Disclaimer

The information below has been extracted from a digital record and is meant for general guidance.  The Compliance & Enforcement Directorate of ERA disclaims any responsibility for any inaccuracies there may be on this site.  If you wish to verify the correctness of any information, you are advised to send a request to: ced_web-records@era.org.mt.  Furthermore, if there are any discrepancies between the information contained on this site and official printed communication, the latter prevails.

Last amended: Fri., 17 July 2020

Order Details
Order Date:Fri., 26 June 2020
Order Status: Order Active.
Order type:Ordni ta' Waqfien u Konformità
Stop and Compliance Order
Location of Infringement:Sit fil-viċinanzi tal-akkwata magħrufa bħala x-Xagħriet ta’ Fraxku, fil-limiti ta’ San Pawl il-Baħar.
Local Council:San Pawl il-Baħar.
Infringement in Maltese (Official):Tfiegħ u rimi ta’ skart ta’ kostruzzjoni u skart ieħor f’post mhux awtorizzat għal dan il-għan bi ksur tar-regolament 12 tar-Regolamenti dwar l-Iskart (L.S. 549.63); kif ukoll fi tfiegħ, tpoġġija, rdim fl-art jew depożitu ta’ skart, terrapien jew rimi ieħor, qrib siġar protetti mingħajr awtorizzazzjoni, u dan bi ksur tar-regolament 16 tar-Regolamenti dwar il-Ħarsien tas-Siġar u l-Imsaġar (LS 549.123).
Infringement Summary in English:Unauthorized dumping of construction and other waste in breach of the Waste Regulations (S.L. 549.63), and depositing of waste close to protected trees in breach of S.L. 549.123.
Corresponding Investigation Case/s:IF0636/20-D
Parties subject to OrderOwner / Occupier
Contravention type:Unauthorized dumping of construction waste.