Disclaimer

The information below has been extracted from a digital record and is meant for general guidance.  The Compliance & Enforcement Directorate of ERA disclaims any responsibility for any inaccuracies there may be on this site.  If you wish to verify the correctness of any information, you are advised to send a request to: petitions.era@era.org.mt.  Furthermore, if there are any discrepancies between the information contained on this site and official printed communication, the latter prevails.

Last amended: Tue., 24 November 2020

Order Details
Order Date:Tue., 05 March 2019
Order Status: Order Closed. Daily Fines paid.
Fine Paid/Settled:€505
Fine paid status:Fully paid.
Order type:Ordni ta' Waqfien u Konformità
Stop and Compliance Order
Location of Infringement:Triq tal-Virtù, ir-Rabat, Malta, u triq mingħajr isem aċċessibbli minn Triq tal-Virtù.
Local Council:Ir-Rabat (M).
Infringement in Maltese (Official):Qerda tal-ambjent naturali konsegwenza ta’ twessiegħ ta’ triq permezz ta’ tqegħid ta’ materjal ta’ kostruzzjoni fuq art ikkolonizzata b’vegetazzjoni naturali u alterazzjoni fiżika tal-profil ta’ wied u tal-korsa naturali tan-nixxiegħa tal-ilma liema attivitajiet kollettivament imorru kontra l-konservazzjoni ta’ u l-ġestjoni tal-bijodiversità u tal-karattersitiċi naturali tas-sit b’konsegwenza li ddegradaw l-ekosistema tal-post, u dan mingħajr awtorizzazzjoni miksuba taħt il-provvedimenti ta’ Artikolu 58 tal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent.
Infringement Summary in English:Destruction of the natural environment due to road widening and altering the physical profile of the valley and its natural watercourse.
Corresponding Investigation Case/s:IF0214/19-N
Parties subject to OrderInfrastructure Malta
Galletta Construction Limited
Lands Authority
Owner / Occupier
Contravention type:Destruction and alterations to the natural environment.