Disclaimer

The information below has been extracted from a digital record and is meant for general guidance.  The Compliance & Enforcement Directorate of ERA disclaims any responsibility for any inaccuracies there may be on this site.  If you wish to verify the correctness of any information, you are advised to send a request to: [email protected].  Furthermore, if there are any discrepancies between the information contained on this site and official printed communication, the latter prevails.

Last amended: Thu., 26 November 2020

Order Details
Order Date:Wed., 14 August 2019
Order Status: Order Closed. Daily Fines paid.
Fine Paid/Settled:€100
Fine paid status:Fully paid.
Order type:Ordni ta' Waqfien u Konformità
Stop and Compliance Order
Location of Infringement:South-East Aquaculture Zone.
Local Council:N/A
Infringement in Maltese (Official):Ksur tal-permess u r-regolamentazzjoni ambjentali li jkopru l-operat ta' Mare Blu Tuna Farm Ltd peress li:
• mhux qiegħed jiġi assiġurat li ma joħroġ l-ebda materjal jew skart waqt it-trasport;
• l-operat qiegħed iżomm milli l-ibħra jilħqu stat tajjeb skont S.L. 549.100;
• il-proċessi kollha li jiffurmaw parti mill-operat, inkluż kemm fejn issir ħażna kif ukoll il-bastiment Princessa Guasimara, ma humiex iżommu t-thaw waters, iż-żjut u d-dmijja milli joħorġu fil-baħar;
• il-ħut li qiegħed jintuża għall-għalf mhux qiegħed jitħalla jinħall qabel jitgħabba, u t-thaw waters, iż-żjut u d-dmijja li joħorġu minnu ma humiex qed jinġabru;
• għalkemm waqt it-trasport, iż-żjut u d-dmijja qed jinżammu milli joħorġu mid-dgħajjes ta’ l-għalf, dan xorta qiegħed jiġi rilaxxat fil-baħar waqt l-għalf;
• booms ma ġewx installati mal-gaġġeġ kollha li fihom il-ħut, u li fihom jingħata l-għalf;
• ma humiex qed jittieħdu il-miżuri kollha sabiex ma jinfirxux żjut ġenerati mill-proċess tal-għalf;
• ma humiex qed jittieħdu il-miżuri kollha sabiex waqt l-għalf u kif ukoll wara, ma jkun hemm l-ebda żjut jew dmijja fil-ambjent tal-madwar;
• l-operatur qiegħed jonqos milli jiġbor u jnaddaf għas-soddisfazzjon ta’ l-ERA, kwalunkwe materjal jew likwidi li aċċidentalment jispiċċaw fil-baħar waqt l-operat.
Infringement Summary in English:Breach of permit and environmental regulations that cover the operations of Mare Blu Tuna Farm Ltd.
Corresponding Investigation Case/s:IF0356/19-F
Parties subject to OrderMare Blu Tuna Farm Ltd
Lands Authority
Owner / Occupier
Contravention type:Non-conformity with the environmental permit conditions.