Disclaimer

The information below has been extracted from a digital record and is meant for general guidance.  The Compliance & Enforcement Directorate of ERA disclaims any responsibility for any inaccuracies there may be on this site.  If you wish to verify the correctness of any information, you are advised to send a request to: ced_web-records@era.org.mt.  Furthermore, if there are any discrepancies between the information contained on this site and official printed communication, the latter prevails.

Last amended: Wed., 24 June 2020

Order Details
Order Date:Thur., 21 February 2019
Order Status: Order Issued. Appeal on Order submitted and is pending.
Order type:Ordni ta' Waqfien u Konformità
Stop and Compliance Order
Location of Infringement:Sit magħruf bħala “il-Gudja” fl-inħawi tal-Qammieħ, fil-limiti tal-Mellieħa.
Local Council:Il-Mellieħa.
Infringement in Maltese (Official):Operazzjonijiet jew attivitajiet f’Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni (N.G. 681 tal-2018), mingħajr kunsens tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, liema attività tinkludi t-tneħħija ta’ veġetazzjoni naturali, skavar u alterazzjoni fil-blat naturali, tibdil fil-kompożizzjoni u taqlib tal-ħamrija kif ukoll it-tħawwil ta’ pjanti mhux indiġeni u tqegħid installazjonijiet għal skopijiet agrikoli. Din l-attività li hi meqjusa li qed tħalli impatt negattiv fuq il-bijodiversità taż-Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni, hi bi ksur tar-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Flora, Fawna u Ambjenti Naturali (L.S. 549.44).
Infringement Summary in English:Unauthorized operations or activities in a Special Area of Conservation that includes removal of vegetation, excavations, alterations in rock formations and changes to the composition of the soil and its disruption, that can have negative impacts on the biodiversity of this Special Area of Conservation.
Corresponding Investigation Case/sIF0002/16-N
Parties subject to OrderCini Marjan Paul
Cini Philip
Sciberras Antonio
Lands Authority
Owner / Occupier
Contravention type:Unauthorized operations or activities in a Special Area of Conservation.
Appeal Details
Appeal Ref. No.0090/19
Information on appeals can be found in the Environment & Planning Review Tribunal website: click here