Disclaimer

The information below has been extracted from a digital record and is meant for general guidance.  The Compliance & Enforcement Directorate of ERA disclaims any responsibility for any inaccuracies there may be on this site.  If you wish to verify the correctness of any information, you are advised to send a request to: [email protected].  Furthermore, if there are any discrepancies between the information contained on this site and official printed communication, the latter prevails.

Last amended: Thur., 01 September 2022

Order Details
Order Date:Tue., 07 April 2020
Order Status: Order Active.
Order type:Ordni ta' Waqfien u Konformità
Stop and Compliance Order
Location of Infringement:Sit biswit Triq Martin Luther King, Pembroke.
Local Council:Pembroke.
Infringement in Maltese (Official):Twettiq ta’ jew involviment f’ attivitajiet jew operat li għandu x’jaqsam mal-ambjent jew
li jolqot l-ambjent hekk kif definiti fl-Iskeda tal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent (Kap.
549) paragrafi (a) (vi); (a) (vii); (a) (xi); (a) (xii); (a) (xiii), u speċifikament:
a) qtugħ, distruzzjoni, jew danneġġjament ta’ eżemplari;
b) qlugħ, tqaċċit, żbir jew it-twettiq ta’ interventi kirurġiċi jew interventi oħra fuq
dawk il-eżemplari;
c) attivitajiet f’żoni protetti, li jitqiesu bħala li għandhom effett fuq id-diversità u
l-integrità tas-sit jew il-karatteristiċi ambjentali tiegħu;
d) attività li tmur kontra l-prinċipji tar-restawr ekoloġiku, ġeoloġiku,
ġeomorfoloġiku, idroloġiku u tal-pajsaġġ, jew tal-prattika tajba filkonservazzjoni
ta’ u fil-ġestjoni tal-bijodiversità, tal-karatteristiċi naturali, tal-pajsaġġi u taż-żoni protetti, inkluż iżda mhux biss għal: attivitajiet li jkun
mistenni li se jikkaġunaw tibdil dejjiemi, jew fit-tul jew inkella sinifikattiv;
tneħħija ta' veġetazzjoni naturali; attivitajiet meqjusa bħala li għandhom
effett fuq id-diversità bijoloġika, fuq l-aspett fiżiku tas-sit, jew fuq l-integrità
tas-sit u l-pajsaġġ;
kollha mwettqa ġewwa Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni, u ċioè l-Inħawi ta’ Pembroke hekk
kif elenkat f’ Notifikazzjoni tal-Gvern Numru 681 tal-2018, u:
(a) mingħajr ma kellek fil-pussess tiegħek awtorizzazzjoni mill-Awtorita’ taħt l-Att
Dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent, u dan bi ksur ta’ Artikolu 58 tal-istess Att, u;
(b) mingħajr ma applikajt lill-Awtorità għal awtorizzazzjoni, u dan bi ksur ta’ Artikolu
59 tal-istess Att;
2. Operazzjoni jew attività magħmula ġewwa Żona ta’ Konservazzjoni Speċjali, u ċioè l-
Inħawi ta’ Pembroke hekk kif elenkat f’Notifikazzjoni tal-Gvern Numru 681 tal-2018, bi
ksur tar-regolamenti 18, 24, 25 u 26 tar-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Flora, Fawna u
Ambjenti Naturali (L.S. 549.44);
3. Wettaqt jew ippermettejt li titwettaq xi attività li fl-opinjoni tal-Awtorità tista’ tkun ta’
ħsara għal kwalunkwe eżemplari elenkat fl-Ewwel Skeda tar-Regolamenti dwar il-Ħarsien
tas-Siġar u l-Imsaġar mingħajr permess mill-Awtorità u dan bi ksur tar-regolament 13 tal-
L.S. 549.123;
4. B’xi mod ġiet immutilata, iddistabilizzata jew saret ħsara sinifikanti, lil eżemplari ta’
siġra jew parti minnha elenkata fl-Ewwel Skeda tar-Regolamenti dwar il-Ħarsien tas-Siġar
u l-Imsaġar, mingħajr permess minn qabel tal-Awtorità u dan bi ksur ta’ regolament 14 talistess
Regolamenti (L.S. 549.123);
5. Rimi, tfiegħ, irdim fl-art jew depożitu ta’ skart jew żibel, terrapien jew rimi ieħor, qrib
kwalunkwe siġra protetta meta l-attività ma kinitx debitament awtorizzata, u dan bi ksur
ta’ regolament 16 (1) tar-Regolamenti dwar il-Ħarsien tas-Siġar u l-Imsaġar (L.S. 549.123);
6. Tfiegħ ta’ radam u skart, u depożitu ta’ skart mhux ġo faċilità awtorizzata għall-ġestjoni
ta’ skart bi ksur ta’ regolament 12 tar-Regolamenti dwar l-Iskart (L.S. 549.63).
Infringement Summary in English:Activities in protected areas that have an effect on biodiversity and natural characteristics of site as well as activities that go against environmental restoration and which cause instability in a Special Area of Conservation (SAC), without the necessary authorization from the ERA. This also includes unpermitted disposal of construction and demolition waste.
Corresponding Investigation Case/s:IF0525/20-N
Parties subject to OrderExcel Sis Enerji Uretim Lts
Excel system Construction (Malta) Ltd
Infrastructure Malta
Lands Authority
Owner / Occupier
Contravention type:Unauthorized operation or activity in a Special Area of Conservation.
Appeal Details
Appeal Ref. No.00299/21
Information on appeals can be found in the Environment & Planning Review Tribunal website: click here