Disclaimer

The information below has been extracted from a digital record and is meant for general guidance.  The Compliance & Enforcement Directorate of ERA disclaims any responsibility for any inaccuracies there may be on this site.  If you wish to verify the correctness of any information, you are advised to send a request to: [email protected].  Furthermore, if there are any discrepancies between the information contained on this site and official printed communication, the latter prevails.

Last amended: Fri., 26 May 2023

Order Details
Order Date:Fri., 09 July 2021
Order Status: Order Closed. Daily Fines paid.
Fine Paid/Settled:€115
Fine paid status: Fully Paid.
Order type:Ordni ta' Waqfien u Konformità
Stop and Compliance Order
Location of Infringement:Sit mal-kosta ta’ Ras-ir-Reqqa, viċin ta’ Triq ix-Xwejni, fil-limiti taż-Żebbuġ.
Local Council:Iż-Żebbuġ.
Infringement in Maltese (Official):Xogħlijiet li jinkludu tħaffir fil-blat, infilzar ta’ poles tal-metall fil-ħofor, u mili tal-istess ħofor, li permezz ta’ liema xogħlijiet ġie mmodifikat l-ambjent u karatteristiċi naturali ta’ parti mill-kosta ta’ Ras-ir-Reqqa maġenb Triq ix-Xwejni, fil-limiti taż-Żebbuġ, Għawdex. Dan twettaq ġewwa Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni (SAC) kif ukoll Sit ta’ Importanza Internazzjonali - Siti Natura Elfejn, u ċioè Wied il-Mielaħ u l-inħawi tal-madwar, hekk kif stabbiliti permezz ta’ N.G. 1522 tal-2019. Hu meqjus li dawn ix-xogħlijiet jista’ jkollhom impatt fuq l-SAC, u saru mingħajr awtorizzazzjoni bil-miktub mill-Awtorità kompetenti. B’hekk dan sar bi ksur ta’ regolament 18 tar-Regolamenti tal-Protezzjoni tal-Flora, Fawna u Ambjent Naturali (L.S. 549.44).
Infringement Summary in English:Unauthorized interventions including digging of holes, insertion of rods in the holes, and filling of the same holes, carried out along part of the coast at Ras-ir-Reqqa beside Triq ix-Xwejni in the limits of iż-Żebbuġ, Gozo within a Special Area of Conservation, and which interventions could be impacting on same.
Corresponding Investigation Case/s:IF0806/21-C
Parties subject to OrderSaliba Antonia
Lands Authority
Owner / Occupier