Disclaimer

The information below has been extracted from a digital record and is meant for general guidance.  The Compliance & Enforcement Directorate of ERA disclaims any responsibility for any inaccuracies there may be on this site.  If you wish to verify the correctness of any information, you are advised to send a request to: ced_web-records@era.org.mt.  Furthermore, if there are any discrepancies between the information contained on this site and official printed communication, the latter prevails.

Last amended: Tue., 22 February 2022

Order Details
Order Date:Mon., 15 February 2021
Order Status: Order Closed. Daily Fines paid.
Fine Paid/Settled:€6950
Fine paid status:Fully Paid.
Order type:Ordni ta' Waqfien u Konformità
Stop and Compliance Order
Location of Infringement:JAC Steel Limited, MRA 001, Qasam Industrijali, Triq Giuseppe Garibaldi, Marsa.
Local Council:Il-Marsa.
Infringement in Maltese (Official):Hemm ksur tar-regolamenti ambjentali u tal-kundizzjonijiet tal-permess EP0105/19 li jkopru l-operat ta JAC Steel Limited, peress li:

i. L-iskart, il-makkinarju u l-attivatijiet permessi qegħdin jestendu il-barra mil-konfini indikati fil-permess;
ii. L-iskart kopert b’permess mhux qiegħed jinħażen adekwatment u fil-postijiet approvati, kif ukoll ma hemmx delineazzjoni fiżika viżibbli ta dawn iż-żoni;
iii. Il-Vetturi ta’ Żmien Tmienhom m’humiex qegħdin jigu trattati skond il-metodologiji awtorizzati;
iv. L-iskart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku m’huwiex qiegħed jiġi pproċessat fil-post indikat u skond il-metodologiji approvati;
v. Qiegħed jintuża makkinarju (‘ARJES Shredder’) li mhux approvat bil-permess;
vi. Iż-żona magħżula biex isservi bħala kwarantina mhux qiegħda tintuża għat-tali skop;
vii. Tixrid ta skart likwidu li jikkonsisti minn żjut, mhux qiegħed jitnaddaf minnufih;
viii. Partijiet mill-ħajt li għandu jservi bħala konfini tas-sit twaqqa’ u allura huwa aċċessibli għal terzi meta l-faċilità ma tkunx qiegħda tintuża; u
ix. Il-massimu ta’ 49 tunnellata ta’ skart perikoluż li hu permissibbli li jinħażen fis-sit, qiegħed jinqabeż.
Infringement Summary in English:Breach of environmental regulations and conditions of the Jac Steel Limited environmental permit EP0105/19.
Corresponding Investigation Case/s:IF0110/21
Parties subject to OrderJAC Steel Limited
Indis Malta Limited
Lands Authority
Owner / Occupier
Contravention type:Non-conformity with Environmental Permit Conditions.