Disclaimer

The information below has been extracted from a digital record and is meant for general guidance.  The Compliance & Enforcement Directorate of ERA disclaims any responsibility for any inaccuracies there may be on this site.  If you wish to verify the correctness of any information, you are advised to send a request to: ced_web-records@era.org.mt.  Furthermore, if there are any discrepancies between the information contained on this site and official printed communication, the latter prevails.

Last amended: Fri., 07 May 2021

Order Details
Order Date:Thur., 10 October 2019
Order Status: Order Closed. Daily Fines paid.
Fine Paid/Settled:€9,100
Fine paid status:Fully Paid.
Order type:Ordni ta' Waqfien u Konformità
Stop and Compliance Order
Location of Infringement:AGV Non-Ferrous Ltd., Livell: -1, J&J Boatyard & Warehousing, Ta’ Għadajma l/o Mqabba.
Local Council:L-Imqabba.
Infringement in Maltese (Official):Hemm ksur tal-permess u ta’ r-regolamentazzjoni ambjentali li jkopru l-operat ta’ AGV Non-Ferrous Ltd., peress li:
• Qed jiġi aċċettat skart ta’ tagħmir elettriku u elettoniku li mhux awtoriżżat u qiegħed isir ukoll żarmar ta’ l-istess skart
• Ma ġiex provdut ċertifikat minn inġinier li jikkonferma li l-installazjoni tal-low rim/lip bund huwa effettiv;
• Ma ġewx provduti dettalji li jinkludu 24hr contact number u CV tal-persuna delegata bħala it-tieni Technically Competent Person;
• Ma kienx segwit programm ta’ taħrig relatat ma’ maniġġjar ta’ sustanzi perikoluzi u sottomessjoni taċ-ċertifikat relatat;
• Ma ġiex provdut l-Annual waste reporting iċċertifikat minn awditur indipendenti
Infringement Summary in English:Breach of the environmental permit and environmental regulation that cover the operations of AGV Non-Ferrous Ltd. , including due to the unauthorized acceptance and dismantling of WEEE, and lack of provision of a waste report certified by an independent auditor.
Corresponding Investigation Case/s:IF0965/19-F
Parties subject to OrderAGV Non-Ferrous Malta Limited
Micallef John (John-Andrea)
Bonavia John
Owner / Occupier
Contravention type:Non-conformity with Environmental Permit Condition.
Appeal Details
Appeal Ref. No.00393/19
Information on appeals can be found in the Environment & Planning Review Tribunal website: click here