Disclaimer

The information below has been extracted from a digital record and is meant for general guidance.  The Compliance & Enforcement Directorate of ERA disclaims any responsibility for any inaccuracies there may be on this site.  If you wish to verify the correctness of any information, you are advised to send a request to: [email protected].  Furthermore, if there are any discrepancies between the information contained on this site and official printed communication, the latter prevails.

Last amended: Fri., 17 July 2020

Order Details
Order Date:Thur., 28 May 2020
Order Status: Order Closed. Daily Fines paid.
Fine Paid/Settled:€100
Fine paid status:Fully paid.
Order type:Ordni ta' Konformità
Compliance Order
Location of Infringement:Il-Fontana.
Local Council:Il-Fontana.
Infringement in Maltese (Official):GreenPak Co-Op Society Limited mhix qed tosserva l-obbligi tagħha fil-lokalità tal-Fontana dwar il-ġbir bieb bieb tal-iskart tal-ippakkjar tal-konsumatur skont kif allokat lilha mill-Awtorità f’Anness III tal-awtorizzazzjoni EP 00095/19 iddatat 20 ta’ Diċembru 2019, u kif ukoll naqset milli tinforma lil-Awtorità almenu xahrejn bil-quddiem li ma kenitx ser tkompli bi ftehim ma’ Kunsill Lokali elenkat f’Anness III hekk kif stipulat f’Kundizzjoni nru. 6.2 tal-permess imsemmi. Dan kollu hu bi ksur ta’ regolament 13(7) tar-Regolamenti dwar l-Ippakkjar u l-Iskart tal-Ippakkjar fil-Maniġġar tal-Iskart (L.S. 549.43), u kif ukoll tal-kundizzjonijiet 6.1 (iv) u 6.2 tal-awtorizzazzjoni EP 00095/19.
Infringement Summary in English:Waste Scheme not collecting waste as stipulated in permit.
Corresponding Investigation Case/sIF0765/20-E
Parties subject to OrderGreenPak Co-Op Society Limited
Contravention type:Waste collection infringements.