug/m3 1.6 ug/m3 107.74 ug/m3 12.59 ug/m3 ug/m3 29.48 C 53.04 % 1,008.31 mbar 2.6 m/s 109.2 Deg 0.63 ug/m3
2021-07-23 10:00 2.37 ug/m3 1.39 ug/m3 103.97 ug/m3 13.83 ug/m3 ug/m3 28.84 C 54.24 % 1,008.39 mbar 2.75 m/s 108.65 Deg 0.49 ug/m3
2021-07-23 09:00 3.17 ug/m3 1.31 ug/m3 99.48 ug/m3 18.67 ug/m3 ug/m3 28.52 C 55.17 % 1,008.25 mbar 2.45 m/s 104.13 Deg 0.6 ug/m3
2021-07-23 08:00 11.43 ug/m3 1.46 ug/m3 89.55 ug/m3 30.79 ug/m3 ug/m3 27.73 C 62.91 % 1,008.02 mbar 1.72 m/s 71.67 Deg 2.54 ug/m3
2021-07-23 07:00 18.6 ug/m3 1.36 ug/m3 65.86 ug/m3 47.67 ug/m3 ug/m3 25.77 C 84.41 % 1,007.69 mbar 1.87 m/s 44.63 Deg 2.77 ug/m3
2021-07-23 06:00 14.72 ug/m3 1.56 ug/m3 65.84 ug/m3 62.04 ug/m3 ug/m3 24.73 C 92.86 % 1,007.39 mbar 1.7 m/s 33.68 Deg 1.73 ug/m3
2021-07-23 05:00 8.01 ug/m3 1.5 ug/m3 70.25 ug/m3 61.94 ug/m3 ug/m3 24.56 C 94.68 % 1,007.07 mbar 2.34 m/s 79.25 Deg 0.93 ug/m3
2021-07-23 04:00 6.27 ug/m3 1.46 ug/m3 73.18 ug/m3 50.24 ug/m3 ug/m3 24.75 C 93.46 % 1,006.99 mbar 2.83 m/s 239.42 Deg 0.43 ug/m3
2021-07-23 03:00 10.89 ug/m3 1.51 ug/m3 73.03 ug/m3 47.79 ug/m3 ug/m3 25.6 C 83.17 % 1,007.15 mbar 2.59 m/s 239.17 Deg 0.45 ug/m3
2021-07-23 02:00 5.22 ug/m3 1.44 ug/m3 83.1 ug/m3 46.92 ug/m3 ug/m3 26.18 C 73.03 % 1,007.26 mbar 1.42 m/s 225.1 Deg 0.35 ug/m3
2021-07-23 01:00 4.19 ug/m3 1.75 ug/m3 90.53 ug/m3 34.84 ug/m3 ug/m3 26.58 C 66.7 % 1,007.37 mbar 2.4 m/s 289.73 Deg 0.32 ug/m3
2021-07-23 00:00 4.55 ug/m3 1.79 ug/m3 96.82 ug/m3 27.53 ug/m3 ug/m3 27.55 C 55.52 % 1,007.55 mbar 3.15 m/s 288.82 Deg 0.38 ug/m3
2021-07-22 23:00 8.02 ug/m3 1.49 ug/m3 95.22 ug/m3 38.45 ug/m3 ug/m3 28.24 C 46.08 % 1,007.86 mbar 2.83 m/s 293.8 Deg 0.43 ug/m3
2021-07-22 22:00 12.63 ug/m3 1.65 ug/m3 80.63 ug/m3 18.73 ug/m3 ug/m3 26.95 C 55.87 % 1,008.14 mbar 1.3 m/s 230.3 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-22 21:00 12.02 ug/m3 1.7 ug/m3 95.15 ug/m3 10.76 ug/m3 ug/m3 28.21 C 46.63 % 1,008.27 mbar 1.27 m/s 271.63 Deg 0.43 ug/m3
2021-07-22 20:00 13.64 ug/m3 1.64 ug/m3 98.2 ug/m3 14.71 ug/m3 ug/m3 28.73 C 45.46 % 1,008.14 mbar 1.88 m/s 279.83 Deg 0.67 ug/m3
2021-07-22 19:00 12.06 ug/m3 1.4 ug/m3 98.28 ug/m3 22.19 ug/m3 ug/m3 29.26 C 45.96 % 1,008.04 mbar 2.81 m/s 299.17 Deg 1.1 ug/m3
2021-07-22 18:00 10.46 ug/m3 1.51 ug/m3 95.7 ug/m3 33.9 ug/m3 ug/m3 29.2 C 60.7 % 1,008.00 mbar 2.57 m/s 225.35 Deg 1.13 ug/m3
2021-07-22 17:00 4.72 ug/m3 1.43 ug/m3 106.07 ug/m3 18.96 ug/m3 ug/m3 29 C 65 % 1,007.97 mbar 3.29 m/s 112.5 Deg 0.63 ug/m3
2021-07-22 16:00 6.63 ug/m3 1.61 ug/m3 112.21 ug/m3 9.1 ug/m3 ug/m3 30.69 C 53.57 % 1,008.15 mbar 2.5 m/s 86.18 Deg 0.89 ug/m3
2021-07-22 15:00 7.35 ug/m3 1.4 ug/m3 113.21 ug/m3 7.16 ug/m3 ug/m3 30.76 C 53.13 % 1,008.35 mbar 3.54 m/s 95.32 Deg 0.96 ug/m3
2021-07-22 14:00 8.77 ug/m3 1.34 ug/m3 110.23 ug/m3 7.8 ug/m3 ug/m3 30.77 C 53.3 % 1,008.91 mbar 3.19 m/s 130.98 Deg 1.29 ug/m3
2021-07-22 13:00 4.1 ug/m3 1.4 ug/m3 111.37 ug/m3 11.08 ug/m3 ug/m3 30.34 C 59.35 % 1,009.51 mbar 2.78 m/s 111.62 Deg 0.73 ug/m3
2021-07-22 12:00 9.43 ug/m3 1.5 ug/m3 110.03 ug/m3 16.84 ug/m3 ug/m3 29.56 C 65.26 % 1,009.91 mbar 3.14 m/s 112.13 Deg 1.49 ug/m3
2021-07-22 11:00 14.83 ug/m3 1.42 ug/m3 98.36 ug/m3 25.46 ug/m3 ug/m3 29.53 C 68.58 % 1,010.06 mbar 2.72 m/s 120.02 Deg 2.54 ug/m3
2021-07-22 10:00 23.5 ug/m3 1.37 ug/m3 83.47 ug/m3 42.24 ug/m3 ug/m3 29.34 C 60.94 % 1,009.92 mbar 1.54 m/s 184.15 Deg 4.79 ug/m3
2021-07-22 09:00 21.32 ug/m3 1.5 ug/m3 73.05 ug/m3 54.65 ug/m3 ug/m3 27.39 C 78 % 1,009.88 mbar 2.53 m/s 171.35 Deg 5.1 ug/m3
2021-07-22 08:00 34.57 ug/m3 1.52 ug/m3 64.3 ug/m3 37.35 ug/m3 ug/m3 27.08 C 74.17 % 1,009.62 mbar 1.94 m/s 182.25 Deg 7.34 ug/m3
2021-07-22 07:00 42.96 ug/m3 1.4 ug/m3 46.97 ug/m3 15.45 ug/m3 ug/m3 25.51 C 78.05 % 1,009.25 mbar 1.69 m/s 295.38 Deg 7.5 ug/m3
2021-07-22 06:00 46.03 ug/m3 1.52 ug/m3 33.06 ug/m3 10.42 ug/m3 ug/m3 24.59 C 69.13 % 1,009.07 mbar 1.71 m/s 312.12 Deg 5.57 ug/m3
2021-07-22 05:00 23 ug/m3 1.38 ug/m3 43.96 ug/m3 11.78 ug/m3 ug/m3 24.67 C 77.4 % 1,008.81 mbar 1.23 m/s 307.27 Deg 1.88 ug/m3
2021-07-22 04:00 13.93 ug/m3 1.29 ug/m3 55.97 ug/m3 15.14 ug/m3 ug/m3 24.97 C 84.01 % 1,008.68 mbar 0.99 m/s 329.3 Deg 0.91 ug/m3
2021-07-22 03:00 14.1 ug/m3 1.34 ug/m3 58.54 ug/m3 20.58 ug/m3 ug/m3 25.12 C 84.88 % 1,008.71 mbar 0.94 m/s 289.73 Deg 0.49 ug/m3
2021-07-22 02:00 13.51 ug/m3 1.24 ug/m3 69.73 ug/m3 32.58 ug/m3 ug/m3 24.86 C 91.67 % 1,009.01 mbar 0.98 m/s 220.4 Deg 0.37 ug/m3
2021-07-22 01:00 2.69 ug/m3 1.13 ug/m3 92.52 ug/m3 44.13 ug/m3 ug/m3 24.84 C 93.82 % 1,009.38 mbar 1.57 m/s 176.13 Deg 0.27 ug/m3
2021-07-22 00:00 5.31 ug/m3 1.37 ug/m3 91.59 ug/m3 41.8 ug/m3 ug/m3 25.08 C 92.78 % 1,009.66 mbar 1.84 m/s 117.18 Deg 0.32 ug/m3
2021-07-21 23:00 8.77 ug/m3 1.64 ug/m3 81.01 ug/m3 40.56 ug/m3 ug/m3 25.38 C 90 % 1,009.68 mbar 1.65 m/s 133.62 Deg 0.86 ug/m3
2021-07-21 22:00 6.56 ug/m3 1.49 ug/m3 81.64 ug/m3 45.18 ug/m3 ug/m3 25.65 C 87.43 % 1,009.68 mbar 1.69 m/s 136.75 Deg 0.44 ug/m3
2021-07-21 21:00 5.94 ug/m3 1.65 ug/m3 83.92 ug/m3 45.13 ug/m3 ug/m3 25.79 C 87.36 % 1,009.54 mbar 2.44 m/s 131.6 Deg 0.56 ug/m3
2021-07-21 20:00 7.67 ug/m3 1.41 ug/m3 84.57 ug/m3 27.41 ug/m3 ug/m3 26.35 C 81.27 % 1,009.01 mbar 2.68 m/s 222.77 Deg 0.74 ug/m3
2021-07-21 19:00 7.64 ug/m3 1.27 ug/m3 89.91 ug/m3 29.28 ug/m3 ug/m3 27.1 C 74.68 % 1,008.65 mbar 2.39 m/s 225.33 Deg 0.8 ug/m3
2021-07-21 18:00 8.08 ug/m3 1.47 ug/m3 91.83 ug/m3 24.05 ug/m3 ug/m3 28.25 C 69.44 % 1,008.33 mbar 2.41 m/s 198.32 Deg 1.25 ug/m3
2021-07-21 17:00 2.77 ug/m3 1.4 ug/m3 92.03 ug/m3 11.17 ug/m3 ug/m3 28.56 C 64.58 % 1,008.16 mbar 3.35 m/s 221 Deg 0.59 ug/m3
2021-07-21 16:00 3.09 ug/m3 1.51 ug/m3 95.8 ug/m3 4.99 ug/m3 ug/m3 28.67 C 61.53 % 1,008.38 mbar 3.54 m/s 212.25 Deg 0.71 ug/m3
2021-07-21 15:00 2.75 ug/m3 1.58 ug/m3 101.76 ug/m3 5.05 ug/m3 ug/m3 28.9 C 59.72 % 1,008.64 mbar 3.56 m/s 209.68 Deg 0.59 ug/m3
2021-07-21 14:00 6 ug/m3 1.29 ug/m3 105.74 ug/m3 7.34 ug/m3 ug/m3 28.47 C 60.92 % 1,008.93 mbar 4.27 m/s 175.4 Deg 1.05 ug/m3
2021-07-21 13:00 10.22 ug/m3 1.25 ug/m3 103.6 ug/m3 7.61 ug/m3 ug/m3 28.06 C 58.61 % 1,009.26 mbar 4.29 m/s 156.73 Deg 1.73 ug/m3
2021-07-21 12:00 5.92 ug/m3 1.21 ug/m3 108.43 ug/m3 9.73 ug/m3 ug/m3 28.09 C 59.69 % 1,009.49 mbar 3.59 m/s 164.1 Deg 1.09 ug/m3
2021-07-21 11:00 3.28 ug/m3 1.42 ug/m3 112.2 ug/m3 11.8 ug/m3 ug/m3 27.99 C 60.9 % 1,009.54 mbar 3.4 m/s 139.47 Deg 0.58 ug/m3
2021-07-21 10:00 9.72 ug/m3 1.37 ug/m3 106.11 ug/m3 14.97 ug/m3 ug/m3 27.53 C 69.39 % 1,009.45 mbar 2.87 m/s 110.2 Deg 1.46 ug/m3
2021-07-21 09:00 17.71 ug/m3 1.44 ug/m3 91.95 ug/m3 22.47 ug/m3 ug/m3 27.45 C 71.35 % 1,009.23 mbar 2.3 m/s 108.77 Deg 2.77 ug/m3
2021-07-21 08:00 34.61 ug/m3 1.45 ug/m3 70.04 ug/m3 37.52 ug/m3 ug/m3 27.13 C 68.37 % 1,009.12 mbar 0.88 m/s 179.8 Deg 6.5 ug/m3
2021-07-21 07:00 25.27 ug/m3 1.26 ug/m3 68.06 ug/m3 37.59 ug/m3 ug/m3 25.24 C 84.4 % 1,008.87 mbar 0.94 m/s 239.15 Deg 3.07 ug/m3
2021-07-21 06:00 29.01 ug/m3 1.34 ug/m3 59.61 ug/m3 30.7 ug/m3 ug/m3 24.17 C 93.41 % 1,008.48 mbar 0.91 m/s 266.45 Deg 1.55 ug/m3
2021-07-21 05:00 20.41 ug/m3 1.22 ug/m3 51.7 ug/m3 39.43 ug/m3 ug/m3 23.69 C 96.21 % 1,008.09 mbar 0.99 m/s 257.18 Deg 0.77 ug/m3
2021-07-21 04:00 11.01 ug/m3 1.14 ug/m3 73.02 ug/m3 37.32 ug/m3 ug/m3 24.02 C 96.79 % 1,007.61 mbar 1.02 m/s 193.37 Deg 0.36 ug/m3
2021-07-21 03:00 2.85 ug/m3 1.34 ug/m3 95.14 ug/m3 34.16 ug/m3 ug/m3 24.35 C 95.76 % 1,007.51 mbar 1.75 m/s 252.08 Deg 0.24 ug/m3
2021-07-21 02:00 2.62 ug/m3 1.24 ug/m3 96.9 ug/m3 34.93 ug/m3 ug/m3 24.52 C 92.96 % 1,007.60 mbar 1.76 m/s 120.13 Deg 0.22 ug/m3
2021-07-21 01:00 3.52 ug/m3 1.19 ug/m3 97.11 ug/m3 41.6 ug/m3 ug/m3 24.68 C 92.53 % 1,007.81 mbar 1.6 m/s 96.9 Deg 0.27 ug/m3
2021-07-21 00:00 4.89 ug/m3 1.33 ug/m3 94.43 ug/m3 21.89 ug/m3 ug/m3 24.89 C 90.99 % 1,008.13 mbar 1.56 m/s 147.88 Deg 1.61 ug/m3
2021-07-20 23:00 3.56 ug/m3 1.24 ug/m3 100.41 ug/m3 20.81 ug/m3 ug/m3 25.06 C 85.44 % 1,008.27 mbar 1.88 m/s 150.1 Deg 0.3 ug/m3
2021-07-20 22:00 5.62 ug/m3 1.44 ug/m3 99.5 ug/m3 33.17 ug/m3 ug/m3 25.07 C 84.68 % 1,008.03 mbar 2 m/s 107.08 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-20 21:00 7.52 ug/m3 1.1 ug/m3 100.88 ug/m3 45.82 ug/m3 ug/m3 25.09 C 85.84 % 1,007.56 mbar 2.05 m/s 54.32 Deg 0.44 ug/m3
2021-07-20 20:00 9.23 ug/m3 1.46 ug/m3 100.3 ug/m3 34.46 ug/m3 ug/m3 25.14 C 87.16 % 1,007.02 mbar 1.46 m/s 59.32 Deg 1.32 ug/m3
2021-07-20 19:00 7.59 ug/m3 1.43 ug/m3 105.28 ug/m3 40.73 ug/m3 ug/m3 25.57 C 84.13 % 1,006.54 mbar 1.64 m/s 122.3 Deg 0.46 ug/m3
2021-07-20 18:00 5.58 ug/m3 1.46 ug/m3 109.1 ug/m3 40.91 ug/m3 ug/m3 25.99 C 82.2 % 1,005.98 mbar 2.44 m/s 166.27 Deg 0.56 ug/m3
2021-07-20 17:00 1.86 ug/m3 1.26 ug/m3 117.45 ug/m3 20.41 ug/m3 ug/m3 26.18 C 80.49 % 1,005.73 mbar 2.58 m/s 132.23 Deg 0.34 ug/m3
2021-07-20 16:00 3.14 ug/m3 1.24 ug/m3 111.05 ug/m3 9.4 ug/m3 ug/m3 26.55 C 77.96 % 1,005.59 mbar 2.94 m/s 106.75 Deg 0.87 ug/m3
2021-07-20 15:00 1.36 ug/m3 1.33 ug/m3 110.68 ug/m3 11.72 ug/m3 ug/m3 26.65 C 77.14 % 1,005.45 mbar 3.16 m/s 109.57 Deg 0.33 ug/m3
2021-07-20 14:00 2.27 ug/m3 1.06 ug/m3 114.66 ug/m3 14.09 ug/m3 ug/m3 26.68 C 78.21 % 1,005.54 mbar 2.77 m/s 105.82 Deg 0.64 ug/m3
2021-07-20 13:00 3.31 ug/m3 1.13 ug/m3 118.23 ug/m3 18.84 ug/m3 ug/m3 26.31 C 81.31 % 1,005.60 mbar 2.9 m/s 109.42 Deg 0.54 ug/m3
2021-07-20 12:00 3.68 ug/m3 1.23 ug/m3 116.39 ug/m3 29.92 ug/m3 ug/m3 25.96 C 85.17 % 1,005.72 mbar 3.49 m/s 99.45 Deg 0.64 ug/m3
2021-07-20 11:00 4.09 ug/m3 1.31 ug/m3 111.59 ug/m3 29.56 ug/m3 ug/m3 25.81 C 84.55 % 1,005.67 mbar 2.98 m/s 101.43 Deg 0.57 ug/m3
2021-07-20 10:00 4.85 ug/m3 1.32 ug/m3 104.13 ug/m3 31.62 ug/m3 ug/m3 26.06 C 82.06 % 1,005.33 mbar 2.72 m/s 106.73 Deg 0.78 ug/m3
2021-07-20 09:00 11.7 ug/m3 1.23 ug/m3 89.08 ug/m3 29.21 ug/m3 ug/m3 25.94 C 80.29 % 1,005.08 mbar 1.52 m/s 129.15 Deg 1.84 ug/m3
2021-07-20 08:00 16.53 ug/m3 1.35 ug/m3 77.97 ug/m3 34.13 ug/m3 ug/m3 25.37 C 82.01 % 1,004.71 mbar 1.76 m/s 260.78 Deg 3.23 ug/m3
2021-07-20 07:00 19.96 ug/m3 0.83 ug/m3 67.03 ug/m3 43.39 ug/m3 ug/m3 24.22 C 90.62 % 1,004.45 mbar 1.45 m/s 287.47 Deg 2.54 ug/m3
2021-07-20 06:00 15.85 ug/m3 1.3 ug/m3 71.37 ug/m3 36.64 ug/m3 ug/m3 23.65 C 94.39 % 1,003.84 mbar 1.82 m/s 274.85 Deg 1.2 ug/m3
2021-07-20 05:00 9.8 ug/m3 1.38 ug/m3 77.66 ug/m3 33.6 ug/m3 ug/m3 23.61 C 95.19 % 1,003.17 mbar 1.98 m/s 262.37 Deg 0.5 ug/m3
2021-07-20 04:00 2.29 ug/m3 0.93 ug/m3 85.33 ug/m3 40.12 ug/m3 ug/m3 23.65 C 95.02 % 1,003.08 mbar 1.79 m/s 270.38 Deg 0.2 ug/m3
2021-07-20 03:00 2.19 ug/m3 1.24 ug/m3 83.65 ug/m3 28.91 ug/m3 ug/m3 23.63 C 94.86 % 1,003.35 mbar 1.91 m/s 268.4 Deg 0.23 ug/m3
2021-07-20 02:00 2.61 ug/m3 1.33 ug/m3 81.02 ug/m3 33.42 ug/m3 ug/m3 23.62 C 92.08 % 1,003.56 mbar 1.36 m/s 253.82 Deg 0.27 ug/m3
2021-07-20 01:00 3.43 ug/m3 1.39 ug/m3 83.13 ug/m3 41.22 ug/m3 ug/m3 23.75 C 91.56 % 1,003.80 mbar 1.29 m/s 268.17 Deg 0.27 ug/m3
2021-07-20 00:00 3.69 ug/m3 1.19 ug/m3 86.62 ug/m3 44.03 ug/m3 ug/m3 23.92 C 91.05 % 1,003.86 mbar 1.36 m/s 289.93 Deg 0.3 ug/m3
2021-07-19 23:00 5.2 ug/m3 1.27 ug/m3 92.31 ug/m3 39.07 ug/m3 ug/m3 24.18 C 89.79 % 1,003.88 mbar 1.39 m/s 275 Deg 0.31 ug/m3
2021-07-19 22:00 6.79 ug/m3 1.33 ug/m3 96.83 ug/m3 50.86 ug/m3 ug/m3 24.36 C 87.35 % 1,003.83 mbar 1.46 m/s 289.27 Deg 0.35 ug/m3
2021-07-19 21:00 7.61 ug/m3 1.56 ug/m3 99.03 ug/m3 44.24 ug/m3 ug/m3 24.65 C 84.88 % 1,003.49 mbar 1.88 m/s 295.13 Deg 0.4 ug/m3
2021-07-19 20:00 9.41 ug/m3 1.19 ug/m3 104.9 ug/m3 40.91 ug/m3 ug/m3 25.33 C 78.27 % 1,002.94 mbar 2.12 m/s 306.43 Deg 0.64 ug/m3
2021-07-19 19:00 9.02 ug/m3 1.26 ug/m3 102.04 ug/m3 36.24 ug/m3 ug/m3 26.3 C 72.49 % 1,002.37 mbar 2.46 m/s 294.53 Deg 0.83 ug/m3
2021-07-19 18:00 8.77 ug/m3 1.51 ug/m3 107.13 ug/m3 21.63 ug/m3 ug/m3 26.8 C 69.55 % 1,001.98 mbar 2.8 m/s 291.1 Deg 1.12 ug/m3
2021-07-19 17:00 9.39 ug/m3 1.36 ug/m3 106.86 ug/m3 20.87 ug/m3 ug/m3 27.98 C 61.19 % 1,001.91 mbar 2.9 m/s 295.05 Deg 1.32 ug/m3
2021-07-19 16:00 7.69 ug/m3 1.33 ug/m3 109.66 ug/m3 34.49 ug/m3 ug/m3 28.1 C 60.89 % 1,001.80 mbar 2.52 m/s 273.78 Deg 1.12 ug/m3
2021-07-19 15:00 7.12 ug/m3 N/A 110.78 ug/m3 26.7 ug/m3 ug/m3 26.49 C 77.27 % 1,001.86 mbar 3.71 m/s 122.08 Deg 1.49 ug/m3
2021-07-19 14:00 4.69 ug/m3 N/A 111.98 ug/m3 16.64 ug/m3 ug/m3 26.7 C 72.96 % 1,001.76 mbar 4.65 m/s 100.52 Deg 1.03 ug/m3
2021-07-19 13:00 4.96 ug/m3 N/A 110.16 ug/m3 15.53 ug/m3 ug/m3 26.82 C 69.77 % 1,001.61 mbar 4.33 m/s 165.48 Deg 1.11 ug/m3
2021-07-19 12:00 6.33 ug/m3 1.39 ug/m3 110.33 ug/m3 12.28 ug/m3 ug/m3 26.54 C 71 % 1,001.70 mbar 4.7 m/s 65.55 Deg 1.38 ug/m3
2021-07-19 11:00 13.94 ug/m3 1.19 ug/m3 101.22 ug/m3 10.93 ug/m3 ug/m3 26.28 C 69.43 % 1,001.81 mbar 3.7 m/s 202.08 Deg 2.8 ug/m3
2021-07-19 10:00 12.29 ug/m3 1.37 ug/m3 97.54 ug/m3 12.03 ug/m3 ug/m3 26.14 C 62.41 % 1,001.62 mbar 3.61 m/s 221.2 Deg 2.48 ug/m3
2021-07-19 09:00 14.04 ug/m3 1.23 ug/m3 91.92 ug/m3 14.82 ug/m3 ug/m3 25.76 C 66.05 % 1,001.38 mbar 2.42 m/s 214 Deg 2.61 ug/m3
2021-07-19 08:00 14.89 ug/m3 1.14 ug/m3 84.94 ug/m3 19.79 ug/m3 ug/m3 24.84 C 74.64 % 1,001.21 mbar 2.82 m/s 214.6 Deg 2.89 ug/m3
2021-07-19 07:00 20.89 ug/m3 1.38 ug/m3 74.18 ug/m3 21.73 ug/m3 ug/m3 24.09 C 79.99 % 1,000.87 mbar 2.65 m/s 138.48 Deg 3.6 ug/m3
2021-07-19 06:00 19.89 ug/m3 1.23 ug/m3 72.67 ug/m3 14.12 ug/m3 ug/m3 23.34 C 84.87 % 1,000.58 mbar 2.16 m/s 206.63 Deg 2.19 ug/m3
2021-07-19 05:00 15.68 ug/m3 1.17 ug/m3 74 ug/m3 16.84 ug/m3 ug/m3 23.19 C 88.29 % 1,000.15 mbar 2.46 m/s 207.15 Deg 0.9 ug/m3
2021-07-19 04:00 3.84 ug/m3 1.19 ug/m3 91.02 ug/m3 12.33 ug/m3 ug/m3 23.34 C 90.31 % 999.85 mbar 3.83 m/s 230.42 Deg 0.33 ug/m3
2021-07-19 03:00 6.29 ug/m3 0.78 ug/m3 91.14 ug/m3 13.88 ug/m3 ug/m3 23.57 C 87.24 % 999.79 mbar 3.99 m/s 268.62 Deg 0.38 ug/m3
2021-07-19 02:00 10.29 ug/m3 1.06 ug/m3 86.77 ug/m3 20.08 ug/m3 ug/m3 23.6 C 87.27 % 999.81 mbar 3.91 m/s 282.03 Deg 0.42 ug/m3
2021-07-19 01:00 11.46 ug/m3 1.34 ug/m3 85.54 ug/m3 28.05 ug/m3 ug/m3 23.67 C 87.01 % 999.93 mbar 3.25 m/s 278 Deg 0.4 ug/m3
2021-07-19 00:00 5.59 ug/m3 1.38 ug/m3 97.24 ug/m3 26.41 ug/m3 ug/m3 24.02 C 84.43 % 999.89 mbar 4.44 m/s 264.92 Deg 0.38 ug/m3
2021-07-18 23:00 7.51 ug/m3 1.17 ug/m3 96.57 ug/m3 28.49 ug/m3 ug/m3 24.51 C 82.47 % 999.76 mbar 4.24 m/s 284.65 Deg 0.45 ug/m3
2021-07-18 22:00 4.99 ug/m3 1.15 ug/m3 99.36 ug/m3 48.34 ug/m3 ug/m3 24.44 C 84.51 % 999.29 mbar 3.63 m/s 292.77 Deg 0.48 ug/m3
2021-07-18 21:00 4.74 ug/m3 1.45 ug/m3 102.43 ug/m3 56.69 ug/m3 ug/m3 24.37 C 86.33 % 999.03 mbar 4.25 m/s 304.08 Deg 0.61 ug/m3
2021-07-18 20:00 5.98 ug/m3 1.32 ug/m3 101.7 ug/m3 47.41 ug/m3 ug/m3 24.53 C 85.23 % 998.64 mbar 4.29 m/s 319.03 Deg 0.82 ug/m3
2021-07-18 19:00 5.94 ug/m3 1.34 ug/m3 102.73 ug/m3 56.4 ug/m3 ug/m3 25.03 C 83.32 % 998.27 mbar 4.77 m/s 308.53 Deg 0.86 ug/m3
2021-07-18 18:00 4.41 ug/m3 1.18 ug/m3 106.93 ug/m3 69.62 ug/m3 ug/m3 25.55 C 79.69 % 997.90 mbar 5.52 m/s 303.93 Deg 0.78 ug/m3
2021-07-18 17:00 3.7 ug/m3 1.32 ug/m3 112.06 ug/m3 58.65 ug/m3 ug/m3 26.19 C 75.72 % 997.93 mbar 5.86 m/s 308.7 Deg 0.67 ug/m3
2021-07-18 16:00 3.07 ug/m3 1.35 ug/m3 110.76 ug/m3 56.41 ug/m3 ug/m3 26.63 C 73.49 % 998.25 mbar 5.3 m/s 312.58 Deg 0.61 ug/m3
2021-07-18 15:00 2.87 ug/m3 1.34 ug/m3 110.63 ug/m3 41.66 ug/m3 ug/m3 27.2 C 70.03 % 998.41 mbar 5.53 m/s 304.08 Deg 0.57 ug/m3
2021-07-18 14:00 3.11 ug/m3 1.44 ug/m3 107.51 ug/m3 40.42 ug/m3 ug/m3 27.37 C 66.94 % 998.77 mbar 5.98 m/s 302.53 Deg 0.66 ug/m3
2021-07-18 13:00 3.37 ug/m3 1.4 ug/m3 105.87 ug/m3 45.03 ug/m3 ug/m3 27.3 C 66.73 % 999.01 mbar 4.97 m/s 300.22 Deg 0.7 ug/m3
2021-07-18 12:00 4.39 ug/m3 1.38 ug/m3 105.2 ug/m3 27.83 ug/m3 ug/m3 26.8 C 68.37 % 999.26 mbar 4.84 m/s 300.47 Deg 0.9 ug/m3
2021-07-18 11:00 5.42 ug/m3 1.45 ug/m3 103.73 ug/m3 20.11 ug/m3 ug/m3 26.69 C 66.43 % 999.57 mbar 4.94 m/s 292.05 Deg 1.13 ug/m3
2021-07-18 10:00 5.73 ug/m3 1.32 ug/m3 100.05 ug/m3 17.26 ug/m3 ug/m3 26.12 C 69.36 % 999.90 mbar 3.99 m/s 297.85 Deg 1.14 ug/m3
2021-07-18 09:00 5.11 ug/m3 1.29 ug/m3 99.55 ug/m3 22.52 ug/m3 ug/m3 25.53 C 71.98 % 999.96 mbar 4.69 m/s 302.58 Deg 0.99 ug/m3
2021-07-18 08:00 5.2 ug/m3 1.32 ug/m3 97.38 ug/m3 33.65 ug/m3 ug/m3 24.84 C 75.89 % 999.99 mbar 4.76 m/s 301.4 Deg 0.91 ug/m3
2021-07-18 07:00 6.47 ug/m3 1.19 ug/m3 88.31 ug/m3 32.3 ug/m3 ug/m3 23.86 C 84.33 % 1,000.02 mbar 4.03 m/s 297.77 Deg 0.91 ug/m3
2021-07-18 06:00 5.16 ug/m3 1.28 ug/m3 85.46 ug/m3 30.17 ug/m3 ug/m3 22.97 C 87.9 % 999.89 mbar 3.17 m/s 298.4 Deg 0.51 ug/m3
2021-07-18 05:00 3.86 ug/m3 1.17 ug/m3 86.77 ug/m3 18.28 ug/m3 ug/m3 22.9 C 88.89 % 999.79 mbar 3.27 m/s 311.45 Deg 0.35 ug/m3
2021-07-18 04:00 2.38 ug/m3 1.36 ug/m3 90.64 ug/m3 16.73 ug/m3 ug/m3 23.04 C 85.7 % 999.94 mbar 2.83 m/s 313.28 Deg 0.33 ug/m3
2021-07-18 03:00 2.8 ug/m3 1.81 ug/m3 87.54 ug/m3 27.73 ug/m3 ug/m3 23.17 C 84.38 % 1,000.42 mbar 2.96 m/s 303.08 Deg 0.31 ug/m3
2021-07-18 02:00 3.36 ug/m3 1.2 ug/m3 87.8 ug/m3 19.64 ug/m3 ug/m3 23.3 C 85.6 % 1,000.79 mbar 3.55 m/s 306.62 Deg 0.29 ug/m3
2021-07-18 01:00 3.96 ug/m3 1.16 ug/m3 86.97 ug/m3 22.08 ug/m3 ug/m3 23.53 C 84.67 % 1,001.09 mbar 3.94 m/s 301.03 Deg 0.31 ug/m3
2021-07-18 00:00 4.93 ug/m3 1.33 ug/m3 88.03 ug/m3 36.41 ug/m3 ug/m3 23.8 C 81.06 % 1,001.43 mbar 3.95 m/s 293.15 Deg 0.41 ug/m3
2021-07-17 23:00 3.84 ug/m3 1.11 ug/m3 90.76 ug/m3 41.1 ug/m3 ug/m3 23.76 C 80.84 % 1,001.67 mbar 4.02 m/s 304.22 Deg 0.43 ug/m3
2021-07-17 22:00 3.69 ug/m3 1.43 ug/m3 92.81 ug/m3 67.63 ug/m3 ug/m3 23.69 C 82.46 % 1,001.87 mbar 3.85 m/s 301.17 Deg 0.46 ug/m3
2021-07-17 21:00 4.46 ug/m3 1.21 ug/m3 94.26 ug/m3 63.65 ug/m3 ug/m3 23.89 C 80.38 % 1,001.75 mbar 4.47 m/s 301.27 Deg 0.6 ug/m3
2021-07-17 20:00 6.89 ug/m3 1.34 ug/m3 91.23 ug/m3 63.53 ug/m3 ug/m3 24.28 C 77.54 % 1,001.45 mbar 4.92 m/s 306.55 Deg 0.89 ug/m3
2021-07-17 19:00 6.26 ug/m3 1.38 ug/m3 91.28 ug/m3 77.38 ug/m3 ug/m3 24.99 C 73.27 % 1,001.35 mbar 5.35 m/s 301.63 Deg 1 ug/m3
2021-07-17 18:00 4.64 ug/m3 1.41 ug/m3 92.5 ug/m3 72.86 ug/m3 ug/m3 25.79 C 66.17 % 1,001.42 mbar 4.99 m/s 300.38 Deg 0.86 ug/m3
2021-07-17 17:00 4.65 ug/m3 1.51 ug/m3 99.14 ug/m3 79.55 ug/m3 ug/m3 26.44 C 62.7 % 1,001.90 mbar 4.77 m/s 311.6 Deg 0.89 ug/m3
2021-07-17 16:00 3.95 ug/m3 1.38 ug/m3 94.33 ug/m3 69.63 ug/m3 ug/m3 26.56 C 63.92 % 1,002.25 mbar 5.77 m/s 305 Deg 0.94 ug/m3
2021-07-17 15:00 4.07 ug/m3 1.35 ug/m3 94.45 ug/m3 50.43 ug/m3 ug/m3 26.9 C 62.54 % 1,002.82 mbar 4.66 m/s 297.23 Deg 0.95 ug/m3
2021-07-17 14:00 4.32 ug/m3 1.39 ug/m3 91.85 ug/m3 46.35 ug/m3 ug/m3 27.07 C 63.25 % 1,003.13 mbar 5.12 m/s 301.45 Deg 1.04 ug/m3
2021-07-17 13:00 5.33 ug/m3 1.48 ug/m3 88.21 ug/m3 45.16 ug/m3 ug/m3 27.12 C 64.21 % 1,003.35 mbar 4.6 m/s 297.3 Deg 1.34 ug/m3
2021-07-17 12:00 7.47 ug/m3 1.66 ug/m3 91.68 ug/m3 38.16 ug/m3 ug/m3 26.83 C 64.75 % 1,003.71 mbar 4.5 m/s 292.33 Deg 1.82 ug/m3
2021-07-17 11:00 8.08 ug/m3 1.47 ug/m3 91.38 ug/m3 34.76 ug/m3 ug/m3 26.42 C 64.3 % 1,003.89 mbar 4.4 m/s 298.52 Deg 1.93 ug/m3
2021-07-17 10:00 8.42 ug/m3 1.49 ug/m3 87.32 ug/m3 33.28 ug/m3 ug/m3 25.96 C 66.1 % 1,004.01 mbar 4.44 m/s 299.45 Deg 1.98 ug/m3
2021-07-17 09:00 8.57 ug/m3 1.44 ug/m3 82.06 ug/m3 26.15 ug/m3 ug/m3 25.34 C 73.2 % 1,003.98 mbar 3.54 m/s 307.75 Deg 1.9 ug/m3
2021-07-17 08:00 8.92 ug/m3 1.42 ug/m3 79.31 ug/m3 35.29 ug/m3 ug/m3 24.66 C 77.67 % 1,004.01 mbar 3.67 m/s 315.3 Deg 1.85 ug/m3
2021-07-17 07:00 9.5 ug/m3 1.24 ug/m3 76.06 ug/m3 27.64 ug/m3 ug/m3 23.97 C 82.57 % 1,003.83 mbar 3.56 m/s 296.87 Deg 1.46 ug/m3
2021-07-17 06:00 8.31 ug/m3 1.12 ug/m3 76.34 ug/m3 24.86 ug/m3 ug/m3 23.47 C 85.27 % 1,003.70 mbar 3.54 m/s 296.63 Deg 1.04 ug/m3
2021-07-17 05:00 5.24 ug/m3 1.22 ug/m3 79.29 ug/m3 26.41 ug/m3 ug/m3 23.35 C 85.55 % 1,003.98 mbar 3.02 m/s 289.62 Deg 0.43 ug/m3
2021-07-17 04:00 3.33 ug/m3 1.36 ug/m3 81.6 ug/m3 29.14 ug/m3 ug/m3 23.49 C 83.49 % 1,003.92 mbar 3.29 m/s 308.52 Deg 0.33 ug/m3
2021-07-17 03:00 2.87 ug/m3 0.99 ug/m3 81.82 ug/m3 24.49 ug/m3 ug/m3 23.69 C 82.44 % 1,004.16 mbar 3.97 m/s 301.07 Deg 0.28 ug/m3
2021-07-17 02:00 3.15 ug/m3 1.38 ug/m3 82.94 ug/m3 28.6 ug/m3 ug/m3 23.84 C 80.8 % 1,004.57 mbar 3.98 m/s 316.62 Deg 0.28 ug/m3
2021-07-17 01:00 2.21 ug/m3 1.29 ug/m3 82.44 ug/m3 40.03 ug/m3 ug/m3 24.03 C 80.54 % 1,004.87 mbar 3.97 m/s 300.15 Deg 0.28 ug/m3
2021-07-17 00:00 3.98 ug/m3 1.53 ug/m3 80.15 ug/m3 48.67 ug/m3 ug/m3 24.12 C 79.64 % 1,004.95 mbar 4.19 m/s 315.5 Deg 0.49 ug/m3
2021-07-16 23:00 6.03 ug/m3 1.57 ug/m3 77.99 ug/m3 42.78 ug/m3 ug/m3 24.21 C 78.29 % 1,005.32 mbar 3.1 m/s 292.5 Deg 0.51 ug/m3
2021-07-16 22:00 5.23 ug/m3 1.46 ug/m3 78.92 ug/m3 58.17 ug/m3 ug/m3 24.31 C 77.28 % 1,005.27 mbar 3.57 m/s 297.78 Deg 0.57 ug/m3
2021-07-16 21:00 5.46 ug/m3 1.43 ug/m3 83.27 ug/m3 56.21 ug/m3 ug/m3 24.74 C 72.57 % 1,005.06 mbar 3.95 m/s 287.75 Deg 0.53 ug/m3
2021-07-16 20:00 9.62 ug/m3 1.55 ug/m3 80.89 ug/m3 56.12 ug/m3 ug/m3 25.47 C 63.81 % 1,004.83 mbar 4.04 m/s 315.67 Deg 0.91 ug/m3
2021-07-16 19:00 8.86 ug/m3 1.53 ug/m3 82.46 ug/m3 38.22 ug/m3 ug/m3 26.8 C 55.85 % 1,004.73 mbar 4.22 m/s 295.05 Deg 1.11 ug/m3
2021-07-16 18:00 10.93 ug/m3 1.51 ug/m3 83.19 ug/m3 33.01 ug/m3 ug/m3 28.45 C 47.34 % 1,004.55 mbar 3.78 m/s 296.5 Deg 1.92 ug/m3
2021-07-16 17:00 9.82 ug/m3 N/A 89.25 ug/m3 14.75 ug/m3 ug/m3 29.33 C 47.5 % 1,004.70 mbar 3.92 m/s 312.17 Deg 1.59 ug/m3
2021-07-16 16:00 10.51 ug/m3 N/A 90.43 ug/m3 6.61 ug/m3 ug/m3 30.03 C 43.19 % 1,004.88 mbar 3.73 m/s 259.17 Deg 1.84 ug/m3
2021-07-16 15:00 13.09 ug/m3 N/A 84.36 ug/m3 6.8 ug/m3 ug/m3 29.84 C 39.29 % 1,005.51 mbar 4.12 m/s 259.97 Deg 3.87 ug/m3
2021-07-16 14:00 8.98 ug/m3 N/A 87.73 ug/m3 7.63 ug/m3 ug/m3 29.38 C 44.71 % 1,005.87 mbar 4.6 m/s 210.4 Deg 2.29 ug/m3
2021-07-16 13:00 14.47 ug/m3 N/A 83.68 ug/m3 9.77 ug/m3 ug/m3 29.57 C 47.22 % 1,006.04 mbar 3.82 m/s 208.63 Deg 8.58 ug/m3
2021-07-16 12:00 8.14 ug/m3 N/A 85.02 ug/m3 13.9 ug/m3 ug/m3 28.45 C 69.15 % 1,006.17 mbar 3.88 m/s 144.02 Deg 2.23 ug/m3
2021-07-16 11:00 17.21 ug/m3 N/A 74.63 ug/m3 22.33 ug/m3 ug/m3 28.41 C 70.77 % 1,006.05 mbar 3.03 m/s 151.9 Deg 4.55 ug/m3
2021-07-16 10:00 15.92 ug/m3 N/A 70.25 ug/m3 40.26 ug/m3 ug/m3 28.48 C 65.52 % 1,006.04 mbar 1.44 m/s 242.8 Deg 2.28 ug/m3
2021-07-16 09:00 12.63 ug/m3 N/A 67.66 ug/m3 53.57 ug/m3 ug/m3 26.56 C 83.13 % 1,005.83 mbar 2.32 m/s 96.76 Deg 1.74 ug/m3
2021-07-16 08:00 20.15 ug/m3 N/A 58.48 ug/m3 63.26 ug/m3 ug/m3 25.92 C 87.55 % 1,005.95 mbar 2.56 m/s 144.45 Deg 5.33 ug/m3
2021-07-16 07:00 28.2 ug/m3 N/A 15.7 ug/m3 48.61 ug/m3 ug/m3 25.13 C 86.14 % 1,005.61 mbar 1.39 m/s 263.31 Deg 17.49 ug/m3
2021-07-16 06:00 22.63 ug/m3 N/A 15.94 ug/m3 28.72 ug/m3 ug/m3 24.2 C 88.96 % 1,005.54 mbar 1.14 m/s 301.25 Deg 8.34 ug/m3
2021-07-16 05:00 14.28 ug/m3 N/A 35.17 ug/m3 34.23 ug/m3 ug/m3 23.97 C 89.69 % 1,005.70 mbar 0.91 m/s 290.95 Deg 3.31 ug/m3
2021-07-16 04:00 10.04 ug/m3 N/A 52.66 ug/m3 23.01 ug/m3 ug/m3 24.19 C 87.66 % 1,005.54 mbar 1.32 m/s 296.65 Deg 2.33 ug/m3
2021-07-16 03:00 8.6 ug/m3 N/A 58.3 ug/m3 19.3 ug/m3 ug/m3 24.46 C 85.22 % 1,005.71 mbar 1.02 m/s 278.9 Deg 1.9 ug/m3
2021-07-16 02:00 9.66 ug/m3 N/A 61.24 ug/m3 26.18 ug/m3 ug/m3 24.77 C 83.24 % 1,005.97 mbar 1.38 m/s 289.07 Deg 1.88 ug/m3
2021-07-16 01:00 9.67 ug/m3 N/A 62.62 ug/m3 31.61 ug/m3 ug/m3 24.86 C 80.83 % 1,006.40 mbar 1.91 m/s 252.15 Deg 1.72 ug/m3
2021-07-16 00:00 11.3 ug/m3 N/A 65.74 ug/m3 22.27 ug/m3 ug/m3 25.04 C 73.75 % 1,006.64 mbar 1.82 m/s 299.35 Deg 1.68 ug/m3
2021-07-15 23:00 14.2 ug/m3 N/A 63.93 ug/m3 16.07 ug/m3 ug/m3 25.32 C 67.76 % 1,006.97 mbar 1.6 m/s 292.35 Deg 1.79 ug/m3
2021-07-15 22:00 14.29 ug/m3 N/A 65.31 ug/m3 22.8 ug/m3 ug/m3 25.87 C 62.31 % 1,007.25 mbar 1.56 m/s 295.35 Deg 1.6 ug/m3
2021-07-15 21:00 13.42 ug/m3 N/A 67.67 ug/m3 22.87 ug/m3 ug/m3 25.96 C 65.22 % 1,007.04 mbar 2.84 m/s 271.53 Deg 1.58 ug/m3
2021-07-15 20:00 13.11 ug/m3 N/A 67.63 ug/m3 25.34 ug/m3 ug/m3 26.11 C 67.62 % 1,006.74 mbar 2.64 m/s 295.98 Deg 1.55 ug/m3
2021-07-15 19:00 12.9 ug/m3 N/A 65.22 ug/m3 24.45 ug/m3 ug/m3 26.9 C 63.93 % 1,006.58 mbar 3.22 m/s 315.75 Deg 1.39 ug/m3
2021-07-15 18:00 14.48 ug/m3 N/A 68.81 ug/m3 12.97 ug/m3 ug/m3 28.16 C 58.43 % 1,006.49 mbar 3.3 m/s 312.63 Deg 1.53 ug/m3
2021-07-15 17:00 14.35 ug/m3 N/A 78.98 ug/m3 10.9 ug/m3 ug/m3 28.84 C 55.18 % 1,006.72 mbar 3.39 m/s 272.78 Deg 1.44 ug/m3
2021-07-15 16:00 13.89 ug/m3 N/A 81.61 ug/m3 12.01 ug/m3 ug/m3 30.05 C 43.3 % 1,006.96 mbar 2.9 m/s 260.77 Deg 1.77 ug/m3
2021-07-15 15:00 11.88 ug/m3 N/A 85.4 ug/m3 16.04 ug/m3 ug/m3 28.19 C 68.03 % 1,007.05 mbar 3.27 m/s 180.58 Deg 1.36 ug/m3
2021-07-15 14:00 10.33 ug/m3 N/A 82.26 ug/m3 24.95 ug/m3 ug/m3 28.29 C 69.33 % 1,007.21 mbar 3.4 m/s 129.45 Deg 1.37 ug/m3
2021-07-15 13:00 11 ug/m3 N/A 87.07 ug/m3 28.02 ug/m3 ug/m3 27.69 C 74.54 % 1,007.58 mbar 3.06 m/s 37.08 Deg 1.39 ug/m3
2021-07-15 12:00 10.28 ug/m3 N/A 81.58 ug/m3 31.1 ug/m3 ug/m3 27.05 C 80.41 % 1,007.95 mbar 2.06 m/s 102.62 Deg 1.1 ug/m3
2021-07-15 11:00 8.38 ug/m3 N/A 77.35 ug/m3 21.87 ug/m3 ug/m3 26.39 C 82.57 % 1,008.08 mbar 2.96 m/s 150.83 Deg 0.99 ug/m3
2021-07-15 10:00 7.16 ug/m3 N/A 72.65 ug/m3 22.53 ug/m3 ug/m3 26.24 C 82.42 % 1,007.84 mbar 2.57 m/s 143.65 Deg 0.97 ug/m3
2021-07-15 09:00 7.73 ug/m3 N/A 67.18 ug/m3 20.32 ug/m3 ug/m3 26.41 C 82.11 % 1,007.53 mbar 2.43 m/s 117.1 Deg 1.15 ug/m3
2021-07-15 08:00 9.36 ug/m3 N/A 59.53 ug/m3 28.42 ug/m3 ug/m3 25.82 C 85.26 % 1,007.56 mbar 2.17 m/s 101.23 Deg 1.73 ug/m3
2021-07-15 07:00 8.28 ug/m3 N/A 55.94 ug/m3 38.27 ug/m3 ug/m3 25.33 C 87.97 % 1,007.38 mbar 1.99 m/s 97.6 Deg 1.87 ug/m3
2021-07-15 06:00 8.48 ug/m3 N/A 52.6 ug/m3 48.79 ug/m3 ug/m3 24.92 C 90.66 % 1,006.89 mbar 1.38 m/s 90.78 Deg 2.06 ug/m3
2021-07-15 05:00 8.35 ug/m3 N/A 57.73 ug/m3 52.21 ug/m3 ug/m3 24.81 C 92.37 % 1,006.58 mbar 1.94 m/s 92.13 Deg 1.9 ug/m3
2021-07-15 04:00 8.6 ug/m3 N/A 65.57 ug/m3 69.52 ug/m3 ug/m3 25.05 C 92.48 % 1,006.43 mbar 1.71 m/s 94.57 Deg 1.82 ug/m3
2021-07-15 03:00 8.06 ug/m3 1.43 ug/m3 68.85 ug/m3 50.45 ug/m3 ug/m3 25.39 C 89.74 % 1,006.42 mbar 1.37 m/s 73.97 Deg 1.73 ug/m3
2021-07-15 02:00 9.82 ug/m3 1.4 ug/m3 56.21 ug/m3 34.34 ug/m3 ug/m3 25.61 C 83.99 % 1,006.58 mbar 1.33 m/s 177.2 Deg 2.11 ug/m3
2021-07-15 01:00 12.16 ug/m3 1.28 ug/m3 54.98 ug/m3 32.67 ug/m3 ug/m3 25.72 C 80.88 % 1,006.69 mbar 0.94 m/s 242.82 Deg 3.89 ug/m3
2021-07-15 00:00 11.61 ug/m3 1.27 ug/m3 58.83 ug/m3 38.27 ug/m3 ug/m3 26.06 C 78.54 % 1,006.91 mbar 1.42 m/s 283.45 Deg 2.54 ug/m3
2021-07-14 23:00 12.18 ug/m3 1.46 ug/m3 59.68 ug/m3 48.38 ug/m3 ug/m3 26.65 C 75.83 % 1,006.83 mbar 1.57 m/s 297.07 Deg 1.98 ug/m3
2021-07-14 22:00 13.75 ug/m3 1.62 ug/m3 61.57 ug/m3 52.26 ug/m3 ug/m3 27.03 C 74.08 % 1,006.81 mbar 1.89 m/s 291.67 Deg 1.94 ug/m3
2021-07-14 21:00 17.15 ug/m3 1.3 ug/m3 57.12 ug/m3 56.24 ug/m3 ug/m3 27.52 C 70.58 % 1,006.45 mbar 2.6 m/s 237 Deg 1.91 ug/m3
2021-07-14 20:00 15.6 ug/m3 1.66 ug/m3 62.87 ug/m3 62.11 ug/m3 ug/m3 28.34 C 68.65 % 1,005.83 mbar 2.09 m/s 257.9 Deg 1.63 ug/m3
2021-07-14 19:00 18.48 ug/m3 1.35 ug/m3 66.19 ug/m3 64.41 ug/m3 ug/m3 28.95 C 68.16 % 1,005.45 mbar 2.46 m/s 184.98 Deg 1.85 ug/m3
2021-07-14 18:00 15.74 ug/m3 1.39 ug/m3 77.6 ug/m3 38.32 ug/m3 ug/m3 30.03 C 61.96 % 1,005.31 mbar 2.58 m/s 268.78 Deg 1.63 ug/m3
2021-07-14 17:00 11.21 ug/m3 1.23 ug/m3 85.34 ug/m3 44.82 ug/m3 ug/m3 30.42 C 57.59 % 1,005.60 mbar 2.94 m/s 274.47 Deg 1.37 ug/m3
2021-07-14 16:00 9.31 ug/m3 1.33 ug/m3 84.02 ug/m3 49.9 ug/m3 ug/m3 29.68 C 71.89 % 1,005.96 mbar 2.7 m/s 143.4 Deg 1.28 ug/m3
2021-07-14 15:00 11.28 ug/m3 1.14 ug/m3 94.64 ug/m3 21.73 ug/m3 ug/m3 29.35 C 73.41 % 1,006.11 mbar 3.19 m/s 67.37 Deg 1.35 ug/m3
2021-07-14 14:00 8.72 ug/m3 1.48 ug/m3 92.41 ug/m3 14.78 ug/m3 ug/m3 30.41 C 63.22 % 1,005.93 mbar 3.42 m/s 143.62 Deg 1.18 ug/m3
2021-07-14 13:00 7.86 ug/m3 1.54 ug/m3 86.32 ug/m3 21.15 ug/m3 ug/m3 29.15 C 69.84 % 1,006.44 mbar 3.32 m/s 132.3 Deg 1.21 ug/m3
2021-07-14 12:00 9.75 ug/m3 1.84 ug/m3 86.04 ug/m3 31.73 ug/m3 ug/m3 28.76 C 76.25 % 1,006.75 mbar 3.37 m/s 187.98 Deg 1.35 ug/m3
2021-07-14 11:00 12.4 ug/m3 1.24 ug/m3 87.62 ug/m3 54.66 ug/m3 ug/m3 28.26 C 81.59 % 1,006.62 mbar 3.26 m/s 156 Deg 1.62 ug/m3
2021-07-14 10:00 15.89 ug/m3 1.46 ug/m3 84.27 ug/m3 74.52 ug/m3 ug/m3 28.34 C 80.7 % 1,006.44 mbar 2.5 m/s 102.97 Deg 1.91 ug/m3
2021-07-14 09:00 28.53 ug/m3 1.64 ug/m3 69.47 ug/m3 37.47 ug/m3 ug/m3 28.28 C 76.53 % 1,006.19 mbar 2.58 m/s 162.27 Deg 3.04 ug/m3
2021-07-14 08:00 27.1 ug/m3 1.32 ug/m3 65.73 ug/m3 37.17 ug/m3 ug/m3 27.87 C 75.26 % 1,006.11 mbar 0.99 m/s 272.55 Deg 3.28 ug/m3
2021-07-14 07:00 25.96 ug/m3 1.29 ug/m3 0 ug/m3 42.8 ug/m3 ug/m3 26.13 C 90.55 % 1,006.19 mbar 1.17 m/s 297.75 Deg 6.11 ug/m3
2021-07-14 06:00 19.83 ug/m3 1.21 ug/m3 0 ug/m3 28.16 ug/m3 ug/m3 25.47 C 93.33 % 1,005.96 mbar 1.11 m/s 293.92 Deg 3.25 ug/m3
2021-07-14 05:00 12.52 ug/m3 1.36 ug/m3 0 ug/m3 16.48 ug/m3 ug/m3 25.5 C 91.26 % 1,005.68 mbar 0.89 m/s 299.67 Deg 2.21 ug/m3
2021-07-14 04:00 8.84 ug/m3 1.32 ug/m3 0 ug/m3 18.43 ug/m3 ug/m3 25.48 C 92.66 % 1,005.52 mbar 1.12 m/s 292.37 Deg 1.73 ug/m3
2021-07-14 03:00 7.86 ug/m3 1.11 ug/m3 0 ug/m3 25.04 ug/m3 ug/m3 25.51 C 93.06 % 1,005.29 mbar 1.56 m/s 252.45 Deg 1.59 ug/m3
2021-07-14 02:00 8.44 ug/m3 1.4 ug/m3 0 ug/m3 34.36 ug/m3 ug/m3 25.54 C 93.18 % 1,005.39 mbar 1.21 m/s 249.7 Deg 1.67 ug/m3
2021-07-14 01:00 9.32 ug/m3 1.32 ug/m3 0 ug/m3 30.18 ug/m3 ug/m3 25.62 C 93.3 % 1,005.70 mbar 1.5 m/s 231.72 Deg 1.8 ug/m3
2021-07-14 00:00 9.65 ug/m3 1.22 ug/m3 0 ug/m3 45.54 ug/m3 ug/m3 25.86 C 92.4 % 1,005.58 mbar 2.07 m/s 219.8 Deg 1.54 ug/m3
2021-07-13 23:00 10.26 ug/m3 1.31 ug/m3 0 ug/m3 50.83 ug/m3 ug/m3 26.17 C 90.57 % 1,005.52 mbar 2.3 m/s 210.8 Deg 1.52 ug/m3
2021-07-13 22:00 9.28 ug/m3 1.32 ug/m3 0 ug/m3 57.25 ug/m3 ug/m3 26.48 C 88.45 % 1,005.49 mbar 2.13 m/s 209.15 Deg 1.33 ug/m3
2021-07-13 21:00 15.4 ug/m3 1.33 ug/m3 0 ug/m3 54.1 ug/m3 ug/m3 26.81 C 86.24 % 1,005.35 mbar 2.14 m/s 197.82 Deg 1.49 ug/m3
2021-07-13 20:00 9.9 ug/m3 1.33 ug/m3 0 ug/m3 53.46 ug/m3 ug/m3 26.98 C 86.02 % 1,004.93 mbar 2.56 m/s 170.98 Deg 1.14 ug/m3
2021-07-13 19:00 11.39 ug/m3 1.33 ug/m3 0 ug/m3 23.08 ug/m3 ug/m3 27.4 C 83.12 % 1,004.64 mbar 3.41 m/s 161.83 Deg 1.25 ug/m3
2021-07-13 18:00 10.91 ug/m3 1.27 ug/m3 0 ug/m3 7.03 ug/m3 ug/m3 28.59 C 71.05 % 1,004.83 mbar 2.88 m/s 184.48 Deg 1.23 ug/m3
2021-07-13 17:00 7.32 ug/m3 1.2 ug/m3 0 ug/m3 6.85 ug/m3 ug/m3 29.42 C 63.43 % 1,005.10 mbar 3.12 m/s 208.1 Deg 1.1 ug/m3
2021-07-13 16:00 6.81 ug/m3 1.22 ug/m3 0 ug/m3 7.59 ug/m3 ug/m3 29.69 C 63.12 % 1,005.68 mbar 3.79 m/s 221.23 Deg 1.12 ug/m3
2021-07-13 15:00 7.25 ug/m3 1.18 ug/m3 0 ug/m3 8.51 ug/m3 ug/m3 29.95 C 63.36 % 1,005.92 mbar 3.85 m/s 221.22 Deg 1.24 ug/m3
2021-07-13 14:00 7.73 ug/m3 1.32 ug/m3 0 ug/m3 9.57 ug/m3 ug/m3 29.41 C 68.71 % 1,005.82 mbar 4.49 m/s 206.87 Deg 1.32 ug/m3
2021-07-13 13:00 6.57 ug/m3 1.23 ug/m3 0 ug/m3 9.76 ug/m3 ug/m3 29.28 C 68.73 % 1,005.71 mbar 4.87 m/s 201.12 Deg 1.31 ug/m3
2021-07-13 12:00 6.76 ug/m3 1.06 ug/m3 0 ug/m3 12.43 ug/m3 ug/m3 29.14 C 69.11 % 1,006.11 mbar 4.7 m/s 212.87 Deg 1.37 ug/m3
2021-07-13 11:00 6.98 ug/m3 1.25 ug/m3 0 ug/m3 15.55 ug/m3 ug/m3 28.51 C 74.59 % 1,006.14 mbar 4.24 m/s 221.47 Deg 1.49 ug/m3
2021-07-13 10:00 6.95 ug/m3 1.3 ug/m3 0 ug/m3 20.61 ug/m3 ug/m3 27.76 C 83.27 % 1,006.18 mbar 4.4 m/s 222.23 Deg 1.62 ug/m3
2021-07-13 09:00 6.69 ug/m3 1.25 ug/m3 0 ug/m3 31.06 ug/m3 ug/m3 27.27 C 86.94 % 1,006.31 mbar 4.17 m/s 217.53 Deg 1.59 ug/m3
2021-07-13 08:00 7.86 ug/m3 1.2 ug/m3 0 ug/m3 36.79 ug/m3 ug/m3 26.61 C 92.45 % 1,006.36 mbar 3.78 m/s 207.08 Deg 1.67 ug/m3
2021-07-13 07:00 18.32 ug/m3 1.06 ug/m3 0 ug/m3 41.85 ug/m3 ug/m3 25.8 C 98.14 % 1,005.85 mbar 3.16 m/s 176.12 Deg 3.8 ug/m3
2021-07-13 06:00 12.58 ug/m3 1.19 ug/m3 0 ug/m3 37.86 ug/m3 ug/m3 25.14 C 99.87 % 1,005.49 mbar 2.42 m/s 175.97 Deg 3.33 ug/m3
2021-07-13 05:00 8.32 ug/m3 1.03 ug/m3 0 ug/m3 38.15 ug/m3 ug/m3 24.98 C 99.96 % 1,005.57 mbar 1.54 m/s 164.58 Deg 3.33 ug/m3
2021-07-13 04:00 6.7 ug/m3 0.83 ug/m3 0 ug/m3 35.39 ug/m3 ug/m3 25.27 C 99 % 1,006.24 mbar 0.55 m/s 159.38 Deg 2.72 ug/m3
2021-07-13 03:00 5.87 ug/m3 0.85 ug/m3 0 ug/m3 46.26 ug/m3 ug/m3 25.59 C 98.27 % 1,006.71 mbar 1.11 m/s 273.27 Deg 2.09 ug/m3
2021-07-13 02:00 6.95 ug/m3 1.18 ug/m3 0 ug/m3 32.15 ug/m3 ug/m3 25.49 C 97.55 % 1,006.56 mbar 1.55 m/s 222.6 Deg 2.41 ug/m3
2021-07-13 01:00 7.03 ug/m3 1.34 ug/m3 0 ug/m3 38.22 ug/m3 ug/m3 25.64 C 96.98 % 1,006.80 mbar 1.6 m/s 220.95 Deg 2.36 ug/m3
2021-07-13 00:00 7.36 ug/m3 1.25 ug/m3 0 ug/m3 55.14 ug/m3 ug/m3 25.8 C 96.02 % 1,007.18 mbar 1.35 m/s 229.42 Deg 2.12 ug/m3
2021-07-12 23:00 9.18 ug/m3 1.33 ug/m3 0 ug/m3 59.04 ug/m3 ug/m3 26.13 C 94.84 % 1,007.24 mbar 2.11 m/s 212.33 Deg 2.01 ug/m3
2021-07-12 22:00 13.81 ug/m3 1.13 ug/m3 0 ug/m3 53.79 ug/m3 ug/m3 26.3 C 93.01 % 1,006.94 mbar 2.46 m/s 188.22 Deg 2.25 ug/m3
2021-07-12 21:00 7.89 ug/m3 1.26 ug/m3 0 ug/m3 68.92 ug/m3 ug/m3 26.5 C 90.47 % 1,006.67 mbar 1.85 m/s 202.8 Deg 1.98 ug/m3
2021-07-12 20:00 8.13 ug/m3 1.34 ug/m3 0 ug/m3 55.29 ug/m3 ug/m3 26.77 C 89.24 % 1,006.24 mbar 2.47 m/s 199.55 Deg 1.89 ug/m3
2021-07-12 19:00 8.72 ug/m3 1.41 ug/m3 0 ug/m3 43.99 ug/m3 ug/m3 27.32 C 85.01 % 1,006.03 mbar 3.1 m/s 189.62 Deg 1.48 ug/m3
2021-07-12 18:00 9.92 ug/m3 1.47 ug/m3 0 ug/m3 32.86 ug/m3 ug/m3 27.96 C 80.72 % 1,005.83 mbar 3.46 m/s 184.95 Deg 1.46 ug/m3
2021-07-12 17:00 14.71 ug/m3 1.33 ug/m3 0 ug/m3 16.75 ug/m3 ug/m3 28.35 C 77.98 % 1,006.18 mbar 3.47 m/s 185.15 Deg 1.79 ug/m3
2021-07-12 16:00 18.75 ug/m3 1.45 ug/m3 0 ug/m3 8.45 ug/m3 ug/m3 28.7 C 77.53 % 1,006.52 mbar 4.12 m/s 156.98 Deg 2.1 ug/m3
2021-07-12 15:00 9.04 ug/m3 1.34 ug/m3 0 ug/m3 8.84 ug/m3 ug/m3 29.13 C 70.56 % 1,006.77 mbar 3.73 m/s 179.33 Deg 1.35 ug/m3
2021-07-12 14:00 8.42 ug/m3 1.49 ug/m3 0 ug/m3 8.71 ug/m3 ug/m3 28.51 C 77 % 1,006.99 mbar 4.08 m/s 171.1 Deg 1.38 ug/m3
2021-07-12 13:00 9.66 ug/m3 1.53 ug/m3 0 ug/m3 11.84 ug/m3 ug/m3 28.02 C 80.41 % 1,007.23 mbar 4.34 m/s 179.37 Deg 1.47 ug/m3
2021-07-12 12:00 11.86 ug/m3 1.46 ug/m3 0 ug/m3 16.04 ug/m3 ug/m3 28.14 C 79.33 % 1,007.55 mbar 4.12 m/s 177.82 Deg 1.59 ug/m3
2021-07-12 11:00 9.21 ug/m3 1.22 ug/m3 0 ug/m3 22.22 ug/m3 ug/m3 27.36 C 82.96 % 1,007.46 mbar 4.15 m/s 158 Deg 1.5 ug/m3
2021-07-12 10:00 6.34 ug/m3 1.26 ug/m3 0 ug/m3 20.09 ug/m3 ug/m3 26.81 C 85.14 % 1,007.26 mbar 4.05 m/s 159.33 Deg 1.35 ug/m3
2021-07-12 09:00 8.55 ug/m3 1.51 ug/m3 81.21 ug/m3 23.8 ug/m3 ug/m3 26.71 C 85.71 % 1,006.97 mbar 3.4 m/s 169.25 Deg 1.52 ug/m3
2021-07-12 08:00 9.14 ug/m3 1.2 ug/m3 70.64 ug/m3 39.66 ug/m3 ug/m3 26.45 C 83.7 % 1,006.76 mbar 2.83 m/s 140.03 Deg 1.7 ug/m3
2021-07-12 07:00 13.67 ug/m3 1.36 ug/m3 52.21 ug/m3 55.4 ug/m3 ug/m3 25.39 C 93.16 % 1,006.60 mbar 2.42 m/s 128.4 Deg 2.86 ug/m3
2021-07-12 06:00 11.32 ug/m3 1.32 ug/m3 53.65 ug/m3 43.13 ug/m3 ug/m3 24.51 C 95.22 % 1,006.55 mbar 1.23 m/s 103.9 Deg 2.78 ug/m3
2021-07-12 05:00 17.01 ug/m3 1.34 ug/m3 45.8 ug/m3 35.2 ug/m3 ug/m3 24.49 C 93.58 % 1,006.42 mbar 0.98 m/s 75.88 Deg 3.21 ug/m3
2021-07-12 04:00 14.04 ug/m3 1.42 ug/m3 48.88 ug/m3 42.4 ug/m3 ug/m3 24.4 C 93.14 % 1,006.44 mbar 0.95 m/s 91.68 Deg 2.58 ug/m3
2021-07-12 03:00 8.98 ug/m3 1.4 ug/m3 62.93 ug/m3 45.78 ug/m3 ug/m3 24.67 C 91.34 % 1,006.61 mbar 0.67 m/s 216.33 Deg 2.05 ug/m3
2021-07-12 02:00 11.63 ug/m3 1.32 ug/m3 59.99 ug/m3 38.81 ug/m3 ug/m3 24.88 C 88.89 % 1,006.72 mbar 0.95 m/s 240 Deg 2.22 ug/m3
2021-07-12 01:00 15.05 ug/m3 1.5 ug/m3 58.99 ug/m3 55.31 ug/m3 ug/m3 25.24 C 87.17 % 1,006.95 mbar 1.09 m/s 257.85 Deg 2.44 ug/m3
2021-07-12 00:00 15.53 ug/m3 1.5 ug/m3 53.43 ug/m3 48.74 ug/m3 ug/m3 25.42 C 85.55 % 1,006.81 mbar 1.07 m/s 253.82 Deg 2.4 ug/m3
2021-07-11 23:00 12.95 ug/m3 1.69 ug/m3 61.89 ug/m3 37.62 ug/m3 ug/m3 25.81 C 78.62 % 1,006.95 mbar 1.31 m/s 258.72 Deg 2.08 ug/m3
2021-07-11 22:00 14.35 ug/m3 1.41 ug/m3 63.23 ug/m3 41.41 ug/m3 ug/m3 26.07 C 76.68 % 1,007.08 mbar 1.04 m/s 220.4 Deg 2.19 ug/m3
2021-07-11 21:00 26.84 ug/m3 1.5 ug/m3 53.16 ug/m3 42.1 ug/m3 ug/m3 26.72 C 75.86 % 1,006.81 mbar 0.98 m/s 194.7 Deg 2.75 ug/m3
2021-07-11 20:00 23.02 ug/m3 1.61 ug/m3 59.48 ug/m3 35.83 ug/m3 ug/m3 27.31 C 72.67 % 1,006.36 mbar 1.57 m/s 198.57 Deg 1.91 ug/m3
2021-07-11 19:00 15.85 ug/m3 1.71 ug/m3 80.5 ug/m3 29.23 ug/m3 ug/m3 27.59 C 71.14 % 1,006.09 mbar 2.89 m/s 222.32 Deg 1.3 ug/m3
2021-07-11 18:00 11.61 ug/m3 1.56 ug/m3 91.24 ug/m3 12.46 ug/m3 ug/m3 27.88 C 62.12 % 1,005.87 mbar 3.35 m/s 180.95 Deg 1.27 ug/m3
2021-07-11 17:00 7.92 ug/m3 1.55 ug/m3 92.5 ug/m3 5.99 ug/m3 ug/m3 28.09 C 57.15 % 1,005.79 mbar 3.43 m/s 105.33 Deg 1.12 ug/m3
2021-07-11 16:00 7.27 ug/m3 1.67 ug/m3 96.82 ug/m3 6.62 ug/m3 ug/m3 28.61 C 52.71 % 1,005.77 mbar 3.51 m/s 89.68 Deg 1.04 ug/m3
2021-07-11 15:00 6.51 ug/m3 1.47 ug/m3 94.43 ug/m3 7.49 ug/m3 ug/m3 28.98 C 45.38 % 1,005.81 mbar 3.46 m/s 83.23 Deg 0.95 ug/m3
2021-07-11 14:00 6.05 ug/m3 1.64 ug/m3 93.99 ug/m3 8.06 ug/m3 ug/m3 28.92 C 43.07 % 1,005.78 mbar 3.98 m/s 38.42 Deg 0.9 ug/m3
2021-07-11 13:00 8.31 ug/m3 1.48 ug/m3 89.9 ug/m3 8.52 ug/m3 ug/m3 28.67 C 47.91 % 1,006.01 mbar 4.15 m/s 83.82 Deg 1.15 ug/m3
2021-07-11 12:00 9.09 ug/m3 1.43 ug/m3 84.36 ug/m3 11.58 ug/m3 ug/m3 28.49 C 53.15 % 1,006.12 mbar 4.06 m/s 110.97 Deg 1.28 ug/m3
2021-07-11 11:00 12.83 ug/m3 1.48 ug/m3 86.71 ug/m3 18.22 ug/m3 ug/m3 28.66 C 55.39 % 1,006.00 mbar 3.79 m/s 156.33 Deg 1.74 ug/m3
2021-07-11 10:00 11.29 ug/m3 1.51 ug/m3 83.94 ug/m3 27.65 ug/m3 ug/m3 27.79 C 63.16 % 1,005.72 mbar 3.96 m/s 194.18 Deg 1.42 ug/m3
2021-07-11 09:00 11.35 ug/m3 1.38 ug/m3 73.59 ug/m3 21.26 ug/m3 ug/m3 26.77 C 77.05 % 1,005.28 mbar 4.21 m/s 131.87 Deg 1.49 ug/m3
2021-07-11 08:00 10.14 ug/m3 1.57 ug/m3 64.56 ug/m3 14.77 ug/m3 ug/m3 26.02 C 79.67 % 1,005.06 mbar 4.2 m/s 53.7 Deg 1.8 ug/m3
2021-07-11 07:00 7.89 ug/m3 1.15 ug/m3 65.81 ug/m3 19.91 ug/m3 ug/m3 25.66 C 81.83 % 1,004.88 mbar 3.5 m/s 48.75 Deg 1.86 ug/m3
2021-07-11 06:00 9.17 ug/m3 1.31 ug/m3 63.76 ug/m3 21.82 ug/m3 ug/m3 25.18 C 83.67 % 1,004.53 mbar 2.12 m/s 54.37 Deg 2.07 ug/m3
2021-07-11 05:00 9.55 ug/m3 1.18 ug/m3 61.82 ug/m3 34.15 ug/m3 ug/m3 24.64 C 84.69 % 1,004.18 mbar 1.42 m/s 57.43 Deg 2.26 ug/m3
2021-07-11 04:00 11.61 ug/m3 1.38 ug/m3 49.27 ug/m3 37.36 ug/m3 ug/m3 24.51 C 90.21 % 1,003.98 mbar 1.73 m/s 38.52 Deg 2.64 ug/m3
2021-07-11 03:00 11 ug/m3 1.3 ug/m3 41.18 ug/m3 26.42 ug/m3 ug/m3 24.73 C 89.2 % 1,004.06 mbar 1.07 m/s 163.03 Deg 2.45 ug/m3
2021-07-11 02:00 9.36 ug/m3 1.46 ug/m3 56.35 ug/m3 20 ug/m3 ug/m3 24.82 C 87.68 % 1,004.27 mbar 1.72 m/s 310.27 Deg 2.16 ug/m3
2021-07-11 01:00 10.85 ug/m3 1.78 ug/m3 61.47 ug/m3 25.48 ug/m3 ug/m3 25.09 C 84.13 % 1,004.43 mbar 2.1 m/s 288.68 Deg 2.13 ug/m3
2021-07-11 00:00 12.2 ug/m3 1.62 ug/m3 56.07 ug/m3 27.87 ug/m3 ug/m3 24.59 C 82.42 % 1,005.10 mbar 1.29 m/s 225.1 Deg 2.08 ug/m3
2021-07-10 23:00 13.04 ug/m3 1.4 ug/m3 60.18 ug/m3 31.37 ug/m3 ug/m3 24.88 C 79.81 % 1,005.50 mbar 1.19 m/s 207.08 Deg 1.97 ug/m3
2021-07-10 22:00 12.34 ug/m3 1.43 ug/m3 70.64 ug/m3 29.22 ug/m3 ug/m3 25.44 C 78.84 % 1,005.42 mbar 1.46 m/s 291.13 Deg 1.72 ug/m3
2021-07-10 21:00 15.3 ug/m3 1.53 ug/m3 72.7 ug/m3 31.03 ug/m3 ug/m3 25.75 C 78.49 % 1,005.20 mbar 1.76 m/s 281.7 Deg 1.84 ug/m3
2021-07-10 20:00 23.03 ug/m3 1.55 ug/m3 59.06 ug/m3 48.42 ug/m3 ug/m3 26.51 C 77.17 % 1,004.76 mbar 2.27 m/s 245.77 Deg 1.98 ug/m3
2021-07-10 19:00 16.58 ug/m3 1.56 ug/m3 72.78 ug/m3 46.38 ug/m3 ug/m3 27.24 C 75.5 % 1,004.56 mbar 3.65 m/s 173.8 Deg 1.57 ug/m3
2021-07-10 18:00 14.86 ug/m3 1.42 ug/m3 81.3 ug/m3 44.05 ug/m3 ug/m3 28.63 C 67.29 % 1,004.50 mbar 3.32 m/s 149.87 Deg 1.46 ug/m3
2021-07-10 17:00 11.92 ug/m3 1.78 ug/m3 92.78 ug/m3 19.23 ug/m3 ug/m3 28.96 C 64.9 % 1,004.77 mbar 3.74 m/s 154.35 Deg 1.29 ug/m3
2021-07-10 16:00 10.04 ug/m3 1.56 ug/m3 95.18 ug/m3 7.64 ug/m3 ug/m3 30.2 C 45.64 % 1,004.99 mbar 4.07 m/s 166.11 Deg 1.12 ug/m3
2021-07-10 15:00 11.22 ug/m3 1.52 ug/m3 98.3 ug/m3 8.56 ug/m3 ug/m3 31.81 C 44.21 % 1,005.29 mbar 3.8 m/s 152.8 Deg 1.17 ug/m3
2021-07-10 14:00 18.47 ug/m3 1.63 ug/m3 89.88 ug/m3 12.03 ug/m3 ug/m3 30.61 C 58.61 % 1,005.92 mbar 3.05 m/s 141.08 Deg 1.58 ug/m3
2021-07-10 13:00 13.67 ug/m3 1.62 ug/m3 89.97 ug/m3 16.69 ug/m3 ug/m3 31.21 C 47.79 % 1,006.35 mbar 2.12 m/s 192.75 Deg 2.16 ug/m3
2021-07-10 12:00 13.94 ug/m3 1.32 ug/m3 86.75 ug/m3 17.21 ug/m3 ug/m3 29.24 C 66.5 % 1,006.66 mbar 2.98 m/s 88.9 Deg 1.56 ug/m3
2021-07-10 11:00 13.18 ug/m3 1.72 ug/m3 83.66 ug/m3 18.19 ug/m3 ug/m3 28.74 C 67.78 % 1,006.83 mbar 3.38 m/s 152.7 Deg 1.58 ug/m3
2021-07-10 10:00 15.65 ug/m3 1.64 ug/m3 76.31 ug/m3 25.93 ug/m3 ug/m3 28.77 C 68.55 % 1,006.88 mbar 3.42 m/s 169.98 Deg 1.84 ug/m3
2021-07-10 09:00 17.03 ug/m3 1.36 ug/m3 67.61 ug/m3 27.47 ug/m3 ug/m3 28.55 C 69.37 % 1,006.71 mbar 3.66 m/s 186.8 Deg 1.94 ug/m3
2021-07-10 08:00 18.55 ug/m3 1.34 ug/m3 54.27 ug/m3 23.02 ug/m3 ug/m3 28.19 C 73.49 % 1,006.47 mbar 2.76 m/s 288.48 Deg 2.44 ug/m3
2021-07-10 07:00 17.71 ug/m3 1.36 ug/m3 43.42 ug/m3 29.96 ug/m3 ug/m3 27.27 C 77.59 % 1,006.25 mbar 2.73 m/s 272.88 Deg 3.14 ug/m3
2021-07-10 06:00 12.5 ug/m3 1.31 ug/m3 45.35 ug/m3 48.82 ug/m3 ug/m3 26.39 C 86.79 % 1,005.98 mbar 1.7 m/s 278.43 Deg 2.43 ug/m3
2021-07-10 05:00 10.24 ug/m3 1.47 ug/m3 47.57 ug/m3 43.15 ug/m3 ug/m3 26.11 C 89.19 % 1,005.99 mbar 1.14 m/s 250.63 Deg 2.03 ug/m3
2021-07-10 04:00 8.21 ug/m3 1.45 ug/m3 56.67 ug/m3 26.57 ug/m3 ug/m3 26.38 C 87.19 % 1,006.07 mbar 1.94 m/s 290.72 Deg 1.7 ug/m3
2021-07-10 03:00 7.35 ug/m3 1.38 ug/m3 58.08 ug/m3 32.07 ug/m3 ug/m3 26.45 C 87.18 % 1,006.31 mbar 2.75 m/s 291.92 Deg 1.53 ug/m3
2021-07-10 02:00 8.29 ug/m3 1.25 ug/m3 58 ug/m3 46.13 ug/m3 ug/m3 26.67 C 85.57 % 1,006.76 mbar 2.25 m/s 291.93 Deg 1.74 ug/m3
2021-07-10 01:00 8.83 ug/m3 1.38 ug/m3 56.98 ug/m3 41.12 ug/m3 ug/m3 26.9 C 85.13 % 1,007.13 mbar 2.65 m/s 290.25 Deg 1.78 ug/m3
2021-07-10 00:00 10.24 ug/m3 1.63 ug/m3 56.56 ug/m3 63.1 ug/m3 ug/m3 27.14 C 83.73 % 1,007.56 mbar 1.87 m/s 287.45 Deg 1.81 ug/m3
2021-07-09 23:00 11.17 ug/m3 1.41 ug/m3 58.7 ug/m3 78.62 ug/m3 ug/m3 27.07 C 86.07 % 1,007.85 mbar 2.15 m/s 283.38 Deg 1.67 ug/m3
2021-07-09 22:00 12.03 ug/m3 1.78 ug/m3 71.68 ug/m3 65.76 ug/m3 ug/m3 27.57 C 80.7 % 1,007.91 mbar 2.31 m/s 291.93 Deg 1.49 ug/m3
2021-07-09 21:00 13.84 ug/m3 1.66 ug/m3 76.59 ug/m3 75.99 ug/m3 ug/m3 28.36 C 71.29 % 1,007.57 mbar 2.44 m/s 300.52 Deg 1.52 ug/m3
2021-07-09 20:00 15.02 ug/m3 1.68 ug/m3 74.68 ug/m3 67.02 ug/m3 ug/m3 28.64 C 71.5 % 1,007.26 mbar 2.88 m/s 301.8 Deg 1.48 ug/m3
2021-07-09 19:00 16.31 ug/m3 1.85 ug/m3 75.79 ug/m3 53.45 ug/m3 ug/m3 29.85 C 62.05 % 1,007.47 mbar 2.9 m/s 300.03 Deg 1.47 ug/m3
2021-07-09 18:00 15.77 ug/m3 1.76 ug/m3 73.03 ug/m3 36.53 ug/m3 ug/m3 31.76 C 44.28 % 1,007.54 mbar 3.83 m/s 309.17 Deg 1.53 ug/m3
2021-07-09 17:00 14.2 ug/m3 1.68 ug/m3 76.92 ug/m3 36.77 ug/m3 ug/m3 32.16 C 42.43 % 1,008.01 mbar 3.26 m/s 304.92 Deg 1.46 ug/m3
2021-07-09 16:00 14.45 ug/m3 1.87 ug/m3 73.53 ug/m3 38.2 ug/m3 ug/m3 31.97 C 47.53 % 1,008.67 mbar 3.59 m/s 295.22 Deg 1.75 ug/m3
2021-07-09 15:00 13.26 ug/m3 1.71 ug/m3 70.3 ug/m3 33.05 ug/m3 ug/m3 32.29 C 46.6 % 1,009.01 mbar 3.65 m/s 299.8 Deg 1.73 ug/m3
2021-07-09 14:00 13.77 ug/m3 1.74 ug/m3 72.43 ug/m3 18.67 ug/m3 ug/m3 33.08 C 40.55 % 1,009.13 mbar 3.57 m/s 289.35 Deg 1.62 ug/m3
2021-07-09 13:00 13.38 ug/m3 1.89 ug/m3 74.9 ug/m3 16.62 ug/m3 ug/m3 32.85 C 39.13 % 1,009.45 mbar 2.92 m/s 292.18 Deg 1.59 ug/m3
2021-07-09 12:00 14.58 ug/m3 N/A 72.99 ug/m3 11.23 ug/m3 ug/m3 33.29 C 36.86 % 1,009.52 mbar 3.41 m/s 289.12 Deg 1.63 ug/m3
2021-07-09 11:00 20.62 ug/m3 N/A 69.74 ug/m3 10.59 ug/m3 ug/m3 33.95 C 31.43 % 1,009.61 mbar 2.35 m/s 283.6 Deg 2.2 ug/m3
2021-07-09 10:00 21.58 ug/m3 N/A 67.37 ug/m3 15.88 ug/m3 ug/m3 33.09 C 32.29 % 1,009.74 mbar 2.16 m/s 295.53 Deg 2.43 ug/m3
2021-07-09 09:00 22.51 ug/m3 N/A 62.37 ug/m3 23.74 ug/m3 ug/m3 31.47 C 43.91 % 1,009.77 mbar 2.12 m/s 294.85 Deg 2.91 ug/m3
2021-07-09 08:00 21.41 ug/m3 N/A 58.57 ug/m3 40.59 ug/m3 ug/m3 28.99 C 63.17 % 1,009.97 mbar 1.99 m/s 286.43 Deg 2.61 ug/m3
2021-07-09 07:00 23.64 ug/m3 N/A 48.19 ug/m3 18.59 ug/m3 ug/m3 27.08 C 80.83 % 1,010.13 mbar 2.33 m/s 298.76 Deg 3.64 ug/m3
2021-07-09 06:00 27.04 ug/m3 N/A 31.4 ug/m3 10.13 ug/m3 ug/m3 26.31 C 76.96 % 1,010.15 mbar 1.84 m/s 298.77 Deg 5.11 ug/m3
2021-07-09 05:00 17.7 ug/m3 N/A 42.28 ug/m3 N/A ug/m3 26.4 C 75.58 % 1,009.85 mbar 1.69 m/s 290.73 Deg 2.97 ug/m3
2021-07-09 04:00 N/A N/A 56.71 ug/m3 N/A ug/m3 26.86 C 65.13 % 1,009.59 mbar 1.55 m/s 277.6 Deg N/A
2021-07-09 03:00 N/A N/A 44.75 ug/m3 N/A ug/m3 26.53 C 65.88 % 1,009.65 mbar 1.1 m/s 255.89 Deg N/A
2021-07-09 02:00 12.41 ug/m3 N/A 34.14 ug/m3 20.4 ug/m3 ug/m3 26.74 C 76.15 % 1,010.05 mbar 1.01 m/s 283.88 Deg 2.6 ug/m3
2021-07-09 01:00 13.43 ug/m3 N/A 51.89 ug/m3 32.75 ug/m3 ug/m3 26.64 C 83.29 % 1,010.46 mbar 0.91 m/s 271 Deg 2.57 ug/m3
2021-07-09 00:00 15.85 ug/m3 N/A 55.56 ug/m3 41.16 ug/m3 ug/m3 27.02 C 85.81 % 1,010.86 mbar 1.06 m/s 264.92 Deg 2.23 ug/m3
2021-07-08 23:00 18.59 ug/m3 N/A 57.64 ug/m3 13.82 ug/m3 ug/m3 27.79 C 77.04 % 1,011.06 mbar 2.34 m/s 223.73 Deg 2.02 ug/m3
2021-07-08 22:00 20.16 ug/m3 N/A 68.67 ug/m3 5.2 ug/m3 ug/m3 28.66 C 58.9 % 1,010.71 mbar 1.78 m/s 296.67 Deg 2.16 ug/m3
2021-07-08 21:00 25.7 ug/m3 N/A 55.36 ug/m3 7.66 ug/m3 ug/m3 28.9 C 61.57 % 1,010.27 mbar 1.4 m/s 273.83 Deg 2.32 ug/m3
2021-07-08 20:00 18.35 ug/m3 1.62 ug/m3 64.49 ug/m3 12.56 ug/m3 ug/m3 28.81 C 67.18 % 1,009.78 mbar 1.47 m/s 266.29 Deg 1.87 ug/m3
2021-07-08 13:00 40.15 ug/m3 1.66 ug/m3 25.89 ug/m3 13 ug/m3 ug/m3 30.71 C 59.65 % 1,010.35 mbar 2.09 m/s 129.93 Deg 6.79 ug/m3
2021-07-08 12:00 33.45 ug/m3 1.63 ug/m3 45.15 ug/m3 20.69 ug/m3 ug/m3 31.36 C 51.68 % 1,010.44 mbar 2.23 m/s 102.68 Deg 4.71 ug/m3
2021-07-08 11:00 24.98 ug/m3 1.52 ug/m3 73.99 ug/m3 31.76 ug/m3 ug/m3 30.03 C 65.96 % 1,010.53 mbar 3.21 m/s 206.32 Deg 2.99 ug/m3
2021-07-08 10:00 29.07 ug/m3 1.97 ug/m3 66.77 ug/m3 57.18 ug/m3 ug/m3 29.97 C 68.21 % 1,010.65 mbar 2.69 m/s 149.12 Deg 3.54 ug/m3
2021-07-08 09:00 51.35 ug/m3 1.89 ug/m3 34.02 ug/m3 41.85 ug/m3 ug/m3 29.81 C 73.99 % 1,010.51 mbar 1.75 m/s 182.85 Deg 15.63 ug/m3
2021-07-08 08:00 28.81 ug/m3 1.67 ug/m3 40.07 ug/m3 56.87 ug/m3 ug/m3 28.24 C 77.52 % 1,009.68 mbar 1.2 m/s 217.9 Deg 5.44 ug/m3
2021-07-08 07:00 22.34 ug/m3 1.52 ug/m3 36.58 ug/m3 49.25 ug/m3 ug/m3 26.41 C 93.64 % 1,008.95 mbar 0.92 m/s 214 Deg 5.19 ug/m3
2021-07-08 06:00 20.25 ug/m3 1.47 ug/m3 32.4 ug/m3 40.74 ug/m3 ug/m3 25.6 C 94.48 % 1,008.75 mbar 0.54 m/s 123.88 Deg 4.55 ug/m3
2021-07-08 05:00 20.78 ug/m3 1.48 ug/m3 33.24 ug/m3 20.79 ug/m3 ug/m3 25.85 C 90.95 % 1,008.83 mbar 0.91 m/s 185.98 Deg 3.98 ug/m3
2021-07-08 04:00 13.72 ug/m3 1.73 ug/m3 44.35 ug/m3 19.28 ug/m3 ug/m3 25.99 C 88.1 % 1,008.92 mbar 1.06 m/s 302.95 Deg 2.68 ug/m3
2021-07-08 03:00 10.25 ug/m3 1.57 ug/m3 52.21 ug/m3 29.64 ug/m3 ug/m3 26.2 C 84.77 % 1,009.08 mbar 1.36 m/s 302.15 Deg 2.26 ug/m3
2021-07-08 02:00 9.37 ug/m3 1.52 ug/m3 59.04 ug/m3 35.14 ug/m3 ug/m3 26.33 C 84.69 % 1,009.06 mbar 1.3 m/s 294.98 Deg 2.1 ug/m3
2021-07-08 01:00 9.92 ug/m3 1.52 ug/m3 63.39 ug/m3 40.7 ug/m3 ug/m3 26.28 C 85.26 % 1,009.03 mbar 1.42 m/s 255.92 Deg 2.16 ug/m3
2021-07-08 00:00 12.43 ug/m3 1.61 ug/m3 58.33 ug/m3 41.57 ug/m3 ug/m3 26.44 C 84.14 % 1,009.28 mbar 1.29 m/s 244.05 Deg 2.2 ug/m3
2021-07-07 23:00 10.26 ug/m3 1.61 ug/m3 60.08 ug/m3 52.08 ug/m3 ug/m3 26.62 C 83.39 % 1,009.08 mbar 1.9 m/s 208.2 Deg 1.87 ug/m3
2021-07-07 22:00 11.86 ug/m3 1.82 ug/m3 62.19 ug/m3 65.7 ug/m3 ug/m3 26.92 C 80.03 % 1,008.90 mbar 1.79 m/s 201.57 Deg 1.96 ug/m3
2021-07-07 21:00 12.6 ug/m3 1.96 ug/m3 70.84 ug/m3 50.02 ug/m3 ug/m3 27.36 C 72.55 % 1,008.56 mbar 1.39 m/s 208.42 Deg 1.8 ug/m3
2021-07-07 20:00 11.13 ug/m3 1.7 ug/m3 81.68 ug/m3 25.89 ug/m3 ug/m3 28.16 C 62.13 % 1,007.97 mbar 1.87 m/s 222.72 Deg 1.47 ug/m3
2021-07-07 19:00 9.66 ug/m3 1.77 ug/m3 90.57 ug/m3 15.36 ug/m3 ug/m3 29.26 C 53.9 % 1,007.56 mbar 2.3 m/s 222.45 Deg 1.21 ug/m3
2021-07-07 18:00 9.02 ug/m3 1.8 ug/m3 93.22 ug/m3 11.15 ug/m3 ug/m3 29.86 C 53.52 % 1,007.28 mbar 2.61 m/s 221.53 Deg 1.21 ug/m3
2021-07-07 17:00 8.65 ug/m3 1.55 ug/m3 100.7 ug/m3 7.29 ug/m3 ug/m3 29.87 C 60 % 1,007.36 mbar 3.27 m/s 213.18 Deg 1.24 ug/m3
2021-07-07 16:00 9.52 ug/m3 1.79 ug/m3 101.97 ug/m3 6.67 ug/m3 ug/m3 30 C 62.41 % 1,007.62 mbar 3.78 m/s 205.38 Deg 1.26 ug/m3
2021-07-07 15:00 10.28 ug/m3 1.67 ug/m3 102.44 ug/m3 4.22 ug/m3 ug/m3 30.43 C 58.1 % 1,007.63 mbar 4.21 m/s 196.17 Deg 1.28 ug/m3
2021-07-07 14:00 17.42 ug/m3 1.81 ug/m3 96.96 ug/m3 3.5 ug/m3 ug/m3 29.79 C 61.81 % 1,007.84 mbar 4.52 m/s 169.58 Deg 1.63 ug/m3
2021-07-07 13:00 22.44 ug/m3 1.87 ug/m3 95.06 ug/m3 4.14 ug/m3 ug/m3 29.45 C 65.3 % 1,007.70 mbar 4.53 m/s 151.13 Deg 1.84 ug/m3
2021-07-07 12:00 22.58 ug/m3 1.68 ug/m3 88.64 ug/m3 5.53 ug/m3 ug/m3 29.76 C 55.9 % 1,007.70 mbar 3.97 m/s 156.53 Deg 1.91 ug/m3
2021-07-07 11:00 15.8 ug/m3 1.73 ug/m3 90.29 ug/m3 8.3 ug/m3 ug/m3 30.3 C 47.34 % 1,007.40 mbar 2.95 m/s 149.62 Deg 1.96 ug/m3
2021-07-07 10:00 12.25 ug/m3 1.78 ug/m3 88.97 ug/m3 13.85 ug/m3 ug/m3 29.48 C 55.97 % 1,007.25 mbar 2.39 m/s 128.93 Deg 1.35 ug/m3
2021-07-07 09:00 11.47 ug/m3 1.65 ug/m3 88.08 ug/m3 24.95 ug/m3 ug/m3 29.09 C 60.12 % 1,006.87 mbar 1.8 m/s 110.3 Deg 1.51 ug/m3
2021-07-07 08:00 14.73 ug/m3 1.65 ug/m3 77.36 ug/m3 40.95 ug/m3 ug/m3 27.23 C 74.64 % 1,006.75 mbar 1.64 m/s 82.13 Deg 2.24 ug/m3
2021-07-07 07:00 17.79 ug/m3 1.36 ug/m3 69.02 ug/m3 53.38 ug/m3 ug/m3 25.51 C 93.24 % 1,006.45 mbar 1.56 m/s 41.38 Deg 2.85 ug/m3
2021-07-07 06:00 16.56 ug/m3 1.44 ug/m3 65.37 ug/m3 49.69 ug/m3 ug/m3 24.86 C 97.12 % 1,006.13 mbar 1.43 m/s 32.25 Deg 2.61 ug/m3
2021-07-07 05:00 14.29 ug/m3 1.47 ug/m3 54.7 ug/m3 35.98 ug/m3 ug/m3 24.37 C 94 % 1,006.13 mbar 0.75 m/s 100.9 Deg 2.66 ug/m3
2021-07-07 04:00 11.48 ug/m3 1.49 ug/m3 70.09 ug/m3 30.77 ug/m3 ug/m3 24.94 C 93.03 % 1,006.28 mbar 0.92 m/s 209.12 Deg 2.07 ug/m3
2021-07-07 03:00 10.11 ug/m3 1.61 ug/m3 81.18 ug/m3 20.09 ug/m3 ug/m3 25.29 C 89.76 % 1,006.30 mbar 1.37 m/s 227 Deg 1.85 ug/m3
2021-07-07 02:00 13.9 ug/m3 1.58 ug/m3 75.94 ug/m3 20.72 ug/m3 ug/m3 25.48 C 83.81 % 1,006.52 mbar 0.82 m/s 99.03 Deg 2.14 ug/m3
2021-07-07 01:00 13.62 ug/m3 1.49 ug/m3 80.76 ug/m3 30.17 ug/m3 ug/m3 25.66 C 78.98 % 1,006.58 mbar 0.75 m/s 279.53 Deg 2.01 ug/m3
2021-07-07 00:00 16.54 ug/m3 1.44 ug/m3 82.38 ug/m3 45.13 ug/m3 ug/m3 25.56 C 80.96 % 1,006.78 mbar 0.92 m/s 259.4 Deg 2.03 ug/m3
2021-07-06 23:00 14.53 ug/m3 1.7 ug/m3 78.25 ug/m3 46.21 ug/m3 ug/m3 25.46 C 83.94 % 1,006.66 mbar 0.67 m/s 219.2 Deg 2.04 ug/m3
2021-07-06 22:00 11.24 ug/m3 1.56 ug/m3 86.75 ug/m3 35.75 ug/m3 ug/m3 25.43 C 84.14 % 1,006.48 mbar 0.75 m/s 147.08 Deg 1.91 ug/m3
2021-07-06 21:00 10.83 ug/m3 1.62 ug/m3 95.63 ug/m3 48.72 ug/m3 ug/m3 25.7 C 82.94 % 1,006.11 mbar 0.99 m/s 116.02 Deg 1.65 ug/m3
2021-07-06 20:00 11.77 ug/m3 1.76 ug/m3 104.79 ug/m3 39.44 ug/m3 ug/m3 26.27 C 78.68 % 1,005.74 mbar 1.49 m/s 108.72 Deg 1.51 ug/m3
2021-07-06 19:00 10.36 ug/m3 1.68 ug/m3 101.17 ug/m3 36.87 ug/m3 ug/m3 27.22 C 69.9 % 1,005.61 mbar 1.71 m/s 102.82 Deg 1.28 ug/m3
2021-07-06 18:00 8.6 ug/m3 1.87 ug/m3 98.9 ug/m3 34.72 ug/m3 ug/m3 27.78 C 67.64 % 1,005.53 mbar 1.98 m/s 107.43 Deg 1.25 ug/m3
2021-07-06 17:00 8.04 ug/m3 1.5 ug/m3 99.19 ug/m3 30.64 ug/m3 ug/m3 28.13 C 65.31 % 1,005.71 mbar 2.27 m/s 106.67 Deg 1.21 ug/m3
2021-07-06 16:00 8.04 ug/m3 1.61 ug/m3 101.23 ug/m3 14.34 ug/m3 ug/m3 28.4 C 59.21 % 1,005.63 mbar 2.64 m/s 108.47 Deg 1.18 ug/m3
2021-07-06 15:00 8.58 ug/m3 1.81 ug/m3 94.83 ug/m3 8.9 ug/m3 ug/m3 29.09 C 52.38 % 1,005.80 mbar 3.27 m/s 95.23 Deg 1.2 ug/m3
2021-07-06 14:00 14.75 ug/m3 1.72 ug/m3 92.98 ug/m3 9.99 ug/m3 ug/m3 29.6 C 50.08 % 1,005.95 mbar 2.62 m/s 72.88 Deg 1.78 ug/m3
2021-07-06 13:00 13.12 ug/m3 1.57 ug/m3 91.35 ug/m3 11.31 ug/m3 ug/m3 29.31 C 54.09 % 1,006.24 mbar 2.95 m/s 57.65 Deg 1.56 ug/m3
2021-07-06 12:00 27.11 ug/m3 1.65 ug/m3 88.36 ug/m3 10.48 ug/m3 ug/m3 28.89 C 57.25 % 1,006.45 mbar 2.86 m/s 53.88 Deg 2.86 ug/m3
2021-07-06 11:00 23.25 ug/m3 1.89 ug/m3 82.2 ug/m3 13.78 ug/m3 ug/m3 28.61 C 60.31 % 1,006.42 mbar 2.79 m/s 58.57 Deg 3.62 ug/m3
2021-07-06 10:00 17.56 ug/m3 1.77 ug/m3 81.14 ug/m3 20.04 ug/m3 ug/m3 28 C 67.77 % 1,006.15 mbar 2.44 m/s 72.95 Deg 2.08 ug/m3
2021-07-06 09:00 12.25 ug/m3 1.79 ug/m3 76.66 ug/m3 16.8 ug/m3 ug/m3 27.67 C 72.24 % 1,006.06 mbar 2.39 m/s 63.57 Deg 1.89 ug/m3
2021-07-06 08:00 12.81 ug/m3 1.57 ug/m3 68.63 ug/m3 17.1 ug/m3 ug/m3 27.13 C 73.5 % 1,005.76 mbar 2.26 m/s 72.07 Deg 2 ug/m3
2021-07-06 07:00 17.3 ug/m3 1.67 ug/m3 63.19 ug/m3 22.62 ug/m3 ug/m3 26.6 C 75.85 % 1,005.57 mbar 1.77 m/s 73.52 Deg 2.57 ug/m3
2021-07-06 06:00 19.5 ug/m3 1.37 ug/m3 53.4 ug/m3 23.19 ug/m3 ug/m3 25.55 C 80.42 % 1,005.29 mbar 1.61 m/s 53.1 Deg 2.76 ug/m3
2021-07-06 05:00 14.78 ug/m3 1.33 ug/m3 56.34 ug/m3 35.34 ug/m3 ug/m3 25.09 C 85.9 % 1,004.99 mbar 1.48 m/s 58.12 Deg 2.16 ug/m3
2021-07-06 04:00 10.49 ug/m3 1.65 ug/m3 59.2 ug/m3 35.16 ug/m3 ug/m3 25.19 C 87.71 % 1,004.89 mbar 1.45 m/s 47.17 Deg 1.85 ug/m3
2021-07-06 03:00 8.75 ug/m3 1.4 ug/m3 62.55 ug/m3 26.02 ug/m3 ug/m3 25.45 C 86.56 % 1,004.95 mbar 1.91 m/s 44.5 Deg 1.66 ug/m3
2021-07-06 02:00 7.29 ug/m3 1.6 ug/m3 68.19 ug/m3 26.57 ug/m3 ug/m3 25.66 C 85.29 % 1,004.96 mbar 2 m/s 55.97 Deg 1.58 ug/m3
2021-07-06 01:00 7.48 ug/m3 1.79 ug/m3 69.21 ug/m3 41.01 ug/m3 ug/m3 25.95 C 82.71 % 1,005.02 mbar 2.91 m/s 53.58 Deg 1.5 ug/m3
2021-07-06 00:00 8.23 ug/m3 1.66 ug/m3 69.25 ug/m3 40.07 ug/m3 ug/m3 26.14 C 82.64 % 1,005.42 mbar 2.78 m/s 46.22 Deg 1.45 ug/m3
2021-07-05 23:00 9.18 ug/m3 1.52 ug/m3 76.47 ug/m3 31.43 ug/m3 ug/m3 26.5 C 80 % 1,005.47 mbar 2.71 m/s 55.37 Deg 1.45 ug/m3
2021-07-05 22:00 9.4 ug/m3 1.72 ug/m3 84.75 ug/m3 27.78 ug/m3 ug/m3 26.8 C 76.33 % 1,005.13 mbar 3.19 m/s 40.53 Deg 1.39 ug/m3
2021-07-05 21:00 13.15 ug/m3 1.6 ug/m3 82.68 ug/m3 43.29 ug/m3 ug/m3 27.09 C 75.01 % 1,004.63 mbar 3.37 m/s 32.78 Deg 1.48 ug/m3
2021-07-05 20:00 21.27 ug/m3 1.65 ug/m3 67.36 ug/m3 76.25 ug/m3 ug/m3 27.33 C 75.61 % 1,003.88 mbar 3.98 m/s 239.63 Deg 1.7 ug/m3
2021-07-05 19:00 14.26 ug/m3 1.56 ug/m3 68.63 ug/m3 58.36 ug/m3 ug/m3 27.08 C 80.7 % 1,003.50 mbar 4.78 m/s 264.93 Deg 1.66 ug/m3
2021-07-05 18:00 18.5 ug/m3 1.58 ug/m3 76.4 ug/m3 37.29 ug/m3 ug/m3 30.62 C 53.51 % 1,002.59 mbar 4.73 m/s 234.2 Deg 1.74 ug/m3
2021-07-05 17:00 17.27 ug/m3 1.77 ug/m3 78.96 ug/m3 50.41 ug/m3 ug/m3 30.73 C 58.88 % 1,002.35 mbar 4.26 m/s 300.17 Deg 1.89 ug/m3
2021-07-05 16:00 14.68 ug/m3 1.69 ug/m3 80.3 ug/m3 74.91 ug/m3 ug/m3 30.37 C 64.74 % 1,002.55 mbar 3.79 m/s 298.38 Deg 1.7 ug/m3
2021-07-05 15:00 14.58 ug/m3 1.76 ug/m3 77.63 ug/m3 49.01 ug/m3 ug/m3 30.31 C 63.98 % 1,002.54 mbar 4.47 m/s 308.1 Deg 1.72 ug/m3
2021-07-05 14:00 15.38 ug/m3 1.77 ug/m3 84.31 ug/m3 44.9 ug/m3 ug/m3 30.31 C 61.7 % 1,002.86 mbar 4.1 m/s 289.07 Deg 1.71 ug/m3
2021-07-05 13:00 16.18 ug/m3 1.92 ug/m3 78.54 ug/m3 59.29 ug/m3 ug/m3 30.13 C 62.59 % 1,003.17 mbar 4.31 m/s 309.1 Deg 1.82 ug/m3
2021-07-05 12:00 18.65 ug/m3 1.67 ug/m3 89.8 ug/m3 46.17 ug/m3 ug/m3 29.85 C 64.4 % 1,003.28 mbar 4.15 m/s 309.33 Deg 1.78 ug/m3
2021-07-05 11:00 20.31 ug/m3 1.58 ug/m3 90.99 ug/m3 49.62 ug/m3 ug/m3 29.71 C 60.75 % 1,003.60 mbar 4.04 m/s 291.57 Deg 1.85 ug/m3
2021-07-05 10:00 24.2 ug/m3 1.76 ug/m3 91.5 ug/m3 28.82 ug/m3 ug/m3 29.36 C 61.87 % 1,003.59 mbar 3.9 m/s 241.22 Deg 2.78 ug/m3
2021-07-05 09:00 24.89 ug/m3 1.81 ug/m3 84.36 ug/m3 27.97 ug/m3 ug/m3 29.28 C 53.82 % 1,003.84 mbar 3.85 m/s 260.6 Deg 2.33 ug/m3
2021-07-05 08:00 22.09 ug/m3 1.73 ug/m3 71.81 ug/m3 44.47 ug/m3 ug/m3 27.97 C 68.08 % 1,004.14 mbar 2.97 m/s 296.28 Deg 2.55 ug/m3
2021-07-05 07:00 24.6 ug/m3 1.86 ug/m3 54.23 ug/m3 35.14 ug/m3 ug/m3 26.78 C 81.58 % 1,004.17 mbar 2.97 m/s 303.73 Deg 3.22 ug/m3
2021-07-05 06:00 22.5 ug/m3 1.74 ug/m3 53.26 ug/m3 16.73 ug/m3 ug/m3 26.15 C 81.63 % 1,004.03 mbar 2.44 m/s 284.82 Deg 2.11 ug/m3
2021-07-05 05:00 14.6 ug/m3 1.71 ug/m3 62.42 ug/m3 9.04 ug/m3 ug/m3 26.03 C 81.35 % 1,003.75 mbar 2.39 m/s 295.02 Deg 1.52 ug/m3
2021-07-05 04:00 8.47 ug/m3 1.78 ug/m3 72.28 ug/m3 9.88 ug/m3 ug/m3 26.32 C 81.2 % 1,003.92 mbar 1.49 m/s 287.78 Deg 1.28 ug/m3
2021-07-05 03:00 7.31 ug/m3 1.64 ug/m3 77.28 ug/m3 13.88 ug/m3 ug/m3 26.92 C 77.03 % 1,004.27 mbar 2.56 m/s 285.48 Deg 1.17 ug/m3
2021-07-05 02:00 8.01 ug/m3 1.73 ug/m3 75.95 ug/m3 21.83 ug/m3 ug/m3 26.92 C 77.25 % 1,004.61 mbar 2.19 m/s 262.83 Deg 1.2 ug/m3
2021-07-05 01:00 9.9 ug/m3 1.67 ug/m3 69.68 ug/m3 38.61 ug/m3 ug/m3 26.91 C 82.65 % 1,005.06 mbar 1.44 m/s 271.15 Deg 1.32 ug/m3
2021-07-05 00:00 10.21 ug/m3 1.94 ug/m3 64 ug/m3 46.03 ug/m3 ug/m3 26.35 C 92.12 % 1,005.47 mbar 0.78 m/s 249.95 Deg 1.42 ug/m3
2021-07-04 23:00 11.49 ug/m3 1.83 ug/m3 58.23 ug/m3 49.86 ug/m3 ug/m3 26.33 C 91.05 % 1,005.34 mbar 0.98 m/s 222.47 Deg 1.46 ug/m3
2021-07-04 22:00 12.56 ug/m3 1.56 ug/m3 56.59 ug/m3 66 ug/m3 ug/m3 26.79 C 87.39 % 1,005.46 mbar 1.13 m/s 227.15 Deg 1.49 ug/m3
2021-07-04 21:00 11.01 ug/m3 1.83 ug/m3 62.4 ug/m3 66.51 ug/m3 ug/m3 27.31 C 84.79 % 1,005.26 mbar 1.1 m/s 223.15 Deg 1.36 ug/m3
2021-07-04 20:00 9.65 ug/m3 1.64 ug/m3 73.93 ug/m3 65.26 ug/m3 ug/m3 27.91 C 78.89 % 1,004.77 mbar 2.06 m/s 193.48 Deg 1.16 ug/m3
2021-07-04 19:00 21.23 ug/m3 1.74 ug/m3 72.05 ug/m3 49.07 ug/m3 ug/m3 28.37 C 74.06 % 1,004.70 mbar 3.43 m/s 191.33 Deg 1.3 ug/m3
2021-07-04 18:00 20.47 ug/m3 1.97 ug/m3 73.5 ug/m3 48.11 ug/m3 ug/m3 29.3 C 67.38 % 1,004.81 mbar 3.22 m/s 179.07 Deg 1.42 ug/m3
2021-07-04 17:00 16.77 ug/m3 1.88 ug/m3 85.1 ug/m3 17.44 ug/m3 ug/m3 29.64 C 63.92 % 1,005.12 mbar 3.64 m/s 157.8 Deg 1.3 ug/m3
2021-07-04 16:00 8.32 ug/m3 2.09 ug/m3 99.63 ug/m3 5.91 ug/m3 ug/m3 32.29 C 37.13 % 1,005.39 mbar 3.24 m/s 199.82 Deg 0.94 ug/m3
2021-07-04 15:00 10.94 ug/m3 2.02 ug/m3 115.84 ug/m3 3.58 ug/m3 ug/m3 33.1 C 36.2 % 1,005.71 mbar 1.91 m/s 166.97 Deg 1.06 ug/m3
2021-07-04 14:00 7.71 ug/m3 2.01 ug/m3 115.21 ug/m3 3.01 ug/m3 ug/m3 33.07 C 37.11 % 1,006.03 mbar 2.54 m/s 194.7 Deg 0.92 ug/m3
2021-07-04 13:00 8.98 ug/m3 1.99 ug/m3 108.61 ug/m3 3.27 ug/m3 ug/m3 33.68 C 30.25 % 1,006.18 mbar 1.76 m/s 240.05 Deg 0.92 ug/m3
2021-07-04 12:00 9.46 ug/m3 2.04 ug/m3 110.51 ug/m3 3.79 ug/m3 ug/m3 33.28 C 29.41 % 1,006.51 mbar 2.33 m/s 252.48 Deg 0.91 ug/m3
2021-07-04 11:00 9.56 ug/m3 1.85 ug/m3 109.03 ug/m3 4.84 ug/m3 ug/m3 32.66 C 31.74 % 1,007.06 mbar 2.46 m/s 252.42 Deg 0.86 ug/m3
2021-07-04 10:00 10.96 ug/m3 2.06 ug/m3 111.94 ug/m3 6.94 ug/m3 ug/m3 31.75 C 34.95 % 1,007.27 mbar 2.52 m/s 245.57 Deg 1.08 ug/m3
2021-07-04 09:00 11.69 ug/m3 1.94 ug/m3 106.16 ug/m3 11.11 ug/m3 ug/m3 31.14 C 35.15 % 1,007.33 mbar 2.52 m/s 258.45 Deg 0.93 ug/m3

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt