Disclaimer

The information below has been extracted from a digital record and is meant for general guidance.  The Compliance & Enforcement Directorate of ERA disclaims any responsibility for any inaccuracies there may be on this site.  If you wish to verify the correctness of any information, you are advised to send a request to: ced_web-records@era.org.mt.  Furthermore, if there are any discrepancies between the information contained on this site and official printed communication, the latter prevails.

Last amended: Wed., 21 June  2023

Order Details
Order Date:Wed., 10 July 2019
Order Status: Order Closed. Daily Fines pending.
Order type:Ordni ta' Waqfien u Konformità
Stop and Compliance Order
Location of Infringement:Sit fiż-żona magħrufa bħala “ta’ Wied Ħażrun”, limiti ta’ Ħad-Dingli, bejn Triq il-Qaws lejn il-Punent u Triq ta’ Baldu lejn il-Lvant.
Local Council:Ħad-Dingli.
Infringement in Maltese (Official):Operazzjoni jew attivita’ f’Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni mingħajr kunsens tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, liema attivita’ tinkludi distruzzjoni ta’ abitat naturali permezz tat-tneħħija ta’ veġetazjoni naturali, skavar, tkissir u alterazzjoni tal-blat naturali u tal-profil tal-pajsaġġ, tħammil, taqlib u tibdil fil-kompożizzjoni tal-ħamrija, tqegħid ta’ ramel tal-kostruzzjoni, tneħħija ta’ ħitan tas-sejjieħ, ċaqliq ta’ siġar u bini ta’ struttura. Din l-attivita’ hija meqjusa li qed tħalli impatt negattiv fuq il-bijodiversita’ taż-Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni u saret bi ksur tar-Regolament 18 dwar il-Protezzjoni tal-Flora, Fawna u Ambjenti Naturali (L.S. 549.44).
Infringement Summary in English:Unauthorized activities in a Special Area of Conservation, which include destruction of the natural habitat by the removal of natural vegetation, excavation, breaking and alteration of the natural rock and landscape profile, ploughing, disruption and changing of soil composition, deposition of construction aggregate, the removal of rubble walls and the construction of a structure. Such activity is considered as impacting negatively on the biodiversity of the protected area and is in breach of Regulation 18 of the Flora, Fauna and Natural Habitats Protection Regulations (L.S.549.44).
Corresponding Investigation Case/s:IF0559/19
Parties subject to OrderJoseph Micallef
Lands Authority
Owner / Occupier
Appeal Details
Appeal Ref. No.00266/21
Information on appeals can be found in the Environment & Planning Review Tribunal website: click here