Disclaimer

The information below has been extracted from a digital record and is meant for general guidance.  The Compliance & Enforcement Directorate of ERA disclaims any responsibility for any inaccuracies there may be on this site.  If you wish to verify the correctness of any information, you are advised to send a request to: ced_web-records@era.org.mt.  Furthermore, if there are any discrepancies between the information contained on this site and official printed communication, the latter prevails.

Last amended: Tue., 13 April 2021

Order Details
Order Date:Tue., 13 April 2021
Order Status: Order Active.
Order type:Ordni ta' Waqfien u Konformità
Stop and Compliance Order
Location of Infringement:Żona ta’ estensjoni taċ-Ċimiterju tal-Addolorata, Vjal Santa Luċija, Paola.
Local Council:Raħal Ġdid.
Infringement in Maltese (Official):Hemm ksur ta’ regolamenti ambjentali u tal-kundizzjonijiet tal-permess ambjentali li jkopru t-tkabbir taċ-Ċimiterju tal-Addolorata, peress li:
1) Ma ġewx installati il-miżuri għat-taffija tat-tixrid tat-trab, li kellhom isiru qabel jibdew ix-xogħlijiet
2) Il-ħażniet kollha tal-iskart mhux qed jitgħattew b’materjal tal-PVC
3) Użu ta’ ġeneraturi fuq il-post mingħajr permess
4) Żona protetta taħt L.S. 549.123 (Regolamenti Dwar Il-Ħarsien Tas-Siġar U L-Imsaġar) barra l-konfini tal-permess ambjentali li qed tintuża għal ħażna ta' materjal inert
5) Nuqqas tas-sottomissjoni tar-rapport ambjentali annwali tal-2019 u 2020 li jinkludi l-informazzjoni kollha rikjesta mill-permess ambjentali
6) Bidla bla awtorizzazzjoni tal-fażijiet approvati bil-permess ambjentali
7) Nuqqas ta’ sottomissjoni tar-rekords tal-iskart li jinkludu iżda mhux limitati għat-tneħħija tal-iskart preżenti fuq il-munzelli qabel il-bidu tal-attivitajiet; u rekords tal-iskart li tneħħa mis-sit li jinkludu l-effluwent perikoluż li joħroġ mill-ħasil tal-materjal inert.
Infringement Summary in English:Breaches of environmental regulation and environmental permit conditions in the extension of the Addolorata Cemetery.
Corresponding Investigation Case/s:IF1552/20-F
Parties subject to OrderCampo Santo Ltd
Lands Authority
Owner / Occupier
Contravention type:Non-conformity with Environmental Permit Conditions.